< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 8, Nummer 6, 6 juli 2016

Overzicht inwerkingtreding nieuwe wetgeving per 1 juli 2016

Per 1 juli 2016 zijn een aantal nieuwe wetten in werking getreden. Hieronder een overzicht. Lees meer

Elektronische melding huwelijk vanaf 1 juli 2016 in hele land mogelijk

Aanstaande echtgenoten of partners kunnen vanaf 1 juli 2016 via de computer bij de burgerlijke stand melding maken van hun voornemen om in het huwelijk te treden of een geregistreerd partnerschap aan te gaan. De elektronische weg komt niet in de plaats van, maar is een alternatief voor de traditionele kennisgeving bij het loket. Lees meer

Financiële tegemoetkoming van overheid voor nabestaanden dood door schulddelicten

Vanaf 1 juli 2016 kunnen nabestaanden van slachtoffers van dood door schulddelicten in het verkeer en algemene dood door schulddelicten in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming uit het Schadefonds. Dit is geregeld in een wijziging van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven. Lees meer

Inwerkingtreding onbeperkt spreekrecht voor slachtoffers

De wet die onbeperkt spreekrecht in de rechtszaal mogelijk maakt voor slachtoffers van ernstige misdrijven treedt op 1 juli 2016 inwerking. Slachtoffers kunnen voortaan ook zeggen wat ze bijvoorbeeld vinden van de schuld van de verdachte en wat de straf zou moeten worden. Lees meer

Nederlands voorzitterschap bereikt akkoord over Europese grens- en kustwacht

Het Nederlands voorzitterschap en het Europees Parlement hebben vandaag een akkoord bereikt over de oprichting van de Europese grens- en kustwacht. De Europese grens- en kustwacht gaat de bewaking van de Europese buitengrenzen versterken. Het opzetten van een Europese grens- en kustwacht was een van de prioriteiten van het Nederlandse voorzitterschap. Lees meer

Makkelijkere overplaatsing werknemers multinationals binnen EU-landen

De ministerraad heeft er op voorstel van staatssecretaris Dijkhoff mee ingestemd om het voor multinationale ondernemingen gemakkelijker te maken hoogopgeleide werknemers uit derde landen tijdelijk over te plaatsen naar een filiaal of dochteronderneming in de EU. Zij krijgen een speciale gecombineerde verblijfs- en arbeidsvergunning. Lees meer

Intensieve aanpak ondermijnende criminaliteit Zuiden wordt doorgezet

Er wordt verder gewerkt aan de integrale aanpak van ondermijnende criminaliteit in Zuid Nederland door de verschillende overheidspartners, waaronder gemeenten, politie, OM, Belastingdienst en de Koninklijke Marechaussee, die samenwerken binnen de Taskforce Brabant Zeeland. Lees meer

Nieuwe sluitingen gevangenissen op dit moment niet aan de orde

De komende tijd zullen er geen nieuwe gevangenissen of jeugdinrichtingen worden gesloten. Dat schrijft staatssecretaris Dijkhoff aan de Tweede Kamer. Dijkhoff komt hiermee tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer, om in ieder geval deze kabinetsperiode geen nieuwe gevangenissen te sluiten. Lees meer

Van der Steur: bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen versterken

Minister Van der Steur wil duidelijker in de wet aangeven wat de taken en verantwoordelijkheden zijn van bestuurders en commissarissen bij een vereniging, stichting, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij. Lees meer

Colofon

Directie Voorlichting, ministerie van Veiligheid en Justitie

Volg VenJ ook op Twitter, Facebook en Youtube. Of download de app voor Android of Apple smartphones en tablets.