< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 9, Nummer 3, 31 maart 2017

Wettelijk streefcijfer mannen en vrouwen in bestuur ondernemingen van kracht

De wet met het streefcijfer voor een evenwichtige zetelverdeling tussen mannen en vrouwen in bestuur en raad van commissarissen van ondernemingen treedt op 13 april 2017 in werking. Van een evenwichtige verdeling van zetels is sprake als ten minste 30% van de zetels door vrouwen en ten minste 30% van de zetels door mannen wordt bezet. Lees meer

Eerste Kamer stemt in met uitbreiding van rechten voor slachtoffers

De Eerste Kamer heeft een wet aanvaard die de rechten van slachtoffers uitbreidt. Al vanaf het moment van aangifte krijgen zij alle informatie over hun rechten. Nieuw is dat slachtoffers een individuele beoordeling krijgen, met als doel na te gaan of zij in aanmerking komen voor bijzondere beschermingsmaatregelen. Lees meer

Eerste Kamer steunt nieuwe taak curator

De wet die ervoor zorgt dat de curator een vaste taak krijgt bij de signalering van faillissementsfraude is door de Eerste Kamer aangenomen. Curatoren moeten voortaan bij een faillissement letten op mogelijke onregelmatigheden en deze melden bij de rechter-commissaris. Zonodig  kan er een melding of aangifte van de fraude volgen. Lees meer

City Deal Zorg voor veiligheid in de stad

Almere, Breda, Leeuwarden, Maastricht, Nijmegen, Tilburg en Zoetermeer hebben samen met de ministeries van VenJ, VWS, SZW en BZK de “City Deal Zorg voor Veiligheid in de stad” gelanceerd. Met deze City Deal gaan de betrokken ministeries en steden op een nieuwe manier samenwerken om criminaliteit en overlast te voorkomen door het sociale domein en het veiligheidsdomein met elkaar te verbinden. Lees meer

Humans of VenJ

Albert Hazelhoff, hoofdofficier van Justitie: ' Kwaliteit van de executie van straffen versterken'

“Met de modernisering van het Wetboek van Strafvordering versterken we het uitvoeren van straffen en maatregelen in ons land. Daarbij verbetert de manier waarop we de logistiek en informatie gebruiken bij de tenuitvoerlegging van straffen."

Lees meer

Colofon

Directie Voorlichting, ministerie van Veiligheid en Justitie

Volg VenJ ook op Twitter, Facebook en Youtube. Of download de app voor Android of Apple smartphones en tablets.