< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 7, Nummer 3, 21 augustus 2015

Afwikkeling van een buitenlandse erfenis wordt makkelijker

Voor burgers in de Europese Unie wordt de afwikkeling van een buitenlandse erfenis of het verkrijgen van goederen uit een erfenis die zich in het buitenland bevinden eenvoudiger en minder kostbaar. Dit is het gevolg van een nieuwe Europese verordening over grensoverschrijdende nalatenschappen die op 17 augustus 2015 in werking treedt. Lees meer

Veiligheid en Justitie voor eerste keer met eigen boot op Canal Parade

Het ministerie van Veiligheid en Justitie vaart voor het eerst mee met een eigen boot in de grachtenparade van de Amsterdamse Gay Pride. Het thema is ‘Share Justice – Security & Justice 4 all’. Met de deelname aan de Canal Parade benadrukt het ministerie het belang van de aanpak van homofoob geweld en tegengaan van discriminatie op grond van seksuele oriëntatie of genderidentiteit.

Lees meer

Positie prostituees beneden 21 jaar versterkt

Minister Van der Steur schrapt de voorgenomen strafbaarstelling van prostituees beneden de 21 jaar. Met de maatregel verwacht de minister dat jonge prostituees eerder bescherming kunnen vinden. Hun positie wordt sterker, omdat een drempel wegvalt om naar de politie te stappen en aangifte te doen van seksuele uitbuiting. Lees meer

Wetsvoorstel affectieschade bij Tweede Kamer ingediend

Het wetsvoorstel van minister Van der Steur dat een vergoeding voor affectieschade regelt, is naar de Tweede Kamer gestuurd. Het voorstel geldt voor nabestaanden van slachtoffers die zijn overleden en voor naasten van slachtoffers met ernstig en blijvend letsel ten gevolge van een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is.

Lees meer

Wetsvoorstel versterking positie curator naar Tweede Kamer

Minister Van der Steur heeft het wetsvoorstel dat voorziet in een wettelijke taak voor de curator bij fraudesignalering, bij de Tweede Kamer ingediend. Een faillissementscurator stuit vaak als eerste op onregelmatigheden in de administratie of het ontbreken van goederen uit de boedel. Met meer ruimte om in die gevallen actie te ondernemen, wordt de aanpak van faillissementsfraude effectiever.

Lees meer

Colofon

Directie Voorlichting, ministerie van Veiligheid en Justitie

Volg VenJ ook op Twitter, Facebook en Youtube. Of download de app voor Android of Apple smartphones en tablets.