< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 7, Nummer 4 Prinsjesdagspecial, 15 september 2015

In deze Prinsjesdageditie van het Veiligheid en Justitie Bulletin worden de plannen van het ministerie van Veiligheid en Justitie voor 2016 toegelicht. De begroting van het ministerie van Veiligheid en Justitie is te lezen op www.rijksbegroting.nl.

Interview met minister Van der Steur: “Rechtsstaat en veiligheid hebben elkaar nodig”

Het is alweer de derde Prinsjesdag voor kabinet Rutte-II, maar de eerste voor minister Van der Steur. In maart trad de nieuwe bewindsman aan. Vandaag presenteert hij zijn begroting, met daarin aandacht voor het aanpakken van de ondermijnende criminaliteit en de dreiging van gewelddadig extremisme. “Want,” zegt de minister, “in een rechtsstaat moet je je veilig voelen.”     

Lees meer

Interview met staatssecretaris Dijkhoff: ‘Ik heb me nog geen dag verveeld’

Een half jaar is hij nu staatssecretaris van VenJ. En dat bevalt Klaas Dijkhoff goed. ‘Het is hard werken. Het is veel, het is een breed terrein en het zijn niet altijd de makkelijkste beslissingen die je moet nemen. Je zult begrijpen: ik heb me nog geen dag verveeld.’

Lees meer

Videoboodschap minister Van der Steur

"Een veilig Nederland in een sterke en moderne rechtsstaat. Daar zet Veiligheid en Justitie zich ook het komend jaar voor in." Bekijk de videoboodschap van minister Van der Steur. 

Videoboodschap staatssecretaris Dijkhoff

"Elke dag komen grote aantallen asielzoekers naar ons land. Op dit moment moeten we alle zeilen bijzetten om deze mensen te kunnen opvangen. En om de asielaanvragen snel –  maar zorgvuldig – te kunnen afhandelen." Bekijk de videoboodschap van staatssecretaris Dijkhoff.

Bouwen aan een sterke en moderne rechtsstaat

Het ministerie van Veiligheid en Justitie blijft ook in 2016 doorwerken aan de versterking van de rechtsstaat, zodat deze beter kan voldoen aan de hoge eisen die de digitale samenleving stelt. Hoewel de samenleving steeds meer de vruchten plukt van de uitvoering van het regeerakkoord, is er nog veel te doen. Dit blijkt onder meer uit de begroting die minister Van der Steur en staatssecretaris Dijkhoff vandaag presenteren. Voor Veiligheid en Justitie is een bedrag van ruim 11 miljard euro beschikbaar.
Lees meer

Wetgevingsprogramma 2016

De wetgevingsactiviteiten van het ministerie van Veiligheid en Justitie richten zich  komend jaar vooral op de modernisering van het Wetboek van Strafvordering, de herijking van het faillissementsrecht, het actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme en het programma KEI dat de rechtspraak beter toegankelijk maakt. De wetgeving bevat belangrijke hervormingen die de rechtsstaat versterken, de prestaties van de strafrechtketen verbeteren en de digitalisering van het werk bij de politie, het openbaar ministerie en de rechtspraak faciliteren.

Lees meer

Moderne rechtsstaat

Net als onze samenleving, gaat ook onze rechtsstaat met haar tijd mee. Het ministerie van Veiligheid en Justitie blijft ook in 2016 volop in de weer met het moderniseren van de rechtsstaat. Want als de levens van mensen zich steeds meer online afspelen, kan het recht niet achterblijven.

Lees meer

Extra mensen en middelen voor immigratie en asiel

Ook in 2016 zullen de partners in de vreemdelingenketen alle zeilen moeten bijzetten om de grote toestroom van asielzoekers in goede banen te leiden. Een tweede aanmeldstraat in Budel, nieuwe opvanglocaties en extra medewerkers bij (o.a.) Vreemdelingenpolitie, COA en IND moeten ertoe leiden dat een goede opvang en een snelle,  zorgvuldige afhandeling van asielverzoeken mogelijk blijft.

Lees meer

EU-voorzitterschap: grote uitdagingen op JBZ-terrein

In de eerste helft van 2016 is Nederland voorzitter van de Raad van de Europese Unie. Ook voor VenJ brengt dit grote extra inspanningen met zich mee. De EU staat immers op het terrein JBZ (Justitie/Binnenlandse Zaken) voor grote uitdagingen. Vooral op de onderwerpen “asiel en migratie” en “veiligheid”, in het bijzonder de aanpak van terrorisme.

Lees meer

Woninginbraken, straatroven en overvallen fors omlaag

Het aantal woninginbraken, overvallen en straatroven is de afgelopen jaren spectaculair gedaald. De integrale aanpak van deze zogeheten High Impact Crimes wordt in 2016 dan ook met kracht voortgezet.

Lees meer

Eén overheid tegen ondermijnende criminaliteit

Hennepteelt, drugshandel, mensensmokkel en –handel, witwassen, fraude. Stuk voor stuk vormen van zware criminaliteit, die de integriteit van de samenleving ondermijnen. Om deze dreiging tegen te gaan, willen VenJ en partners de komende jaren minimaal 950 criminele samenwerkingsverbanden aanpakken.

Lees meer

Betere en transparante strafrechtketen

In 2016 werkt het ministerie van Veiligheid en Justitie verder aan het stroomlijnen en verbeteren van de strafrechtketen. Aangiftes worden sneller en eenvoudiger afgehandelden de kwaliteit van de opsporing en vervolging gaat omhoog. Dankzij kortere doorlooptijden en minder onnodig oponthoud ervaren burgers en professionals een snellere en prettige overheid.

Lees meer

Rechtsstaat beschermen tegen dreiging jihadisme

Nog altijd bedreigt het jihadisme de vrijheid en veiligheid van Nederland en de internationale rechtsorde. In 2016 werkt het Ministerie van Veiligheid en Justitie hard door om de risico’s te beperken en het gevaar te doen wijken.

Lees meer

Een nieuwe fase voor de Nationale Politie

De afgelopen tweeënhalf jaar is bij de nationale politie veel bereikt. De fundamenten staan: de basisteams zijn gevormd, de districtsrecherches opgericht en real-time intelligence centra op poten gezet. Het harde werk van de vrouwen en mannen van de politie heeft resultaat gehad.

Lees meer

Robuuste aanpak cyberdreigingen

Organisaties in de vitale sectoren – zoals elektriciteit, gas, drinkwater en telecom, maar bijvoorbeeld ook financiën en de rijksoverheid – worden verplicht om melding te maken van digitale veiligheidsincidenten. Deze verplichting vloeit voort uit de Wet gegevensverwerking en meldplicht cybersecurity. De parlementaire behandeling van het wetsvoorstel vindt naar verwachting plaats in 2016.

Lees meer

Fraudeaanpak krijgt stevige impuls

De aanpak van fraude krijgt in 2016 een stevige nieuwe impuls. Leveren de opsporingsdiensten dit jaar nog 1500 zaken van horizontale fraude aan bij het OM, de komende drie jaar moet dit aantal stapsgewijs toenemen tot 2300 per jaar.

Lees meer

Vormen van uitbuiting stevig aangepakt

Om slachtoffers van mensenhandel hulp en ondersteuning te bieden die zo goed mogelijk aansluit bij hun persoonlijke behoeften, wordt het Nationaal Verwijzingsmechanisme in 2016 verder doorontwikkeld.  Deze wegwijzer geeft slachtoffers, professionals en bezorgde burgers inzicht in de vraag welke organisatie precies wat doet, als het gaat om signalering, ondersteuning en eventuele opvang van slachtoffers van mensenhandel.

Lees meer

Rechten voor slachtoffers

Wie slachtoffer wordt van een misdrijf, is geschaad in zijn of haar rechten. De overheid heeft de verantwoordelijk om de dader te vervolgen, te berechten en te straffen. Maar dat betekent niet dat de rol voor het slachtoffer is uitgespeeld. Ook in 2016 krijgen slachtoffers de rechten en hulp die hen toekomt.

Lees meer

Kansspelen op de schop

Wie online een gokje wil wagen, kan dat straks veilig en verantwoord doen. In 2016 treedt naar verwachting de wet Kansspelen op afstand in werking.

Lees meer

Verhoging administratiekosten financiële straffen

Met ingang van 1 januari 2016 worden de administratiekosten voor verwerking en inning van financiële straffen verhoogd van 7 euro naar 9 euro. Het gaat om verschillende straffen, zoals administratiefrechtelijke verkeersboetes en sancties die een strafrechtelijke grondslag hebben.

Lees meer

Colofon

Directie Voorlichting, ministerie van Veiligheid en Justitie

Volg VenJ ook op Twitter, Facebook en Youtube. Of download de app voor Android of Apple smartphones en tablets.