< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 8, Nummer 8 Prinsjesdagspecial, 20 september 2016

In deze Prinsjesdageditie van het Veiligheid en Justitie Bulletin worden de plannen van het ministerie van Veiligheid en Justitie voor 2017 toegelicht. De begroting van het ministerie van Veiligheid en Justitie is te lezen op www.rijksbegroting.nl.

Interview met minister Van der Steur: “Deze begroting is solide, robuust en op orde”

Minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) presenteert zijn begroting na een jaar waarin veiligheid en de dreiging tegen de rechtsstaat volop in de belangstelling stonden. De bewindsman is tevreden dat er opnieuw veel extra geld gaat naar de aanpak van terrorisme, bestrijding van zware criminaliteit en het versterken van onze rechtsstaat.

Lees meer

Interview met staatssecretaris Dijkhoff: ‘Goede resultaten bereikt op asieldossier”

“Knelpunten die al een tijd spelen kunnen we nu goed aanpakken. En er is ruimte om gericht – en structureel - te investeren in zaken die de veiligheid en een sterke rechtstaat ten goede komen. Dus ja, ik ben tevreden.” Aldus staatssecretaris Dijkhoff over de extra middelen die VenJ heeft gekregen bij de Rijksbegroting 2017.  Een interview.

Lees meer

VenJ-begroting: solide met ruimte voor investeringen

Extra middelen ter grootte van (structureel) 450 miljoen euro stellen het Ministerie van Veiligheid en Justitie in staat een solide begroting te presenteren en verdere investeringen te doen om Nederland veiliger te maken en de rechtsstaat te versterken.

Lees meer

Opsporing naar hoger plan

Onze samenleving verandert en dus verandert de politie mee. In de toekomstvisie voor de opsporing is meer aandacht voor nieuwe ontwikkelingen, zoals internationalisering, digitalisering en big data. Daarnaast worden de regioburgemeesters eerder betrokken bij het maken van beleid.

Lees meer

Succesvolle HIC-aanpak uitgebreid naar geweld

De aanpak van “high impact crimes” heeft de afgelopen jaren geleid tot een scherpe daling van de aantallen overvallen, straatroven en  woninginbraken. Daarom wordt deze succesvolle aanpak nu ook toegepast op veiligheid in uitgaansgebieden en in het openbaar vervoer. 

Lees meer

Modern recht, moderne rechtspraak

In 2017 werkt Veiligheid en Justitie verder aan het versterken van de rechtsstaat. De afgelopen jaren is bij de Rechtspraak hard gewerkt aan modernisering en toegankelijkheid. Met resultaat: vanaf 2017 wordt in sommige zaken digitaal procederen al mogelijk.

 

Lees meer

Samenwerking én informatie-uitwisseling cruciaal in strijd tegen terrorisme

In de strijd tegen terrorisme richt VenJ zich op intensieve samenwerking tussen de nationale contraterrorisme partners. Ook het versterken van de internationale samenwerking en het verbeteren van de informatie-uitwisseling zijn prioriteiten voor 2017.

Lees meer

Intensivering aanpak zware criminaliteit

Samenwerking blijkt steeds vaker het sleutelwoord in de aanpak van de zware, georganiseerde en ondermijnende criminaliteit.  Optreden als één overheid, via een brede, integrale aanpak, maakt het mogelijk om méér criminele samenwerkingsverbanden aan te pakken.

Lees meer

Een strafrechtketen die werkt

De afgelopen kabinetsperiode is hard gewerkt aan betere en duurzame samenwerking tussen de partners in de strafrechtketen. Het is nu tijd voor een volgende stap. In 2017 formuleert de strafrechtketen maatschappelijke ambities, prioriteiten en prestatie-indicatoren.

Lees meer

Meer maatwerk en continuïteit bij uitvoering sancties

De uitvoering van strafrechtelijke sancties gaat op de schop. Aan de hand van de in 2017 te verschijnen strategische verkenning Koers en Kansen voor de sanctie-uitvoering gaat VenJ werken aan een meer gedifferentieerde aanpak. Genoegdoening voor het slachtoffer en resocialisatie gaan daarbij hand in hand.

Lees meer

Grensbewaking en vreemdelingentoezicht versterkt

Verdere versterking van de grensbewaking en van het toezicht op de vreemdelingen die in Nederland vertoeven zijn twee belangrijke prioriteiten op het terrein van immigratie en asiel in 2017.

Lees meer

Grotere rol VOG bij voorkomen slachtofferschap

De Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) gaat een prominentere rol spelen bij het voorkomen van slachtofferschap. Zo moet het voor beroepsgroepen waaraan hoge integriteitseisen zijn verbonden mogelijk worden een VOG te kunnen afwijzen op basis van politiegegevens. Ook wil VenJ komen tot betere informatie-uitwisseling tussen  EU-lidstaten en de koppeling van verschillende nationale screeningsproducten. 

Lees meer

Wet kansspelen op afstand in 2017 van kracht

In 2017 treedt de wet Kansspelen op afstand (Koa)  in werking. Deze wet zorgt ervoor dat Nederlanders straks veilig en verantwoord online kunnen gokken.

Lees meer

Wetgevingsprogramma 2017

Komend jaar zal vooral in het teken staan van de parlementaire behandeling en afronding van wetsvoorstellen die in de afgelopen periode tot stand zijn gekomen. Bijvoorbeeld de wetgeving die voortvloeit uit het actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme en de herijking van het faillissementsrecht.

Lees meer

Veranderende samenleving, veranderend VenJ

In 2017 wordt zichtbaar hoe het Ministerie van Veiligheid en Justitie gaat veranderen. Het doel is een departement dat een betrouwbare partner is voor burger, bedrijf, bestuur en media en dat open, transparant, en proactief te werk gaat.

Lees meer

Colofon

Directie Voorlichting, ministerie van Veiligheid en Justitie

Volg VenJ ook op Twitter, Facebook en Youtube. Of download de app voor Android of Apple smartphones en tablets.