< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

11 januari 2018

Inhoudsopgave

Input gevraagd voor formulieren en de toelichting bij 'beoordeling achteraf'

In de Wod. Art 10a1 lid 3 is vastgelegd dat specifieke type projecten aan een beoordeling achteraf moeten worden onderworpen. Het gaat met name over projecten waarbij dieren ernstig ongerief ondergaan en/of niet-humane primaten worden gebruikt.

Ook is vastgelegd dat de dierexperimentencommissie die eerder advies heeft gegeven over het projectvoorstel bij een beoordeling achteraf opnieuw advies uitbrengt aan de CCD (Wod. Art 10a2 lid 3).

Voordat de formulieren en toelichting voor de beoordeling achteraf definitief worden vastgesteld bieden we u de mogelijkheid om uw input te leveren. Geeft u uw aanvullingen en/of opmerkingen alstublieft uiterlijk op 29 januari 2018 aan ons door.

Lees meer

Colofon

Centrale Commissie Dierproeven (CCD)

Postbus 20401
2500 EK  Den Haag
T 0900 280 00 28
E info@zbo-ccd.nl
www.centralecommissiedierproeven.nl
T @ZBOCCD