< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 8, Nummer 7, 1 september 2016

VenJ in beeld: belangrijkste feiten, cijfers en visies nu makkelijk vindbaar

De belangrijkste rapporten over de huidige stand van zaken bij alle onderdelen van Veiligheid en Justitie zijn nu gegroepeerd terug te vinden op de website. Op de pagina VenJ in Beeld zijn feiten, cijfers en visies over de belangrijkste thema’s te vinden.

Lees meer

Goede resultaten aanpak georganiseerde criminaliteit

De integrale aanpak van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit waarbij opsporingsdiensten met het lokaal bestuur gezamenlijk optrekken als één overheid wordt elk jaar intensiever. In 2015 zijn door gemeenten, Openbaar Ministerie, politie, Belastingdienst, de bijzondere opsporingsdiensten en de Koninklijke Marechaussee weer goed resultaten geboekt. Lees meer

Campagne tegen discriminatie centraal bij deelname VenJ aan Canal Parade

VenJ voer zaterdag 6 augustus 2016 voor de tweede keer mee in de grachtenparade van de Amsterdamse Gay Pride. Het themawas ‘Zet een streep door discriminatie’. Het evenement biedt de mogelijkheid een krachtige boodschap ten aanzien van LHBT-rechten uit te dragen. Door deelname wordt onderstreept dat in onze rechtsstaat mensen in vrijheid moeten kunnen (samen)leven. Lees meer

Wettelijk beschermde titel voor mediators

Er komt een openbaar register voor mediators om het gebruik van mediation als methode van geschiloplossing te stimuleren. Mediators die staan ingeschreven, mogen de wettelijk beschermde titel ‘beёdigd mediator’ dragen. Voor registratie gelden straks uniforme eisen aan opleiding en ervaring. Deze mediators moeten een eed afleggen voor de rechtbank. Lees meer

Subsidieregeling voor slachtoffers van overvallen met drie jaar verlengd

De subsidieregeling voor slachtoffers van overvallen is  verlengd met drie jaar. Dit betekent dat mensen, die in de periode van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2018 slachtoffer zijn van een woning- of bedrijfsoverval, een subsidie van maximaal 1.000 euro kunnen aanvragen voor genomen maatregelen om herhaling van een overval te voorkomen. Lees meer

Digitalisering rechtspraak krijgt steun in de Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft in totaal vier wetsvoorstellen van minister Van der Steur aangenomen waardoor digitalisering in de rechtspraak wordt ingevoerd. Rechtzoekenden zullen hun processtukken in zaken voor de civiele rechter en de bestuursrechter digitaal kunnen indienen. Bijvoorbeeld bij het voorleggen aan de rechter van een echtscheidingsverzoek, een betalingsconflict of een geschil met de gemeente over een vergunning. Lees meer

Contraterrorisme-strategie geeft samenhang en richting aan terrorismebestrijding

De Nationale Contraterrorismestrategie 2016-2020 verbindt alle overheidspartners in de gezamenlijke aanpak van extremisme en terrorisme in Nederland. De strategie bouwt voort op de Nationale Contraterrorismestrategie 2011–2015 en de evaluatie daarvan. De strategie is verder gebaseerd op het verwachte dreigingsbeeld voor de periode 2016-2020, alsmede op de kennis en ervaring die de afgelopen jaren is opgebouwd. Lees meer

Meer buitenlandse verkeersovertreders beboet

In de eerste helft van 2016 zijn meer verkeersboetes verstuurd naar het buitenland ten opzichte van dezelfde periode in 2015.  In totaal zijn in het eerste half jaar van 2016 445.045 boetes verstuurd naar buitenlandse overtreders. Dat is ruim een derde meer dan de 321.371 verkeersboetes die in de eerste helft van 2015 naar een buitenlands adres zijn verzonden. Lees meer

Kansspelen op afstand aangenomen

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het plan van staatssecretaris Dijkhoff om het kansspelbeleid te moderniseren. Als ook de senaat instemt, wordt het in Nederland in de tweede helft van 2017 mogelijk om een vergunning te krijgen voor het aanbieden van online kansspelen. In veel EU landen is dit nu al het geval. Lees meer

Pilot Kleinschalige Voorziening voor jongeren in voorlopige hechtenis van start in Amsterdam

In september 2016 starten het ministerie van Veiligheid en Justitie en de gemeente Amsterdam een eerste pilot met een Kleinschalige Voorziening voor jongeren in voorlopige hechtenis in Amsterdam. Er is steeds plaats voor acht jongeren (alleen jongens) tussen de 14 tot 23 jaar die door de rechter in voorlopige hechtenis zijn geplaatst. Lees meer

Colofon

Directie Voorlichting, ministerie van Veiligheid en Justitie

Volg VenJ ook op Twitter, Facebook en Youtube. Of download de app voor Android of Apple smartphones en tablets.