< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 2017, Nummer 32, 24 april 2017

Met deze Nieuwsbrief informeren wij administrateurs, controllers, toezichthouders e.a. over recente ontwikkelingen rond het thema jaarverslaggeving in het onderwijs.
Deze Nieuwsbrief is informatief van aard en er kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend.

Bijstelling Brochure Jaarverslaggeving Onderwijs

Net als vorig jaar is de brochure bij de regeling Jaarverslaggeving Onderwijs bijgesteld. De brochure is vanaf heden voor u beschikbaar. Naast actualisering van een aantal inrichtingsvoorschriften is bij de brochure ook een aantal actuele en relevante documenten op het gebied van de jaarverslaggeving opgenomen. U treft daarnaast in de brochure een link aan naar de drie XBRL-versies (po/vo, mbo en ho). De brochure is benaderbaar via link http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financiering-onderwijs/documenten/brochures/2015/05/21/brochure-richtlijn-jaarverslag-onderwijs

Notitie Onderwijscao's en de effecten van de effecten van de regeling duurzame inzetbaarheid en werktijdvermindering senioren op de jaarrekening

De Notitie Onderwijscao's en de effecten van de regeling duurzame inzetbaarheid en werktijdvermindering senioren op de jaarrekening is geactualiseerd enĀ is in de vorige nieuwsbrief eerder al gepubliceerd. Na zorgvuldige bestudering is de tekst iets verduidelijkt vandaar dat we de notitie nogmaals onder uw aandacht brengen.

In de notitie treft u als eerder gemeld een analyse aan waarmee de gevolgen voor de jaarverslaggeving per sector inzichtelijk worden gemaakt. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2017/03/26/analyse-duurzame-inzetbaarheid

De cao-tekst van de desbetreffende cao's treft u hier aan:

PO http://ambtenarensalaris.nl/wp-content/uploads/2016/12/cao_po_2016_2017.pdf

VO http://ambtenarensalaris.nl/wp-content/uploads/2016/07/Cao-vo-2016-2017.pdf

MBO http://ambtenarensalaris.nl/wp-content/uploads/2016/08/Cao-mbo-2016-2017.pdf

HBO http://www.ambtenarensalaris.nl/wp-content/uploads/2016/07/Cao-hbo-2016-2017.pdf

Colofon

Ministerie van OCW

FEZ/Afd. Jaarverslaggeving
Postbus 16375
Rijnstraat 50
2515 XP  Den Haag