< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 8, Nummer 2, 29 februari 2016

Van der Steur: verkeershandhaving moet beter en scherper

Minister Van der Steur werkt aan een verbetering en aanscherping van de verkeershandhaving. De minister concludeert dat het beleid nog niet altijd adequaat wordt uitgevoerd en dat een inhaalslag nodig is. 'Nederland behoort al jaren tot de meest verkeersveilige landen en het kabinet doet er alles aan om dat zo te houden.' Lees meer

Akkoord over systematische controles Europese buitengrenzen

De Europese migratieministers hebben besloten dat iedereen, ook EU burgers, systematisch gecontroleerd moeten worden aan de Europese buitengrenzen. Dit besloten de ministers in Brussel tijdens een bijeenkomst onder leiding van het Nederlandse voorzitterschap. Lees meer

Werken aan een toekomstbestendig stelsel gesubsidieerde rechtsbijstand

Minister Van der Steur organiseerde een werkconferentie over gesubsidieerde rechtsbijstand om vast te stellen wat nodig is voor een toekomstbestendig stelsel, waarbij de toegang tot het recht gegarandeerd blijft. Dit naar aanleiding van het verschijnen van het rapport ‘Herijking rechtsbijstand - Naar een duurzaam stelsel voor de gesubsidieerde rechtsbijstand’ van de commissie-Wolfsen eind 2015. Lees meer

Meer mogelijkheden met VOG

De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) wordt flexibeler. Zo wordt het mogelijk om een VOG af te wijzen op basis van politiegegevens. Ook wordt het voor sectoren mogelijkheid om hun personeel periodiek of continue te screenen. Lees meer

Verdachte wordt vanaf 1 maart actief gewezen op verhoorbijstand

Verdachten van strafbare feiten die zijn aangehouden of door de politie of een andere opsporingsinstantie worden uitgenodigd om te worden verhoord, hebben recht op bijstand van een advocaat tijdens het (politie)verhoor. Vanaf 1 maart 2016 moet de verdachte, voor de start van het verhoor, door de opsporingsambtenaar actief worden gewezen op dit recht. Lees meer

Europese 112-dag op 11-2

Op 11 februari is het alweer de zevende editie van de ‘Europese dag voor het alarmnummer 112’. Europeanen kunnen dit alarmnummer in alle 28 landen gratis bellen voor hulp in levensbedreigende situaties. Deze speciale dag is een initiatief van de Europese Commissie om de bekendheid van 112 te vergroten. Lees meer

Nederland gaat grensbewakingscapaciteit uitbreiden met 250 tot 300 personen

Nederland gaat de capaciteit voor de bewaking van de Europese grenzen sterk uitbreiden. Dit gebeurt door het opzetten van grensbewakingsteams met een totale capaciteit van 250 tot 300 personen (Border Security Team). De teams moeten snel en flexibel kunnen worden ingezet voor grensbewaking daar waar dat nodig is. Lees meer

Staatssecretaris Dijkhoff breidt lijst met veilige landen van herkomst uit

Staatssecretaris Dijkhoff voegt Ghana, India, Jamaica, Marokko, Mongolië en Senegal toe aan de lijst met veilige landen van herkomst. Asielaanvragen van asielzoekers uit veilige landen van herkomst worden met voorrang behandeld. Bovendien geldt voor deze zaken vanaf 1 maart een versnelde procedure. Lees meer

Marechaussee gaat vanaf vandaag intensievere MTV-controles uitvoeren

De Marechaussee gaat vanaf vandaag intensievere MTV-controles (Mobiel Toezicht Veiligheid) uitvoeren. Dat maakt staatssecretaris Dijkhoff bekend. De Marechaussee verplaatst de controles die nu langs de weg worden uitgevoerd gedeeltelijk naar de weg zelf. Dit doet zij met behulp van snelheidsbeperkende maatregelen. Lees meer

Aantal aanhoudingen mensensmokkel in 2015 gestegen

De Marechaussee heeft in 2015 ongeveer 330 verdachten aangehouden op verdenking van mensensmokkel. Dat zijn er 60 meer dan in 2014. Toen lag het aantal aanhoudingen op ongeveer 270. Het gaat om aanhoudingen bij MTV-controles (Mobiel Toezicht Veiligheid), grensbewaking en projectmatige onderzoeken. Lees meer

Bijna 8 miljoen verkeersovertredingen in 2015

In 2015 zijn 7.968.912 verkeersovertredingen geconstateerd voor onder meer te hard rijden, door rood licht rijden, fout parkeren, het niet dragen van een gordel of helm, handheld bellen en het ontbreken van fietsverlichting. In 2014 ging het om 8.306.094 verkeersboetes. Dat blijkt uit het jaaroverzicht verkeer 2015. Lees meer

Incidentenregistraties op COA-locaties naar Tweede Kamer

Staatssecretaris Dijkhoff heeft een overzicht naar de Tweede Kamer gestuurd van alle meldingen van het COA en de politie over incidenten op en rondom COA-locaties. In het overzicht staat dat bij het COA in 2015 ruim 8000 meldingen zijn geregistreerd.

Lees meer

Wet kraken en leegstand maakt handhaving eenvoudiger

Dankzij de Wet kraken en leegstand verloopt de handhaving bij gekraakte panden efficiënter en sneller. Met inwerkingtreding van de wet per 1 oktober 2010 is kraken te allen tijde verboden. Tot 2010 gold de zogeheten éénjaarstermijn, waardoor panden die langer dan een jaar leeg stonden gekraakt konden worden zonder dat dit strafbaar was. Lees meer

Afgewezen Albanezen sneller terug

Illegale Albanezen kunnen voortaan ook groepsgewijs met overheidsvluchten uitgezet worden. Dat hebben Nederland en Albanië afgesproken, tijdens een werkbezoek van de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) aan de Albanese hoofdstad Tirana. Lees meer

Hoogste bestuursrechtspraak wordt vereenvoudigd

Het aantal rechtscolleges dat in hoogste instantie bestuurszaken behandelt, wordt verminderd. Hiermee wil het kabinet de hoogste bestuursrechtspraak vereenvoudigen. Ook komt er een strikte scheiding tussen de adviserende en de rechtsprekende taken van de Raad van State. Lees meer

Eerste wetsvoorstel over cybersecurity naar Tweede Kamer

Organisaties binnen vitale sectoren worden verplicht om ernstige digitale veiligheidsincidenten te melden bij het Nationaal Cyber Security Centrum. Tijdige melding maakt een effectievere aanpak van dit soort incidenten mogelijk, met als doel maatschappelijke ontwrichting te voorkomen of te beperken. Lees meer

Colofon