< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

20 december 2016

Advies NCad over hoe Nederland voortrekker proefdiervrij onderzoek kan worden

“Wettelijk voorgeschreven dierproeven voor veiligheidsonderzoek van chemische stoffen, voedselingrediënten, bestrijdingsmiddelen en (dier)geneesmiddelen kunnen voor 2025 uitgefaseerd worden”, stelt Herman Koëter, voorzitter van het Nationaal Comité advies dierproevenbeleid (NCad). Dit geldt ook voor het proefdiergebruik voor de vrijgifte van biologische producten, zoals vaccins. Het wettelijk voorgeschreven pre-klinisch onderzoek kan niet in datzelfde tempo afgebouwd worden. Voor het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek variëren de mogelijkheden voor vermindering van proefdiergebruik per onderzoeksdomein. Hier moeten per domein streefbeelden worden opgesteld hoe het proefdiergebruik afgebouwd kan worden. Dit staat in het advies  ‘Transitie naar proefdiervrij onderzoek - Over mogelijkheden voor het uitfaseren van dierproeven en het stimuleren van proefdiervrije innovatie’ van het NCad. De staatssecretaris van Economische Zaken Martijn van Dam kreeg dit advies 15 december 2016 aangeboden in Nieuwspoort in Den Haag. Het NCad heeft het advies opgesteld op verzoek van de staatssecretaris. De vraag was om een afbouwschema van dierproeven op te stellen en de mogelijkheden in kaart te brengen om in 2025 wereldleider proefdiervrije innovaties te zijn. Lees meer op onze webiste

White board animatie 'Transitie naar proefdiervrij onderzoek'

In de wijde diversiteit van het veld van dierproeven en alternatieven lopen de visies, de belangen en de praktische mogelijkheden uiteen of lopen elkaar juist in de weg. Dat maakt dierproeven tot een complex vraagstuk en een transitie naar proefdiervrij onderzoek is dan ook geen geen vanzelfsprekende zaak. Om die complexiteit binnen een paar minuten inzichtelijk te maken, heeft het NCad voor bij de aanbieding van het advies 'Transitie naar proefdiervrij onderzoek' een white board animatie laten maken. De voorzitter van het NCad Herman Koëter lichtte 15 december tijdens de overhandiging toe welke mogelijkheden het NCad ziet om die transitie te versnellen. Bekijk de white board animatie 'Transitie naar proefdiervrij onderzoek'

Reactie staatssecretaris Van Dam op advies NCad in Kamerbrief

Op 15 december heeft de staatssecretaris van Economische Zaken Martijn van Dam in een brief aan de Tweede Kamer zijn reactie gegeven op het NCad advies 'Transitie naar proefdiervrij onderzoek'. Hij stelt dat het een ambitieus advies is dat met brede input van het veld tot stand is gekomen. Om de doelen te halen is een gecoördineerde inzet van vele stakeholders op meerdere niveaus nodig. Van Dam: "Een transitieproces dat van iedereen veel vraagt en alleen gerealiseerd kan worden als iedereen, op gecoördineerde wijze, dezelfde kant op gaat. Het NCad stelt dat de overheid de regie over dit proces op zich zou moeten nemen. Daartoe ben ik graag bereid binnen de mogelijkheden die ik heb. Ik wil dit veranderingsproces samen met alle andere stakeholders op mij nemen. Dit is uiteraard ook afhankelijk van internationale ontwikkelingen."

In de 'Kamerbrief voortgangsrapportage Plan van aanpak Dierproeven en alternatieven' informeert Van Dam de Tweede Kamer ook over de implementatie van het advies van de Denktank Aanvullende financiering voor dierproeven getiteld 'In transitie! Nederland internationaal toonaangevend in proefdiervrije innovaties'. Ook worden in de brief de jaarrapportage van de NVWA besproken, enkele andere adviezen van het NCad en de voortgang met betrekking tot een aantal speerpunten.
Lees de brief aan de Tweede Kamer

Goedbezocht symposium in het Europees Parlement over noodzaak Synthesis of Evidence

Synthesis of Evidence (SoE) leidt niet automatisch tot minder gebruik van proefdieren in onderzoek, maar het is een goed hulpmiddel om de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek te verbeteren. SoE is een containerbegrip voor de verschillende vormen van ordenen en evalueren van de beschikbare wetenschappelijke kennis als onderbouwing van een voorgenomen proef. Op die manier wordt het meest relevante onderzoeksmodel gekozen, wordt de proef op de beste manier opgezet, het helpt om onnodige duplicatie van onderzoek te voorkomen en het zorgt voor transparantie. Dat is van belang voor alle onderzoeken, maar extra belangrijk voor onderzoeken met proefdieren. Dat was de conclusie tijdens het internationale symposium ‘Phasing out animal experiments, the next steps: applying openness, scientific justification and transparent reporting’.  Het goedbezochte symposium dat door het NCad was georganiseerd, vond plaats op 8 december 2016 in het Europees Parlement in Brussel. In de middag vond de eerste bijeenkomst plaats van een werkgroep van experts die een internationale Code of Practice Synthesis of Evidence gaan ontwikkelen.

Colofon

Nationaal Comité advies dierproevenbeleid (NCad)

Postbus 20101
2500 EK Den Haag
0900 2800028 (10 cent per minuut)
NCad@minez.nl
www.NCadierproevenbeleid.nl

Volg ons ook op Twitter @NCad_Nederland