< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 9, Nummer 4, 24 mei 2017

Circa 3 miljoen verkeersovertredingen in eerste vier maanden 2017

In de eerste vier maanden van 2017 zijn 2.938.509 verkeersovertredingen geconstateerd op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften. Dat is iets minder dan in dezelfde periode een jaar eerder. Toen werden 3.001.619 verkeersboetes opgelegd voor onder meer te hard rijden, door rood licht rijden, fout parkeren en handheld bellen. Lees meer

Contrabande blijft prioriteit, maar modernisering mogelijk

De Dienst Justitiële Inrichtingen blijft zich inspannen  om de invoer van verboden spullen in gevangenissen, zoals telefoons en (soft) drugs,  tegen te gaan. Staatssecretaris Dijkhoff is tevreden met de constatering van de Inspectie dat gevangenissen zich hard inzetten om de invoer contrabande tegen te gaan, maar ziet zeker ruimte voor verbeteringen door beter gebruik te maken van nieuwe technieken. Lees meer

NFI aan de slag met veranderagenda

Bij het Nederlands Forensisch Instituut is een concrete veranderagenda gepresenteerd om een cultuuromslag te bewerkstelligen. In opdracht van de algemeen directeur en de ondernemingsraad van het NFI is het afgelopen half jaar de organisatie- en managementcultuur onderzocht. De onderzoekers hebben aanbevelingen gedaan voor een totaalaanpak van de organisatie in een zogenoemde veranderagenda. Lees meer

Verplicht digitaal procederen verder ingevoerd

Digitaal procederen wordt per 12 juni 2017 verplicht in asiel- en bewaringszaken bij alle rechtbanken en per 1 september 2017 in vorderingszaken met verplichte procesvertegenwoordiging bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland. Daarmee is een nieuwe stap gezet in de gefaseerde inwerkingtreding van de wetten en besluiten van het programma KEI (Kwaliteit en Innovatie rechtspraak).

Lees meer

Effectievere controles illegale oversteek naar het Verenigd Koninkrijk

In de eerste  3 maanden van 2017 probeerden 220 mensen illegaal de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk te maken. In het laatste kwartaal van 2016 ging het nog om 430 mensen. Driekwart van de mensen die worden aangetroffen heeft de Albanese nationaliteit. Lees meer

Bijna 1 miljoen verkeersboetes naar het buitenland

In 2016 zijn 975.343 verkeersboetes verstuurd naar buitenlandse overtreders op Nederlandse wegen op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften. Dat is ongeveer 30 % meer dan de 748.429 verkeersboetes die in 2015 naar een buitenlands adres zijn verzonden. Dat blijkt uit het periodieke Wahv-overzicht van het CJIB en het ministerie van Veiligheid en Justitie over buitenlandse verkeersovertreders. Lees meer

Dijkhoff: gevangenisstraf voor binnensmokkelen mobiele telefoon

Bezoekers die in justitiële inrichtingen verboden voorwerpen binnenbrengen zijn strafbaar. Zij kunnen een gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of een flinke geldboete tegemoet zien. Het gaat om voorwerpen die op zichzelf legaal zijn, maar waarvan het bezit in de inrichting verboden is, omdat het gebruik de orde en veiligheid in de inrichting in gevaar kan brengen. Bijvoorbeeld mobiele telefoons, tablets of gereedschap. Lees meer

Nieuwste cijfers van incidenten op en rondom COA-locaties

Staatssecretaris Dijkhoff heeft het nieuwste overzicht van alle incidenten op en rondom asielopvanglocaties gedurende het afgelopen half jaar naar de Tweede Kamer gestuurd. Vorig jaar publiceerde de staatssecretaris halfjaarlijks ook deze overzichten. Lees meer

Blok: houders van aandelen aan toonder niet langer anoniem

Houders van aandelen aan toonder zijn straks te identificeren via hun effectenrekening. Zij kunnen niet langer anoniem blijven. Doel van de maatregel is te voorkomen dat deze stukken worden misbruikt voor de financiering van terrorisme, of voor belastingontduiking en witwassen. Lees meer

Meer feiten en cijfers over (verkeers)overtredingen online bij CJIB

Het Centraal Justitieel Incassobureau publiceert jaarlijks voortaan meer feiten en cijfers over het aantal verwerkte (verkeers)overtredingen online. Er wordt al langer periodiek bericht over de opgelegde verkeersboetes op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften. Lees meer

Dijkhoff prijst BST-leden

Staatssecretaris Dijkhoff heeft een medaille uitgereikt aan leden van de zogeheten Border Security Teams (BST) in Griekenland. De Border Security Teams hebben, onder de vlag van Frontex, de Griekse autoriteiten ondersteund bij grensbewaking, identificatie en registratie van asielzoekers en het inrichten van het terugkeerproces op Lesbos. Lees meer

Nieuwe taakstelling huisvesting vergunninghouders

Gemeenten moeten in de tweede helft van 2017 10.000 vluchtelingen met een verblijfsvergunning (vergunninghouders) aan woonruimte helpen. Dat heeft staatsecretaris Dijkhoff bekend gemaakt. De taakstelling is lager dan de eerdere prognose en veel lager dan in voorgaande periodes. Dit komt doordat er minder asielvergunningen worden verleend. Lees meer

Slachtoffers van een misdrijf hebben rechten

Voortaan wordt ieder slachtoffer van een misdrijf geïnformeerd over zijn rechten. Slachtoffers hebben bijvoorbeeld recht op informatie, recht op juridische bijstand, recht om aangifte te doen en in sommige gevallen op een schadevergoeding. Politiemensen reiken deze verklaring uit bij het eerste contact met een slachtoffer, bijvoorbeeld op straat of op een politiebureau. Lees meer

Humans of VenJ

Piet Koster, vrijwilliger Slachtofferhulp Nederland: 'Gevoel van onveiligheid moet serieus genomen worden.'

“We spreken van een slachtoffer wanneer iemand betrokken is geweest bij een ingrijpende gebeurtenis, zoals een inbraak, geweldsmisdrijf of ernstig verkeersongeval. Ook achterblijvers bij langdurige vermissing kunnen slachtoffer zijn. Op dit moment duurt het helaas vaak nog te lang voordat een slachtoffer weet waar hij of zij terecht kan en wat wij kunnen betekenen." 

Lees meer

Colofon

Directie Communicatie, Ministerie van Veiligheid en Justitie

Volg VenJ ook op Twitter, Facebook en Youtube. Of download de app voor Android of Apple smartphones en tablets.