Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

13 november 2017

Portaal Zakelijk: aantal online aanvragen van zakelijke klanten stijgt

Bijna een jaar na de invoering van een eigen online portaal voor zakelijke klanten (Portaal Zakelijk), stijgt het aantal klanten van de IND dat hiervan gebruik maakt flink. In deze special: hoe werkt het Portaal Zakelijk precies, wanneer kunt u deze gebruiken en wat zijn de voordelen van online indienen?

___________________________________________________

Portal Business: Number of online business customer requests increases

Almost a year after the introduction of its own online portal for business customers (Portal Business), the number of IND customers who use this makes a lot of use. In this special: How does Portal Business work exactly, when can you use it and what are the benefits of online submission?

Inhoudsopgave

Klanten tevreden over IND’s zakelijk online portaal

Als klant van de IND hebt u vast al kennisgemaakt met ons zakelijk online portaal. In dit portaal kunt u zelf verblijfsaanvragen indienen en de status daarvan op elk moment monitoren. Online indienen heeft veel voordelen: zo werkt het sneller en eenvoudiger. Dat vinden ook onze klanten die al gebruikmaken van deze mogelijkheid: uit ons klanttevredenheidsonderzoek blijkt dat zij erg tevreden zijn over het nieuwe portaal. De meest gehoorde reden is dat het een stuk sneller werkt.  Wilt u ook werken met het zakelijke portaal? Dan heeft u eHerkenning nodig. Hoe u dat aanvraagt, leest u in deze kaart.
_______________________________________________
Clients Satisfied about IND’s Online Business Portal


As one of IND’s clients, you will probably have become acquainted with our online business portal. Through this portal you can submit applications for residence permits and monitor their statuses at any point in time. Online submission has many advantages: it is quicker and simpler, for example. This is also the experience of our clients who have already used this option: our client satisfaction survey has shown that they are very satisfied with the new portal. The reason heard most is that things go faster. Do you also want to use the business portal? You will then need eHerkenning. You can read on this card (only available in Dutch) how to apply for eHerkenning.

Theo Kruyswijk (SDL Netherlands BV): “Ik ben erg enthousiast over het online portaal. Het indienen ging al snel en nu gaat het nog sneller. Voor mij is een groot voordeel dat ik op een later moment nagezonden documenten kan toevoegen, dat is een stuk makkelijker dan via de post.”


Priscilla Verplanke (Rijksuniversiteit Groningen): "Het online portaal van de IND bevalt goed. Het werken met digitale aanvragen scheelt erg veel tijd ten opzichte van papieren aanvragen, dat is voor ons het allergrootste voordeel.”
_______________________________________________
Theo Kruyswijk (SDL Netherlands BV): “I am very enthusiastic about the online portal. Submitting applications is even faster than it was already. The biggest advantage to me is that I can add any documents at a later time; that’s much easier than by post.”


Priscilla Verplanke (University of Groningen): "IND’s online portal suits me very well. Applying digitally saves much time compared to paper applications; that is the greatest advantage to us.”

Meer gebruiksgemak: uw digitale aanvraag tussentijds opslaan

Het zal u vast eens overkomen zijn: u vult een online formulier in en moet de aanvraag tussentijds  afbreken, om de volgende dag weer opnieuw te beginnen aan de aanvraag. Dit probleem is opgelost. U kunt nu uw digitale aanvraag tussentijds opslaan om die af te ronden wanneer het u uitkomt.  Lees in deze werkinstructie hoe u tussentijds kunt opslaan.
_________________________________________________

More ease of use: the possibility to save your digital application to finish it at a later stage


Does this sound familiar to you? You are in the process of completing an online form and you must stop before having finished it, to start all over again next day. This problem has been solved. You can now stop and save your digital application and finish it later on when it suits you. You can read in these operating instructions (only available in Dutch) how to do this.

Verlengingsaanvraag ‘overplaatsing binnen een onderneming’ nu ook online mogelijk

Sinds 5 november kunt u via het zakelijk online portaal ook een verlengingsaanvraag indienen voor werknemers die een vergunning hebben voor ‘overplaatsing binnen een onderneming’.
_________________________________________________

Now also possible to apply only for extension of residence permit for ‘Transfer within a company’


As of 5 November, the online business portal can also be used to submit an application for extension for employees who have a residence permit for ‘transfer within a company’.

Colofon

Postbus 5

9560 AA  TER APEL
arbeid@ind.minvenj.nl

De nieuwsbrief zakelijk

verschijnt elke twaalf weken