< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

24 maart 2016

Inhoudsopgave

Vacature lid NCad: adviseert u over het dierproevenbeleid?

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. U werkt mee aan vraagstukken als veiligheid, milieu, verkeer, zorg en onderwijs. Allemaal onderwerpen met maatschappelijke impact.

Lid Nationaal Comité advies dierproevenbeleid m/v

U heeft een universitair niveau en bent gerespecteerd deskundig op een van de volgende terreinen: proefdieren en hun bescherming, en educatie, training of publiekscommunicatie. Bij voorkeur bent u deskundige op het gebied van (proef)diergedrag. Uw vergoeding is maandelijks € 855,- gebaseerd op circa 2 dagen per maand.

U adviseert met de andere leden van het NCad de minister van Economische Zaken (EZ), de Centrale Commissie Dierproeven (CCD) en de Instanties voor Dierenwelzijn (IvD’s). De adviezen gaan over de aanschaf, fok, huisvesting en verzorging van dieren in proeven. En uiteraard over alternatieven voor dierproeven. Het NCad stimuleert beste praktijken bij het gebruik van dieren in dierproeven en wisselt informatie uit met nationale comités van andere lidstaten.
Meer informatie over deze vacature vindt u op de website Werken voor Nederland.

Colofon

Nationaal Comité advies dierproevenbeleid

Postbus 20101
2500 EK Den Haag
0900 2800028 (10 cent per minuut)
NCad@minez.nl
www.NCadierproevenbeleid.nl

Volg ons ook op Twitter
@NCad_Nederland