Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 1, Nummer 4, 29 juni 2016

De Dienst ICT Uitvoering (DICTU) levert ICT en digitale diensten voor Economische Zaken en een aantal andere ministeries. We zetten onze kennis en ervaring in om de primaire processen van onze opdrachtgevers optimaal te ondersteunen. Zodat zij burgers en bedrijven in staat kunnen stellen eenvoudig, veilig en snel, langs digitale weg, hun weg te vinden in de maatschappij. Hoe wij dat doen laten we u graag zien in deze nieuwsbrief.

SG Maarten Camps maakt kennis met de nieuwe werkomgeving

SG Maarten Camps bracht onlangs een werkbezoek aan DICTU. Tijdens een demo, nog in de ontwikkelomgeving, zag hij het generieke gedeelte van de toekomstige Rijkswerkomgeving (RWO) voor EZ werkend.

Binnen DICTU wordt vanuit verschillende programma’s aan de toekomstige digitale werkomgeving van EZ gewerkt. In april 2015 begon men met de realisatie van het ‘motorblok’ van deze toekomstige werkomgeving. Doelstelling van het programma is een werkomgeving op te leveren die geschikt is voor meerdere klanten, met een aantal standaardvarianten waaruit kan worden gekozen. De ministeries van EZ en OCW zijn de eerste afnemers.

Technologische en organisatorische uitdagingen
Tijdens de demo passeerden enkele RWO-varianten de revue en zag de SG hoe het Self Service Portal van de nieuwe digitale werkomgeving gaat werken. Hij zag onder andere hoe een manager de aanvraag van werkplekfunctionaliteiten voor een nieuwe medewerker kan regelen en hoe een medewerker zelf de aanvraag voor toegang tot werkplekapplicaties in gang kan zetten.

De SG werd ook geïnformeerd over de technologische en organisatorische uitdagingen van deze toekomstige digitale werkomgeving. Zo zal de werkomgeving gebruik gaan maken van nieuwe technologieën waaronder Microsoft Office 365. Hierbij wordt rekening gehouden met de strenge eisen vanuit de Rijksoverheid voor ontsluiting van applicaties en opslag van data. Daarnaast zijn er verschillende afhankelijkheden met andere programma’s en projecten zoals DICTU Cloud.

Trots op de stappen die gezet zijn
Maarten Camps gaf aan trots te zijn op de stappen die gezet zijn en uit te kijken naar de uiteindelijke uitrol van de complete werkomgeving binnen EZ. Na oplevering van het motorblok van de RWO wordt verder gewerkt aan het klaarmaken ervan voor implementatie in de EZ-organisatie.

Op de foto: SG Maarten Camps en Edwin Pietersma (Lead Architect RWO). Zie ook onderstaand interview met Henk Klapwijk (directeur Dienstverlening DICT) en Wout van Wijngaarden (directeur Infrastructuur DICTU) over de RWO. En uitgebreid verslag van het werkbezoek van de SG aan DICTU vindt u hier.

 
 

“We hadden alles onder controle." eGDI 2016 vlekkeloos verlopen

De jaarlijkse gecombineerde data inwinning (GDI) verliep dit jaar vlekkeloos. 65.000 agrariërs dienden digitaal bedrijfsgegevens en een bouwplan in voor de aanvraag van landbouwsubsidies. Zonder enige verstoring.
 
“Dat is echt iets om trots op te zijn. Met recht wordt er nu gesproken over de totale eGDI. Dankzij de soepele samenwerking tussen RVO en de verschillende afdelingen van DICTU zijn zelfs andere lidstaten van de EU geïnteresseerd in ons digitale product. Noord-Ierland, Schotland en Frankrijk hebben er al naar geïnformeerd”, aldus Marcel Hoogland (divisiemanager Digitale Toegang en Registers DICTU). Marcel en Wilte Clobus (programmamanager bij Projecten Divisie Digitale Toegang en Registers DICTU) vertellen enthousiast over hun betrokkenheid in dit succes.
 
Klanttevredenheid
Marcel: “Het probleemloze verloop van de data inwinning zorgde ervoor dat we ook qua klanttevredenheid goed beloond werden door de eindgebruiker. Met een prachtige 6,5 maar liefst. Een hoger cijfer dan vorig jaar”.

“En”, licht Wilte toe, “dit jaar was voor het eerst 100% digitaal. Een unicum. We hebben er dan ook alles aan gedaan om dat te bereiken. We wilden vooral agrariërs met principiële bezwaren overhalen ons product te gebruiken. Een taskforce zat klaar om in te grijpen bij mogelijke problemen en RVO-specialisten doorkruisten Nederland om agrariërs met het  invullen bij te staan. Die aanpak heeft zijn vruchten afgeworpen”.
 
“Bij zo’n resultaat komt wel wat kijken hoor. We hebben een heel landschap aan applicaties aangevuld en vervangen. We hebben het voornemen om dit jaar alle oude applicaties op te ruimen. De digitalisering van het papieren proces van data inwinning begon in 2006. Na tien jaar zijn we nu helemaal digitaal”.
 
Waardering
“Het is echt een collectief resultaat”, neemt Marcel weer het stokje over. “Het uitgangspunt was om iedereen die in de keten betrokken was bij de bouw van een goed en herkenbaar eindproduct fysiek bij elkaar te plaatsen. DICTU is zo groot. Je moet grenzen, muren en schuttingen wegnemen. Nu werkten 65 mensen echt samen ten behoeve van het eindproduct en de klant, en losten gezamenlijk verstoringen op”.
 
Gebruiksvriendelijk systeem
“Voor de agrariër is het gelukkig een steeds gebruiksvriendelijker systeem”, legt Wilte uit. “Met eHerkenning, de 'DigiD voor bedrijven', logt hij in op het klantportaal van RVO. Via dit klantportaal krijgt de agrariër een formulier voorgeschoteld om zijn bedrijfssituatie bij te werken. Reeds bekende informatie wordt kant en klaar aangeboden. Net zoals bij je jaaropgave van de Belastingdienst. Het mooie is dat er geen informatie verloren gaat. Een archief van eerder ingevulde kaarten is namelijk raadpleegbaar. We weten zeker dat de geleverde kwaliteit, snelheid en het gebruiksgemak van ons product de redenen vormen voor de hogere mate van tevredenheid onder de agrariërs”.
 
“Agrariërs hebben ruim zes weken de tijd om hun gegevens in te dienen. Toch wacht bijna elke agrariër daarmee tot de laatste week. Maar het leverde ons dit jaar geen hoofdbrekens op. We zijn daarop voorbereid en ingericht. De samenwerking met RVO zijn we nu aan het voortzetten met de oprichting van een EZ Geo team, waarmee de vele GEO-kennis die we hebben breder kunnen inzetten voor onze opdrachtgevers".

De nieuwe digitale werkomgeving een stap dichterbij

De Rijkswerkomgeving (RWO), de nieuwe digitale werkomgeving, is sinds kort werkend op de testomgeving van de DICTU-infrastructuur. Komende week staat in het teken van demonstraties voor direct betrokkenen van de verschillende EZ-onderdelen. Zij krijgen tijdens deze demo’s het generieke gedeelte van de RWO voorgeschoteld.

Volgens de verantwoordelijke directeuren Henk Klapwijk (Dienstverlening DICTU) en Wout van Wijngaarden (Infrastructuur DICTU) zijn we hiermee weer een stap dichter bij onze toekomstige werkomgeving.

“We zijn trots zijn op het feit dat we het generieke deel van de nieuwe werkomgeving nu werkend hebben op onze testomgeving. Het was niet altijd makkelijk, maar de eerste testresultaten zijn veelbelovend en we werken er hard aan om over een paar maanden een productieversie te hebben. Daarmee hebben we dan de basis om voor verschillende klanten een eigen digitale werkomgeving op te leveren, startend met EZ,” aldus Wout.

Toekomst vaste digitale werkomgeving
Waarom is dit een belangrijke stap? Henk: “Het brengt ons weer een stuk dichter bij de toekomstgerichte, innovatieve werkomgeving die DICTU gaat leveren aan de EZ-onderdelen. Mobiliteit, flexibiliteit en samenwerking zijn thema’s die werken (gaan) bepalen. Dit betekent dat we tijd-, plaats- en apparaat-onafhankelijk moeten kunnen werken en dus altijd en overal toegang tot een veilige werkomgeving moeten kunnen hebben. Met de RWO voor EZ spelen we hier op in.”

Beter (samen)werken
Wout vult aan: ”Een mooi voorbeeld van het innovatieve karakter van de nieuwe digitale werkomgeving is het Self Service Portal waarmee medewerkers en managers straks zelf bepaalde werkplekfunctionaliteiten kunnen aanvragen. Daarnaast zal deze werkomgeving nieuwe versies van programma’s als bijvoorbeeld Skype for Business gaan bevatten. Dit zal het samenwerken vanuit verschillende locaties makkelijker gaan maken en dus bijdragen aan de flexibiliteit en mobiliteit van medewerkers.”

Voorbereiding volgende stap: De RWO voor EZ
De generieke RWO wordt straks gebruikt om de werkplekvoorzieningen voor EZ te realiseren.
“Vanuit de verschillende RWO-programma’s zijn we  samen met medewerkers vanuit de lijn en  vertegenwoordigers van de verschillende EZ-onderdelen al druk bezig met de voorbereidingen hiervoor. Belangrijk hierbij is dat zo goed mogelijk wordt aangesloten bij de behoeften van de eindgebruikers”, aldus Henk.

“Je hebt het recht te weten wat ze met je gegevens doen”. Door DICTU gebouwde WBP-applicatie in gebruik bij diverse ministeries

“De opdracht van de directie Bedrijfsvoering (DB) om een nieuwe applicatie voor de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) te ontwerpen werd een schot in de roos”, aldus Vernon Donraadt, programmamanager Relatiemanagemen bij DICTU.

“We ontwierpen een intuïtieve, web-based applicatie waarmee meldingen over opslag en gebruik van persoonsgegevens opgesteld en verzonden kunnen worden. Ook kunnen meldingen beheerd en gepubliceerd worden”.

Live samenwerken
“Voorheen kostte de gegevensverwerking veel tijd en leverde veel werk op. Jan de Zeeuw, Compliance Officer en Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG), is verantwoordelijk voor de informatie die over onze klanten wordt vastgelegd. Tegelijkertijd is hij de voorzitter van alle FG’s van alle ministeries. Hij moet gedacht hebben: Zo kan dit niet langer. Tegenwoordig wil je toch live kunnen samenwerken? Jan is van mening dat het helder moet zijn wat je opslaat aan persoonsgegevens. Hij gaf DICTU de opdracht een andere WBP-applicatie te ontwerpen”.

Controle
Vernon: “Realiseer jij je wel hoeveel gegevens over jou worden vastgelegd door dit departement? Bankgegevens, persoonsgegevens, en ga zo maar door. DICTU slaat ook informatie op, over haar klanten. Het moet toch helder zijn wat we vastleggen en wat we doen? Je moet jezelf altijd afvragen waarom ze die gevraagde informatie nodig hebben. Je hebt het recht om dat te weten. Op de website van de Rijksoverheid kun je je gegevens controleren, en zien wat de ministeries met je gegevens doen“.

Succes
“Jan is nu een trotse en gelukkige eigenaar. Hij heeft de eindverantwoordelijkheid en beslist over de gebruiksrechten. De applicatie is nu in gebruik bij de ministeries van Economische Zaken, Algemene Zaken, Financiën en Buitenlandse Zaken. Daarnaast zijn we met de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in gesprek. Het mooie is dat de deelnemers meebetalen aan het verder ontwikkelen van de applicatie”.

“Intussen hebben we een Dossier Afspraken en Procedures (DAP) opgesteld en is de applicatie getest door Informatiebeveiliging (IB). We hebben alle certificaten behaald. Het succes van deze applicatie is het toonbeeld van een succesvolle interdepartementale dienstverlening”.

Bezoek onze website, download de app en volg ons op Twitter en LinkedIn

DICTU op de voet volgen? Dan kan via Twitter, LinkedIn en onze website. Ook hebben we een app.

Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgaven van de Dienst ICT Uitvoering (DICTU) en verschijnt zes keer per jaar. Heeft u vragen over de inhoud van de nieuwsbrief? Is er een onderwerp dat u graag terug wilt zien in een volgende editie? Neemt u dan contact met ons op via communicatie@dictu.nl (Jasmien Kowsoleea, Hans van den Bosch en Pieter Grootendorst)