< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 8, Nummer 11, 30 december 2016

De wetten ingaand op 1 januari 2017

De wet die de aanpak van geweld onder invloed van drugs of alcohol verbetert en de mogelijkheid biedt geweldplegers strenger te straffen, treedt op 1 januari 2017 gefaseerd in werking. Verdachten van een geweldsmisdrijf moeten rekening houden met een hogere straf als uit een zogeheten middelenonderzoek blijkt dat zij zich onder invloed van alcohol of drugs hebben misdragen. Lees meer

Werkbezoek staatssecretaris Dijkhoff

Staatssecretaris Dijkhoff is in Berlijn geweest voor een werkbezoek in het kader van cyber security en migratie. Vanzelfsprekend werd er uitgebreid stilgestaan bij de afschuwelijke aanslag van 19 december jl. Woensdagavond tekende Staatssecretaris Dijkhoff het condoleanceregister in de Gedächtniskirche. Namens het Kabinet heeft hij zijn medeleven betuigd met de slachtoffers en hun nabestaanden.

Lees meer

Uitbreiding spreekrecht stieffamilie

Ook stieffamilie van slachtoffers krijgt het recht te spreken bij de rechtszaak. Dat schrijft minister van der Steur vandaag aan de Tweede Kamer. Van der Steur vindt dat de definitie van de kring van gerechtigden voor het spreekrecht van nabestaanden te beperkt is en geen recht doet aan de samenstelling van hedendaagse gezinnen. Lees meer

Wetsvoorstel naar Tweede Kamer: bijzondere positie opsporingsambtenaar in strafrecht

Politieagenten zijn straks niet meer automatisch verdachte bij een onderzoek naar geweldgebruik. Het geweldgebruik wordt voortaan bovendien getoetst aan een nieuwe, op de politieagent toegesneden delictsomschrijving die schending van de geweldsinstructie strafbaar stelt. Dit is de kern van een wetsvoorstel van minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) dat vandaag bij de Tweede Kamer is ingediend. Lees meer

Wetsvoorstel ‘Herstel en afwikkeling van verzekeraars’ naar Raad van State

De ministerraad heeft op voorstel van de ministers Dijsselbloem van Financiën en Van der Steur van Veiligheid en Justitie ingestemd met het wetsvoorstel 'Herstel en afwikkeling van verzekeraars'. Om in de toekomst op een goede manier om te gaan met falende verzekeraars wordt met dit wetsvoorstel het interventie-instrumentarium voor verzekeraars versterkt. Lees meer

Overheid kiest voor minder registratie van geslacht

Het kabinet zorgt dat sekseregistratie en het gebruik daarvan op documenten en pasjes verder wordt verminderd. Uit onderzoek is gebleken dat op meer terreinen dan noodzakelijk nog sekseregistratie en gebruik van dat gegeven plaatsvindt. De ministerraad heeft op voorstel van de ministers Van der Steur van Veiligheid en Justitie en Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ingestemd met toezending van een brief hierover aan de Kamer. Lees meer

Tweede Kamer stemt in met wetsvoorstel Computercriminaliteit III

Het wetsvoorstel van staatssecretaris Dijkhoff dat de opsporing en vervolging van computercriminaliteit versterkt, is door de Tweede Kamer aangenomen. Politie en justitie mogen straks heimelijk en op afstand (‘on line’) onderzoek doen in computers. Dat kan een personal computer zijn, een mobiele telefoon of een server. Lees meer

Van der Steur: Procederen in het Engels wordt mogelijk

In complexe, internationale handelszaken kunnen partijen straks in het Engels procederen als ze dat hebben afgesproken. Daarvoor zal in overleg met de Raad voor de rechtspraak een nieuwe internationale handelskamer bij de rechtbank Amsterdam en bij het gerechtshof Amsterdam worden ingericht, die in het Engels uitspraak kan doen. Lees meer

Notoire onruststokers met gebiedsgebod vast op opvanglocatie tijdens jaarwisseling

Overlast in en rond de COA-opvanglocaties is onacceptabel. Daarom wordt het beleid voor overlastgevende asielzoekers uit veilige landen aangescherpt. Notoire onruststokers zullen met de jaarwisseling een gebiedsgebod opgelegd krijgen, zodat ze de opvanglocatie niet kunnen verlaten. Dit schrijft staatssecretaris Dijkhoff aan de Tweede Kamer. Lees meer

De vertrekcijfers van november 2016

In 2016, tot en met november, zijn ongeveer 22.880 vreemdelingen die niet in Nederland mochten blijven, vertrokken. In de maand november zijn ongeveer 2.180  mensen vertrokken. Het aantal vreemdelingen dat onder toezicht van de overheid Nederland heeft verlaten, is 53 procent. Het kan daarbij gaan om vreemdelingen die zelfstandig zijn vertrokken, of Nederland gedwongen hebben verlaten. Lees meer

Start onderhandelingen over Amerikaanse grenscontroles op Schiphol

Het kabinet gaat met de Verenigde Staten onderhandelen over de invoering van Amerikaanse grens- en douanecontroles op Schiphol. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van staatssecretaris Dijkhoff. Preclearance betekent dat de Amerikaanse grens- en douanecontroles voor inreis in de VS reeds op Schiphol plaatsvinden.

Lees meer

Modern ondernemingsrecht versterkt Nederlands vestigingsklimaat

Het kabinet gaat verder met de modernisering van het ondernemingsrecht. Zo komt er een nieuwe regeling voor zogeheten personenvennootschappen, wordt het NV-recht aangepast en krijgen ondernemingen meer mogelijkheden om via omzetting, fusie of een splitsing te herstructureren. Lees meer

Nederland en België maken afspraken over terugreizigers

Nederland en België gaan nauwer samenwerken om de controle op zogeheten 'terugreizigers' te verbeteren. Terugreizigers zijn vluchtelingen die terugreizen naar hun herkomstland, het land waar ze zeggen gevaar te lopen. Dit hebben staatssecretaris Klaas Dijkhoff en zijn Belgische collega staatssecretaris Theo Francken vandaag in Brussel afgesproken. Lees meer

Minister Van der Steur: meerouderschap en meeroudergezag mogelijk maken

Het mogelijk maken van meerouderschap en meeroudergezag, het instellen van een regeling voor draagmoederschap en het vastleggen van het recht van een kind om te weten waar het vandaan komt. Dit is een aantal van de 68 aanbevelingen die de Staatscommissie herijking ouderschap in haar rapport “Kind en ouders in de 21e eeuw” doet. Lees meer

Serie: Humans of VenJ

Dirk Matthes, hondengeleider bij de Koninklijke Marechaussee

“We waren bijna klaar met de grenscontrole in de haven van Hoek van Holland. Vijf minuten voor de laatste Ferry naar Engeland vertrekt, krijgen we een verzoek om assistentie. Bij het autocontrolestation staat een bestelbus, een Mercedes Sprinter. Het is donker en de laadruimte is volgeladen met autobanden. Onmogelijk om goed naar binnen te kijken. We vertrouwen de situatie niet. Dan zijn er twee opties: alles uitladen of met de hond erop af.”

Lees meer

Colofon