< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

12 oktober 2016

Inhoudsopgave

Reineke Hameleers en Wim de Leeuw nieuwe leden NCad

Reineke Hameleers en Wim de Leeuw zijn per 1 oktober 2016 benoemd tot lid van het Nationaal Comité advies dierproevenbeleid (NCad) door de staatssecretaris van Economische Zaken Martijn van Dam. Vanwege het vertrek van Frank Dales (april 2016) en het overlijden van Frauke Ohl (januari 2016)  waren er twee vacatures bij het Ncad die door de benoeming van Hameleers en De Leeuw nu zijn opgevuld. Het NCad is blij met deze nieuwe leden om zo op volle kracht een bijdrage te leveren aan het vervangen, verminderen en verfijnen (3V’s) van dierproeven en de ethische toetsing daarvan in wetenschappelijk onderzoek en onderwijs.
 
Reineke Hameleers is directeur van Eurogroup for Animals, de in Brussel gevestigde koepel van veertig Europese dierenwelzijnsorganisaties. Daarvoor heeft ze in verschillende functies bij de Dierenbescherming gewerkt, waarbij ze onder andere in Limburg verantwoordelijk was voor de ontwikkeling van nieuwe innovatieve en duurzame centra waar onderdak, reddingswerkzaamheden, medische hulp, verhelpen en voorkomen van gedragsproblemen, educatie en lobby activiteiten werden gecombineerd. Hameleers: “Als dierenbelangenbehartiger is het mijn voornaamste ambitie om in de toekomst dierproeven te vervangen en overbodig te maken door innovatie en de versnelling hiervan. Nederland wil in 2025 koploper zijn op het gebied van dierproefvrije innovatie en het NCad heeft het mandaat om hier een sleutelrol in te spelen. Door verbinding van spelers in het veld, het bij elkaar brengen van kennis en ervaring en het slaan van bruggen tussen oude en nieuwe benaderingen kan er een gedragen visie worden geformuleerd over waar we in 2025 willen staan. Er liggen veel kansen, maar om die te benutten zijn duidelijk leiderschap, veel meer middelen en een heldere focus nodig.”
 
Wim de Leeuw was sinds februari 2016 al aan het NCad verbonden als toegevoegd deskundige, vanaf 1 oktober is hij officieel lid van het NCad. De Leeuw is hoofd van de Instantie voor Dierenwelzijn van de Universiteit Utrecht. Bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland was hij nauw betrokken bij de voorbereiding van de implementatie  van de herziene Wet op de dierproeven die vanaf december 2014 van kracht is. De Leeuw: “De uitdaging van het NCad is wat mij betreft niet alleen om die adviezen en richtlijnen op het scherpst van de snede te formuleren, maar ook en vooral, om in samenwerking met de Instanties voor Dierenwelzijn (IvD), er voor te zorgen dat ze niet alleen op de ministeriële burelen en in de lades van de IvD terechtkomen. Ze moeten tussen de oren komen van IvD medewerkers, onderzoekers, biotechnici en dierverzorgers en moeten echt leiden tot verbetering van dierenwelzijn en wetenschap.”
 
Henriëtte Bouts is deze zomer door het NCad benoemd tot haar plaatsvervangend voorzitter.
 
Het NCad bestaat nu naast Hameleers en De Leeuw uit: Herman Koëter (voorzitter), Henriëtte Bout (lid en plaatsvervangend voorzitter), Coenraad Hendriksen (lid).,Jan-Bas Prins (lid) en Pieter Roelfsema.  Op de website  van het NCad vindt u meer informatie over de samenstelling van het comité: 

Colofon