Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

1 september 2015

De eerste EZ in Beeld  al gelezen? In de eerste EZ in Beeld - het digitale magazine van het ministerie van Economische Zaken - staat innovatie centraal. Nederland is een koploper op dit gebied. In deze nieuwsbrief het innovatienieuws van deze zomer.

Inhoudsopgave

Ruimte voor vernieuwing door toekomstbestendige wet- en regelgeving

EZ wil dat ondernemers en Nederlandse consumenten als eersten profiteren van vernieuwingen als de deeleconomie, digitalisering en 3D-printen. Hoe wil het kabinet ontwikkelingen van Airbnb tot drones in goede banen leiden? Door in wet- en regelgeving ruimte te bieden voor experimenten van innovatieve ondernemers om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen.
Lees meer hierover in de Kamerbrief

Integratie van WBSO en RDA

Deze zomer stuurde minister Kamp een brief aan de Tweede Kamer over de samenvoeging van twee belangrijke innovatieregelingen, WBSO en RDA. Zo wordt de regeldruk voor bedrijven verlicht. In het eerste nummer van EZ in Beeld vertellen Robert Schaart (RVO.nl) en Jeroen Doorman (EZ) hoe zij deze integratie realiseren.
Lees het interview in EZ in Beeld

Argumentenkaarten platformeconomie

In opdracht van EZ heeft de Argumentenfabriek verschillende argumenten en invalshoeken voor en tegen de online platformeconomie in kaart gebracht.

Bekijk de argumentenkaart platformeconomie voor belanghebbenden

Of bekijk de algemene argumentenkaart platformeconomie

Colofon

Volg EZ op Twitter, op Instagram of YouTube!
Like EZ op Facebook!

Vind EZ-ers in de Social Media Gids