< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

7 februari 2017

Inhoudsopgave

Onderzoek naar dienstverlening CCD

De CCD wil graag weten hoe onderzoekers en Instanties voor Dierenwelzijn (IvD’s) de dienstverlening rond het behandelen van aanvragen voor projectvergunningen dierproeven ervaren. Daarom voert Ipsos in opdracht van de CCD binnenkort een onderzoek uit bij vergunninhoudende instellingen.  Onderzoekers die de laatste helft van 2016 een projectvergunning hebben aangevraagd worden binnenkort per mail uitgenodigd om deel te nemen aan dat onderzoek. Ook krijgen de contactpersonen bij de vergunninghoudende instellingen een e-mail met de uitnodiging om deel te nemen aan het onderzoek. Deze contactpersonen wordt gevraagd de uitnodiging door te sturen aan hun IvD’s.

We vinden een goede kwaliteit van dienstverlening van groot belang. Uw deelname aan ons onderzoek draagt daaraan bij. We stellen het dan ook bijzonder op prijs als u meewerkt aan dit onderzoek dat bestaat uit een vragenlijst. Het invullen duurt ongeveer 5-6 minuten.

Ipsos gaat zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens om en verwerkt uw antwoorden anoniem. Medewerkers van de CCD kunnen uw antwoorden niet achterhalen. Als u de uitnodiging voor deelname aan het onderzoek heeft ontvangen en u heeft daar vragen over, dan kunt u contact opnemen met Ipsos: rvo@ipsos-online.com

Colofon

Centrale Commissie Dierproeven

Postbus 20401
2500 EK Den Haag
0900 2800028 (10 cent per minuut)
info@zbo-ccd.nl
www.centralecommissiedierproeven.nl

Volg ons ook op Twitter @ZBOCCD.nl