< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 8, Nummer 4, 28 april 2016

Staatssecretaris Dijkhoff spreekt met Griekse collega’s over EU-Turkije afspraken

Staatssecretaris Dijkhoff brengt vandaag een bezoek aan Griekenland. Hij is in Griekenland om over de voortgang van de implementatie van de EU-Turkije afspraken te spreken. Hij ontmoet de Griekse premier Tsipras, Minister van Migratie Mouzalas en Minister van Openbare orde Toskas. Lees meer

Modernisering Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten: goede balans tussen veiligheid en privacy

De Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten krijgen de bevoegdheid om ook kabelgebonden telecommunicatie te onderzoeken. Met het wetsvoorstel moderniseert het kabinet de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten uit 2002. Lees meer

Tweede Kamer stemt in met extra rechten slachtoffers in strafproces

Slachtoffers van delicten krijgen straks bij hun eerste contact met politie en Openbaar Ministerie direct alle informatie over hun rechten: bijvoorbeeld over de mogelijkheden voor bescherming en juridisch advies. Lees meer

Onbeperkt spreekrecht voor slachtoffers met ingang van 1 juli 2016

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel van minister Van der Steur dat onbeperkt spreekrecht in de rechtszaal mogelijk maakt voor slachtoffers van ernstige misdrijven. Zij kunnen voortaan ook zeggen wat ze bijvoorbeeld vinden van de schuld van de verdachte en wat de straf zou moeten worden. Lees meer

Eerste Kamer steunt versterking aanpak faillissementsfraude

De Eerste Kamer heeft met algemene stemmen twee wetsvoorstellen aanvaard van minister Van der Steur  die de bestrijding van faillissementsfraude versterken. De beide maatregelen, die naar verwachting op 1 juli 2016 in werking treden, maken deel uit van het wetgevingsprogramma ‘Herijking Faillissementsrecht’. Lees meer

Gemeenten moeten nog 23.000 statushouders huisvesten

Gemeenten moeten in de tweede helft van 2016 in totaal 23.000 mensen met een verblijfsvergunning huisvesten. Dat heeft staatssecretaris Dijkhoff bekend gemaakt. Lees meer

Antwoorden op vragen over antiterrorismewetgeving naar Tweede Kamer

Minister Van der Steur heeft de nota’s naar aanleiding van het verslag over de Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding, een wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap en het wetsvoorstel precursoren (grondstoffen) voor explosieven naar de Tweede Kamer gestuurd. Lees meer

Jaarwisseling beter verlopen

De jaarwisseling van 2015-2016 is beter beheersbaar verlopen dan voorgaande jaren. Dit is mede te danken aan de integrale aanpak van gemeenten met de politie en hulpdiensten. De verkorte afsteektijden voor vuurwerk die gelden sinds voorgaande jaarwisseling, dragen volgens de VNG ook bij aan minder overlast. Lees meer

Aparte sobere opvang voor overlastgevende asielzoekers

Staatssecretaris Dijkhoff wil een aparte, sobere opvangvoorziening creëren voor overlastgevende asielzoekers. Op deze manier worden zij geïsoleerd en gestraft voor hun gedrag en kunnen de andere asielzoekers veilig in de opvang verblijven. Lees meer

Nederland stuurt Border Security Team II naar Lesbos in Griekenland

Nederland gaat vanaf 31 maart 2016 een tweede Border Security Team in Griekenland inzetten. Op het eiland Lesbos krijgen de Grieken ondersteuning  bij de inrichting van een EU-hotspot waar migranten worden gescreend, geïdentificeerd en geregistreerd. Lees meer

Colofon

Directie Voorlichting, ministerie van Veiligheid en Justitie

Volg VenJ ook op Twitter, Facebook en Youtube. Of download de app voor Android of Apple smartphones en tablets.