< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Nummer 1, 4 oktober 2016

De afgelopen jaren is het natuurbeleid gedecentraliseerd. De provincies zijn nu verantwoordelijk. Hoe pakken de provincies hun nieuwe taak op? Wat kunnen ze van elkaar leren? Hoe worden de afgesproken doelen en ambities gerealiseerd? Het Rijk en de provincies hebben het PBL gevraagd om het beleid dat voortkomt uit het Natuurpact te evalueren. Deze lerende evaluatie wordt naar verwachting in februari 2017 gepresenteerd.

 

In de aanloop naar deze evaluatie wordt u via deze nieuwsbrief op de hoogte gehouden van het lerende proces. Via interviews, verslagen van bijeenkomsten en niet te vergeten best practices. In dit eerste nummer maakt u kennis met de themawebsite Lerende Evaluatie Natuurpact en treft u verslagen aan van werksessies en interviews met betrokkenen. Wij wensen u veel leesplezier!

Inhoudsopgave

Uit het onderzoek

Workshop handelingsperspectieven Natuurpact: kennis en ambities delen belangrijk

“Beste Natuurboer, om ook aan natuurinclusieve landbouw te doen heb ik uw succesverhaal nodig. Met vriendelijke groet, de gangbare boer.” Zomaar een ansichtkaart uit de workshop ‘handelingsperspectieven vanuit de evaluatie Natuurpact’, die PBL op 6 september organiseerde in samenwerking met WUR en VU. Lees meer

In gesprek

Leren evalueren

In het Natuurpact project wordt de klassieke evaluatie vervangen door een lerende evaluatie. Het project wordt begeleid vanuit de Vrije Universiteit Amsterdam. Saskia van Veen van de VU Amsterdam: “We willen robuuste kennis ophalen die de praktijk verrijkt én wetenschappelijk is gefundeerd.” Lees meer

Onderzoek houdt deelnemers Natuurpact spiegel voor

In juni 2016 organiseerde PBL een viertal bijeenkomsten waarbij de tussenresultaten werden getoond van de lerende evaluatie van het Natuurpact, die PBL begin 2017 afrondt in samenwerking met Wageningen UR. Per sessie zaten drie buurtprovincies met elkaar om tafel. Hoe hebben zij dit ervaren? “Je eigen perspectief wijzigt.” Lees meer

Aanstekelijke gebiedsontwikkeling in het Markdal

De rivier de Mark ten zuiden van Breda krijgt vijftig jaar na de kanalisering haar natuurlijke loop deels terug, dankzij een intensieve samenwerking van partijen in het gebied. Jettie Rattink, voorzitter van de Vereniging Markdal Duurzaam en Vitaal, vertelt over die beweging van binnen uit: “Gaandeweg gingen steeds meer mensen met de plannen meedoen.” Lees meer

Colofon

Abonnementen

Nog geen abonnee? Meld u dan hier aan voor deze nieuwsbrief. Uitgaven verschijnen ongeveer eens per twee maanden. Afmelden kan altijd.

Meer weten?

Meer informatie over de Lerende Evaluatie van het Natuurpact vindt u op onze website.

Contact

Wilt u iets vragen over de Lerende Evaluatie van het Natuurpact of heeft u een idee? Neem dan contact op met communicatieadviseur Mieke Berkers: Mieke.Berkers@pbl.nl.