< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 1, Nummer 1, 2 november 2015

Dit is de eerste e-nieuwsbrief van het Nationaal Comité advies dierproevenbeleid (NCad). Het NCad is ingesteld voor de bescherming van dieren die worden gebruikt voor wetenschappelijke doeleinden en onderwijs. Het NCad brengt zichtbare verbeteringen tot stand gericht op het vervangen, verminderen en verfijnen (3V's) van dierproeven en de ethische toetsing daarvan. Daarmee minimaliseert het NCad het proefdiergebruik, zowel nationaal als internationaal. Met deze nieuwsbrief wil het NCad u regelmatig op de hoogte houden van haar activiteiten.

NCad biedt eerste twee adviezen aan Staatssecretaris Dijksma aan

Op 12 oktober heeft de voorzitter van het NCad, Herman Koëter de eerste twee adviezen aan de Staatssecretaris van Economisch Zaken, Sharon Dijksma, overhandigd. Met de adviezen wil het NCad de staatssecretaris ondersteunen in het streven naar meer kennis met minder dieren. Dijksma stelde dat het maatschappelijke draagvlak voor dierproeven zeer onder druk staat. Dit vraagt om heldere grenzen die verder gaan dan alleen de wetenschappelijke legitimiteit.

Lees meer

Dijksma stuurt voortgangsrapportage dierproeven en alternatieven aan Tweede Kamer

Op 1 november heeft de Staatssecretaris van het ministerie van Economische Zaken de tweede voortgangsrapportage van het Plan van aanpak Dierproeven en alternatieven aan de Tweede Kamer gestuurd. In deze voortgangsrapportage gaat ze in op de twee adviezen van het Nationaal Comité advies dierproevenbeleid (NCad). Verder wordt ingegaan op de voortgang met betrekking tot een aantal speerpunten en reageert ze op het advies van de Denktank Aanvullende financiering alternatieven voor dierproeven..

Lees meer

Maak gegevens over dierproeven toegankelijker

Meer openheid en transparantie over dierproeven en de mogelijkheden om die te vervangen, verminderen en verfijnen (3V’s) is van groot belang. Ontsluit daarom alle gegevens over het gebruik van proefdieren en de mogelijkheden van 3V’s. Dat is het advies van het NCad aan Staatssecretaris Dijksma.

Lees meer

Technologische ontwikkelingen bieden kansen vermindering proefdieren in voorraad gedood

Volg de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van genetisch veranderde dieren op de voet en leid deze in goede banen. Verplicht instellingen om gespecialiseerde fokcoördinatoren aan te stellen die toezien op de kwaliteit en en het gebruik van de toegepaste technologie bij dierproeven. Dat adviseert het NCad Staatssecretaris Dijksma.

Lees meer

27 november bijeenkomst NCad maatschappelijk veld

Het NCad is op dit moment bezig met het uitwerken van een advies over de adoptie van voormalige proefdieren. Dit op verzoek van Staatssecretaris Dijksma van het ministerie van Economische Zaken. Ze heeft het NCad gevraagd zich in eerste instantie te richten op honden, katten en niet-humane primaten. Het NCad wil voor dit advies graag inbreng van vertegenwoordigers uit het maatschappelijk veld.

Lees meer

Adviesaanvragen Staatssecretaris Dijksma

De eerste twee adviezen heeft het NCad 12 oktober overhandigd aan de Staatssecretaris. Op dit moment werkt het NCad aan vier volgende adviezen. Staatssecretaris Dijksma heeft het NCad gevraagd om advies uit te brengen over adoptie van voormalige proefdieren, pijnbestrijding bij proefdieren en proeven met honden en katten. Ook streeft het NCad er naar om voor het einde van het jaar te komen met deel twee voor het net uitgebrachte advies over beheer en benutting van gegevens over dierproeven en alternatieven. Lees meer over de adviezen die in behandeling zijn.

Advies synthesis of evidence

Niet op verzoek van de Staatssecretaris, maar op eigen initiatief, werkt het NCad op dit moment ook aan een advies over synthesis of evidence/systematic review. In dit advies wordt bekeken welke toepasbaarheid sythesis of evidence/systematic review heeft in relatie tot het uitvoeren van dierproeven.

Workshop met Nationale Comités uit Europa in Brussel

Op 8 oktober jl vond in Brussel de 'Informal Workshop of (technical) representatives of National Committees for the protection of animals used for scientific purposes' plaats. De workshop was georganiseerd door het NCad en had als doel om ervaringen uit te wisselen op het gebied van technologische en wetenschappelijke kennis op het gebied van dierproeven en de 3V's.

Lees meer

Colofon

Nationaal Comité advies dierproevenbeleid

Postbus 20101
2500 EK Den Haag
0900 2800028 (10 cent per minuut)
NCad@minez.nl
www.NCadierproevenbeleid.nl

Volg ons ook op Twitter
@ NCad_Nederland

E-nieuwsbrief doorsturen!

Stuur deze nieuwsbrief door naar collega's zodat ook zij op de hoogte blijven van de activiteiten van het NCad.