< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 9, Nummer 1, 2 februari 2017

Drs. S.A. Blok benoemd als minister van Veiligheid en Justitie

Drs. S.A. (Stef) Blok werd met ingang van vrijdag 27 januari 2017 belast met de leiding van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Hij volgt Ard van der Steur op die op 26 januari 2017 Zijne Majesteit de Koning heeft verzocht hem ontslag te verlenen als minister van Veiligheid en Justitie. Lees meer

Hoge Raad begint met digitaal procederen

In civiele vorderingszaken wordt het digitaal procederen bij de Hoge Raad met ingang van 1 maart 2017 verplicht. Cassatiezaken moeten aanhangig worden gemaakt door een procesinleiding in te dienen langs digitale weg. Daarmee begint de gefaseerde inwerkingtreding van de KEI-wetgeving. Lees meer

Dijkhoff: 'Stelsel interlandelijke adoptie verbeteren, maar niet stopzetten'

Staatssecretaris Dijkhoff wil interlandelijke adoptie niet stopzetten, maar wil de zorgvuldigheid en kwaliteit van de procedures verder verbeteren door een aantal maatregelen te nemen. Een goed gereguleerde adoptieprocedure biedt kansen voor kinderen die gebaat zijn bij adoptie. Lees meer

Inspectie Veiligheid en Justitie: opvolging signalen uit vreemdelingenketen op orde

Recent heeft de Inspectie Veiligheid en Justitie onderzoek uitgevoerd naar de opvolging van de onderkende signalen uit de gehele vreemdelingenketen. De IVenJ concludeert dat binnen de politie, de Koninklijke Marechaussee, de IND en het COA de meldstructuur om harde of zachte signalen door te geven aan de inlichtingen- en veiligheidsdiensten op orde is. Lees meer

Onderzoeken tonen aan: VOG draagt bij aan succesvol integriteitsbeleid

Uit twee recente onderzoeken blijkt dat de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) niet alleen bijdraagt aan een veilige werkomgeving, maar ook aan de re-integratie van ex-criminelen. In de beleidsreactie op de onderzoeken, is ook aandacht voor jongeren tot 23 jaar die geen VOG hebben kregen. Lees meer

Kabinet wil drugspanden sneller kunnen sluiten

Burgemeesters krijgen ruimere bevoegdheden om woningen en andere panden te sluiten in de strijd tegen drugscriminaliteit. Nu kan dat alleen als er in een pand drugs worden aangetroffen, worden verkocht of afgeleverd. Straks kan ook worden ingegrepen als er voorwerpen of stoffen worden aangetroffen die duidelijk bestemd zijn voor het telen of bereiden van drugs. Lees meer

Kerncijfers asiel en migratie: 24.900 vreemdelingen in 2016 vertrokken

In 2016 zijn in totaal zo’n 24.900 vreemdelingen die niet in Nederland mochten blijven, vertrokken. Een deel hiervan - zo’n 1.070 vreemdelingen -  betrof veroordeelde, criminele vreemdelingen, die tijdens of aansluitend aan hun gevangenisstraf zijn vertrokken. Lees meer

Meer rechtszaken door verruiming bevoegdheid kantonrechter

In 2011 werd de competentiegrens voor civiele rechtszaken (handelszaken) verhoogd van 5.000 naar 25.000 euro. De competentiegrens bepaalt of een handelszaak door een kantonrechter wordt behandeld, of door een handelsrechter. De competentiegrens staat voor het financieel belang van het geschil. Lees meer

Bijna 9,5 miljoen verkeersovertredingen geconstateerd in 2016

In 2016 zijn 9.437.717 verkeersovertredingen geconstateerd voor onder meer te hard rijden, door rood licht rijden, fout parkeren en handheld bellen. Dat is ongeveer 1,5 miljoen meer dan een jaar eerder. In 2015 werden nog 7.968.912 verkeersboetes opgelegd. Dat blijkt uit het jaaroverzicht verkeersboetes 2016. Lees meer

Geweld tegen hulpverleners tijdens jaarwisseling onacceptabel

Het geweld tegen politiemensen en andere hulpverleners tijdens de jaarwisseling is onacceptabel. Geweldsincidenten tegen agenten, ambulancemedewerkers, brandweermensen zijn onacceptabel. Van een goede jaarwisseling kan pas worden gesproken als deze veilig verloopt voor het publiek én professionals. Lees meer

Rotterdam-Stad grootste daling woninginbraken in december 2016

De winnaar van de Harm Alarm bokaal is dit jaar politiedistrict Rotterdam-Stad. De prijs werd uitgereikt op het stadhuis van Rotterdam  door minister Van der Steur in aanwezigheid van burgemeester Aboutaleb. In dat district daalde het aantal woninginbraken in december met maar liefst 61 procent. Lees meer

Alcoholmeter wordt ingezet bij alcoholverbod

Per 16 januari 2017 start in Rotterdam en Oost-Nederland een pilot met de Alcoholmeter. De Alcoholmeter controleert 24/7 of de drager alcohol heeft gedronken. De pilot heeft tot doel te testen of de Alcoholmeter geschikt is voor toepassing in het strafrecht ter controle op de naleving van het alcoholverbod. Lees meer

Verbetering positie slachtoffers Caribisch Nederland

Nabestaanden of slachtoffers van geweld in Caribisch Nederland kunnen in de toekomst ook aanspraak maken op een vergoeding van het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Dat heeft minister Van der Steur van bekend gemaakt tijdens zijn werkbezoek aan Bonaire. Lees meer

Serie: Humans of VenJ

Dineke de Groot, raadsheer in de Hoge Raad over digitaal procederen

"Iedereen kent wel het stereotype rechtszaken uit films. Torenhoge stapels dossiers en oneindig veel bladzijden met bewijsmateriaal en aantekeningen. Ook hier bij de Hoge Raad worden nog steeds hele stapels papier naar binnen gebracht. Soms verhuisdozen vol. Hoe dat komt?"

Lees meer

Colofon

Directie Voorlichting, ministerie van Veiligheid en Justitie

Volg VenJ ook op Twitter, Facebook en Youtube. Of download de app voor Android of Apple smartphones en tablets.