< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

18 april 2017

Hoogtepunt 2016 aanbieden advies 'Transitie proefdierrvij onderzoek'

"Voor mij was de aanbieding van het advies 'Transitie naar proefdiervrij onderzoek' aan de staatssecretaris van Economische Zaken (EZ) het hoogtepunt van 2016", blikt NCad voorzitter Herman Koëter terug in het Jaarverslag over 2026. Hij is er trots op dat het NCad er in geslaagd is om op basis van de input van vele geraadpleegde experts en eigen expertise een advies op te stellen dat breed wordt gewaardeerd.

White board animatie voor bij aanbieding advies

Bij de aanbieding van het NCad advies 'Transitie naar proefdiervrij onderzoek' op 15 december 2016 is een white board animatie vertoond waar in een notendop weergegeven wordt wat er speelt bij de transitie naar proefdiervrij onderzoek.

Zeven adviezen uitgebracht in 2016

Het NCad heeft in 2016 zeven adviezen afgerond en aangeboden aan de staatssecretaris van Economische Zaken, waarvan één in de vorm van een zienswijze. Naast het advies 'Transitie naar proefdiervrij onderzoek' zijn adviezen uithebracht over onder andere herplaatsing van voormalige proefdieren, Synthesis of Evidence, proeven met honden en katen en pijnbestrijding bij proefdieren.Een vollledig overzicht van alle adviezen die zijn uitgebracht vindt u in het Jaarverslag over 2016.

Twee nieuwe adviesaanvragen in 2016

In 2016 heeft de staatssecretaris van EZ twee adviesaanvragen aan het NCad gestuurd. Eén over water- en voedseldeprivatie bij proefdieren (22 maart 2016) en de ander betrof het verzoek om een afbouwschema dierproeven (6 april 2016). Aan dat laatste verzoek is prioriteit gegeven en het advies werd op 15 december onder de titel 'Transitie naar proefdiervrij onderzoek' aangeboden aan de staatssecretaris. De andere adviesaanvraag wordt in 2017 afgerond.

Internationaal symposium

Op 8 december 2016 vond het internationale symposium 'Phasing out animal experiments, the next steps: applying openness, scientific justification and transparent reporting' plaats. Het symposium was door het NCad georganiseerd en vond plaats in het Europees Parlement in Brussel. Het organiseren van (inter)nationale bijeenkomsten is één van de manieren waarmee het NCad het vervangen, verminderen en verfijnen (3V's) wil versnellen.Vanwege het internationale karakter van de onderzoekswereld en de betrokken regelgeving wat betreft proefdieren en dierproeven, is internationale samenwerking noodzakelijk.

Samenwerking IvD Platform

In 2016 is het IvD Platform (Instanties voor Dierenwelzijn) opgericht. Voor het NCad is het platform een belangrijke partij om kennis en ervaringen uit te wisselen. Het NCad werkt daarbij nauw samen met de Centrale Commissie Dierproeven (CCD) voor wie het platform ook een belangrijke partij is om kennis uit te wisselen. De IvD's kunnen het NCad om advies vragen. De adviezen die het NCad uitbrengt kunnen IvD's helpen om op de werkvloer het welzijn van de proefdieren verder te verbeteren en de toepassing van de 3V's te stimuleren. Tegelijkertijd kunnen de IvD's belangrijke input geven voor de adviezen van het NCad omdat de IvD's weten wat er speelt op de werkvloer.

Lees het Jaarverslag 2016

Op 12 april 2017 is het Jaarverslag 2016 uitgebracht. In het jaarverslag zijn de activiteiten van het NCad in 2016 beschreven. Bij het jaarverslag hoort een infographic die de activiteiten van het NCad overzichtelijk op een rijtje zet.

Enquete Universiteit van Gent adoptie proefdieren

De Faculteit diergeneeskunde van de Universiteit van Gent doet onderzoek naar de adoptie van voormalige proefdieren. Het doel van het onderzoek is om na te gaan hoeveel proefdieren ter adoptie worden aangeboden en om bestaande protocollen voor adoptie van proefdieren in kaart te brengen. Het NCad vindt  deze enquête belangrijk omdat deze hopelijk inzicht geeft in de huidige werkwijze bij de adoptie van dieren. Het kan ook inzage  geven of er vervolg wordt gegeven aan het eerdere advies van het NCad over de adoptie van proefdieren. De Universiteit van Gent is verantwoordelijk voor de vraagstelling en de verwerking van de antwoorden. Uw deelname wordt ook door het NCad op prijs gesteld.
 
Vul de enquete in

Colofon

Nationaal Comité advies dierproevenbeleid (NCad)

Postbus 20101
2500 EK Den Haag
0900 2800028 (10 cent per minuut)
NCad@minez.nl
www.NCadierproevenbeleid.nl
Volg ons ook op Twitter
@NCad_Nederland