< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

21 december 2015

CCD wijzigt tarieven per 1 januari 2016

Per 1 januari 2016 wijzigt de Centrale Commissie Dierproeven (CCD) haar tarieven. De nieuwe tarieven zijn tot stand gekomen op basis van de ervaringen in 2015 met de aanvragen voor projectvergunningen dierproeven. In het eerste jaar van het bestaan van de CCD werd duidelijk dat de aard, omvang en complexiteit van de aanvragen zeer uiteen loopt. Dat heeft uiteraard effect op de hoeveelheid tijd die nodig is om een aanvraag goed te kunnen beoordelen en daarover informatie uit te wisselen met de aanvrager en de Dierexperimentencommissies (DEC’s). De CCD kiest daarom in 2016 voor meer gedifferentieerde tarieven die aansluiten bij de omvang en complexiteit van een aanvraag. Dit geldt zowel voor nieuwe aanvragen als voor aanvragen voor wijziging. Lees meer over de wijziging van de tarieven.

Bijeenkomst met voorzitters DEC's

Op 16 december jl. vond een bijeenkomst plaats met vertegenwoordigers van bijna alle Dierexperimentencommissies (DEC's). De focus van de bijeenkomst lag op hoe DEC's en de CCD hun werkwijze nog beter op elkaar kunnen afstemmen. Het gezamenlijk doel staat daarbij centraal: werken aan verantwoord proefdiergebruik waarbij het vervangen, verminderen en verfijnen (3V's) daarvan het uitgangspunt is. Half januari ontvangt u een nieuwsbrief waarin we u informeren over wat de CCD en de DEC's gaan doen om het proces van vergunningverlening nog verder te verbeteren. Begin februari wordt in samenwerking met NV DEC een workshop georganiseerd voor een brede vertegenwoordiging van de DEC's om die samenwerking nog verder uit te werken.

Colofon

Centrale Commissie Dierproeven

Postbus 20401
2500 EK Den Haag
T 0900 2800028 (10 cent per minuut)
E: info@zbo-ccd.nl
www.centralecommissiedierproeven.nl

Volg ons ook op Twitter @ZBOCCD

E-nieuws doorsturen!

Stuur de nieuwsbrief door naar collega's zodat ook zij op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van vergunningverlening voor dierproeven.