< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 8, Nummer 3, 30 maart 2016

Eerste Kamer stemt in met flexibel cameratoezicht in gemeenten

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel van minister Van der Steur dat gemeenten meer mogelijkheden geeft om camera’s flexibel in te zetten bij aanpak van zich verplaatsende overlast. De maatregel gaat in op 1 juli 2016 en ondersteunt de aanpak van overlast door hangjongeren, drugsdealers, straatrovers en zakkenrollers. Lees meer

Wetsvoorstel zwaardere screening vuurwapenvergunning naar Tweede Kamer

Aanvragers van een wapenvergunning die voor langere tijd over een vuurwapen mogen beschikken - met name sportschutters en jagers - krijgen verplicht een zwaardere screening. Dit staat in een wetsvoorstel van staatssecretaris Dijkhoff dat bij de Tweede Kamer is ingediend. Lees meer

Inspectie VenJ: géén verbod nekklem als controletechniek; wel nader standpunt ten aanzien van nekklem als verwurgingstechniek

De nekklem als controletechniek hoeft niet verboden te worden. De Inspectie VenJ stelt vast dat met de term ’nekklem’ verschillende  technieken worden aangeduid waarbij de nek van een persoon wordt omvat: als controletechniek en als verwurgingstechniek. Lees meer

Inspecties vragen meer aandacht voor risico’s bij publieksevenementen

Gemeenten moeten bij publieksevenementen meer aandacht besteden aan de veiligheids- en gezondheidsrisico’s om onnodige risico’s voor burgers te voorkomen. Dit stellen de Inspectie Veiligheid en Justitie en de Inspectie voor de Gezondheidszorg na gezamenlijk vervolgonderzoek in hun rapport. Lees meer

Schadefonds Geweldsmisdrijven keert € 16,5 miljoen uit

In 2015 hebben bijna 700 slachtoffers meer de weg naar het Schadefonds Geweldsmisdrijven gevonden dan in het jaar ervoor. Bijna 7.500 slachtoffers en nabestaanden hebben een aanvraag voor een financiële tegemoetkoming ingediend. Dit blijkt uit het jaarverslag 2015 van het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Lees meer

Samenstelling asielinstroom verandert

Uit de jaarcijfers 2015 van de IND blijkt dat ongeveer 25% van de eerste asielaanvragen bestond in de eerste maanden van 2016 uit mensen uit een veilig land. Zij hebben in principe geen bescherming nodig en kunnen sinds 1 maart versneld worden afgewezen en teruggestuurd. Lees meer

Meeste geflitste buitenlandse verkeersovertreders krijgen boete

Ongeveer 75% van de geflitste buitenlandse kentekenhouders heeft in 2015 een boete ontvangen. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van 2015 over geconstateerde verkeersovertredingen op buitenlandse kentekens door vooral digitale handhavingsmiddelen, zoals flitspalen en trajectcontroles, wegens te hard rijden en door rood licht rijden. Lees meer

Kwaliteit beschermde opvang voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen moet beter

De kwaliteit van de beschermde opvang voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen moet voldoende zijn.  Staatssecretaris Dijkhoff heeft daarom aan het COA  gevraagd zo spoedig mogelijk een verbeterplan op te stellen met concrete maatregelen om de kwaliteit  te verbeteren en om het verdwijnen van jongeren tegen te gaan. Lees meer

Staat wijst claim van Nederlandse filmmakers af

De Staat acht zich niet aansprakelijk voor de schade van 1, 2 miljard euro  die de Vereniging van Professionele Speelfilm Ondernemers sinds 2004 stelt te hebben geleden. De Landsadvocaat heeft namens de Staat een inhoudelijke reactie gestuurd aan de advocaat van de VPSO op de aansprakelijkstelling. Lees meer

Scheepvaartzaken bij rechtbank Rotterdam

De rechtbank Rotterdam krijgt straks de exclusieve bevoegdheid om recht te spreken in scheepvaartzaken. De maatregel draagt bij aan de kwaliteit van de rechtspraak en geeft uitvoering aan een in gerechtelijke kringen en ook daar buiten al langer bestaande wens. Lees meer

Minder mensen slachtoffer van criminaliteit

De Veiligheidsmonitor 2015 en de Monitor Jeugdcriminaliteit laten bemoedigende resultaten zien. Minder mensen zijn slachtoffer geworden van criminaliteit, plegen minder jeugdigen criminaliteit, ervaren minder mensen overlast, voelen iets minder mensen zich onveilig en zijn meer mensen tevreden over het functioneren van de politie. Lees meer

Ruimere mogelijkheden ontneming Nederlanderschap

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel van minister Van der Steur dat mogelijk maakt in meer gevallen het Nederlanderschap in te trekken bij terroristische misdrijven. Dit gebeurt straks ook na een voorafgaande strafrechtelijke veroordeling voor het geven of volgen van terroristische training. Lees meer

Van der Steur wil sexchatting met kinderen strafbaar stellen

Als het aan minister Van der Steur ligt, worden seksualiserende communicatie met kinderen (sexchatting) en seksuele afpersing (sextortion) strafbaar. Via het strafrecht wil hij meer bescherming bieden tegen nieuwe digitale vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Lees meer

Colofon