< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

28 februari 2017

Wetgeving raadsman bij het politieverhoor treedt in werking

Twee nieuwe wetten over het recht van een verdachte op bijstand van een raadsman voorafgaand en tijdens het politieverhoor treden op 1 maart 2017 in werking. De nieuwe wetgeving formuleert een evenwicht tussen de belangen van de verdachte en van de opsporing. Lees meer

Modernisering van het Wetboek van Strafvordering vordert gestaag

Het omvangrijke wetgevingsprogramma dat nodig is om het Wetboek van Strafvordering de komende jaren te moderniseren, gaat met de consultatie van de boeken 1 (strafvordering in het algemeen) en 2 (het opsporingsonderzoek) een volgende fase in.
Interview: Serie Humans of VenJ Lees meer

Europese Dag van het Slachtoffer: Resultaten in recht doen aan slachtoffers

Het afgelopen jaar zijn weer belangrijke stappen gezet om de positie van slachtoffers van misdrijven te versterken, waarmee invulling is gegeven aan één van de prioriteiten voor het ministerie van Veiligheid en Justitie uit het regeerakkoord. Ieder jaar op 22 februari vindt de Europese ‘Dag van het slachtoffer’ plaats,  een goed moment om stil te staan bij de geboekte resultaten. Lees meer

Eerste Kamer steunt wet om straffen effectiever uit te voeren

De Eerste Kamer heeft een wet aangenomen waardoor straffen snel en daadwerkelijk worden uitgevoerd, en instanties tijdig en volledig worden geïnformeerd om hun taak goed uit te voeren. Dit moet voorkomen dat veroordeelden uit het zicht verdwijnen voordat hun straf er helemaal op zit. Lees meer

Wetsvoorstel voor meer duurzaam stelsel van rechtsbijstand in consultatie

Minister Blok heeft het Wetsvoorstel duurzaam stelsel rechtsbijstand in consultatie gegeven. Het stelsel van de door de overheid gefinancierde rechtsbijstand – ook wel gesubsidieerde rechtsbijstand genoemd – wordt in dit wetsvoorstel herijkt met behulp van meerdere maatregelen, onder meer een uitbreiding van de werkzaamheden van het Juridisch Loket. Lees meer

Albanese escorts brengen Albanese vreemdelingen terug naar Albanië

51 Albanese vreemdelingen zijn met een overheidsvlucht uitgezet naar hun land van herkomst. Naast de 21 Albanese vreemdelingen uit Nederland zaten er ook Albanese vreemdelingen uit België en Luxemburg op de vlucht. Het bijzondere aan de vlucht was dat de overdracht van de vreemdelingen al in Brussel plaatsvond. Albanese escorts hebben de vreemdelingen vervolgens naar Albanië gebracht. Lees meer

Eerste Kamer stemt in met wetten uit het actieprogramma Integrale aanpak jihadisme

De Eerste Kamer heeft drie wetten aangenomen die voortvloeien uit het actieprogramma Integrale aanpak jihadisme. Dit programma heeft tot doel het beschermen van de democratische rechtsstaat, bestrijden en verzwakken van de jihadistische beweging in Nederland, en het wegnemen van de voedingsbodem voor radicalisering. Lees meer

Kabinet breidt strafbaarstelling belemmeren humanitaire hulp uit

Het belemmeren van humanitaire hulp tijdens een niet-internationaal gewapend conflict wordt strafbaar als internationaal misdrijf. Dit staat in een wetsvoorstel van minister Blok. Op dit moment is de belemmering van humanitaire hulp met als doel de uithongering van de bevolking slechts strafbaar in geval van een internationaal gewapend conflict.

Lees meer

Neurowetenschappelijke toepassingen in de jeugdstrafrechtketen

Neurowetenschappelijke kennis leidt tot concrete toepassingsmogelijkheden die ingezet kunnen worden in de jeugdstrafrechtketen. Dit staat in het rapport 'Neurowetenschappelijke toepassingen in de jeugdstrafrechtketen: inventarisatie instrumenten, preventie en interventie' van het WODC. Lees meer

Serie: Humans of VenJ

Jan Watse Fokkens, voorzitter van de Commissie modernisering van het Wetboek van Strafvordering

"Het Wetboek van Strafvordering is de afgelopen vijfentwintig jaar veel gewijzigd. Dat heeft geleid tot een verbrokkeld geheel. Daar komt verandering in."

Lees meer

Colofon

Directie Voorlichting, ministerie van Veiligheid en Justitie

Volg VenJ ook op Twitter, Facebook en Youtube. Of download de app voor Android of Apple smartphones en tablets.