Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 1, Nummer 5, 1 november 2016

De Dienst ICT Uitvoering (DICTU) levert ICT en digitale diensten voor Economische Zaken en een aantal andere ministeries. We zetten onze kennis en ervaring in om de primaire processen van onze opdrachtgevers optimaal te ondersteunen. Zodat zij burgers en bedrijven in staat kunnen stellen eenvoudig, veilig en snel, langs digitale weg, hun weg te vinden in de maatschappij. Hoe wij dat doen laten we u graag zien in deze nieuwsbrief.

Kwaliteit dienstverlening onlosmakelijk verbonden met heldere communicatie

Geachte opdrachtgever,

Tijdige en duidelijke communicatie door DICTU is, naast de kwaliteit van onze dienstverlening, in hoge mate bepalend voor uw tevredenheid. Gebruikers kunnen vaak wel begrip opbrengen voor het feit dat er storingen optreden. Maar wat ergernis kan wekken is de onzekerheid of een oplossing in de maak is, en of het probleem überhaupt op de radar staat.

Diny, app voor eindgebruikers
Om aan deze behoefte aan transparantie en eenduidige communicatie tegemoet te komen, hebben we onlangs Diny gelanceerd, de app voor eindgebruikers. Zoals onze directeur Dienstverlening Henk Klapwijk het formuleerde: "Met deze app verbeteren we de communicatie bij storingen die een grote impact hebben op eindgebruikers. Nu bellen medewerkers meestal naar de DICTU Servicedesk om bij storingen rond hun werkplek om informatie te vragen. Dat vergt tijd. Met Diny kan iedere medewerker in één oogopslag voor zijn of haar organisatieonderdeel en locatie zien wat er precies aan de hand is en wanneer de storing naar verwachting wordt opgelost."

Inmiddels hebben ruim 1800 medewerkers van EZ de app gedownload. Diny is onderdeel van een pakket maatregelen om onze dienstverlening te verbeteren. Over dat grotere geheel leest u in deze nieuwsbrief.

Dynamiek
Ruim zes weken geleden ben ik van start gegaan bij DICTU. Ik ben afkomstig van RvIG, een grote opdrachtgever van DICTU, en weet hoeveel overheidsorganisaties op zoek zijn naar een betrouwbare ICT-dienstverlener. Een dienstverlener die in een vroeg stadium bij de primaire processen betrokken kan worden en volop meedenkt over het realiseren van de beleidsdoelen.

Het is een mooi moment om in te stappen bij DICTU. Door de voortschrijdende digitalisering verschuiven ICT-organisaties binnen de overheid steeds meer van de achterkant van het proces naar de voorkant. Ze zitten dichter op beleidsprocessen en de verwevenheid van beleid, ICT en uitvoering neemt toe. Dynamiek en een grote veelzijdigheid kenmerken DICTU en mijn collega's en ik willen u daar in deze nieuwsbrief graag iets van laten zien.

Drs. Gerdine Keijzer-Baldé
Algemeen Directeur DICTU

Klanttevredenheidsonderzoek leidt tot concrete verbeteringen

'Waarom zou ik het klanttevredenheidsonderzoek invullen? Er wordt toch niets mee gedaan!' Niets is minder waar. Jullie kritische blik levert veel waardevolle informatie op en verschaft ons inzicht in wat er goed en minder goed gaat in de dienstverlening. Door de resultaten op dagelijkse  basis te monitoren, zijn we in staat bij te sturen en jullie beter van dienst te zijn.

Online service support en andere verbeteringen
Een greep uit de verbeteringen die we het afgelopen jaar (mede op basis van klanttevredenheidsonderzoeken) hebben gerealiseerd:

- op meer RVO-locaties online service support (OSS);
- verbetering performance Outlook en telewerken;
- we hebben eindgebruikers naar aanleiding van de enquêtes teruggebeld;
- de communicatie rond storingen is beter geregeld (onder meer door de introductie van Diny, de storingsapp).

We blijven de resultaten van de onderzoeken maandelijks analyseren. We hopen daarom dat jullie ons blijven helpen, door kritisch te blijven over de dienstverlening, de producten en de communicatie.

Rapportcijfer
Uit grafieken blijkt dat onze inspanningen hun vruchten afwerpen en dat het gemiddelde rapportcijfer dat jullie DICTU geven een stijgende lijn vertoont. Daar zijn we blij mee en we beschouwen het als een aansporing om met jullie input en bevindingen nog harder aan de verbetering van onze dienstverlening te werken.

eBS, database I&R en UP-EU gemigreerd naar DICTU Cloud

54 applicaties hebben we tot dusver gemigreerd naar de DICTU Cloud. Daar zitten grote applicaties tussen, zoals eBS, de I&R-database (RVO) en Uitvoeringsplatform-EU (RVO). Deze maand volgen nog 22 applicaties en het aantal applicaties dat we onder handen hebben bedraagt 95.

Standaard Cloud-diensten beschikbaar
Op dit moment zijn ook een aantal standaard Cloud-diensten (Infrastructure as a Service en Platform as a Service) beschikbaar voor onze opdrachtgevers.

Beheerders stellen standaard Cloud-diensten zoals een Oracle database of een Windows OS vanuit een managementportaal met enkele klikken beschikbaar aan ontwikkelaars en migratieteams. Deze manier van werken is een grote verbetering ten opzichte van het handmatig werken. Niet alleen verloopt het beschikbaar stellen van deze diensten sneller, ook bereiken we door deze 'automatisering van de automatisering' dat er in één keer goed wordt uitgerold.

Meer informatie over de transitie naar de Cloud vindt u in onze volgende nieuwsbrief, die in december verschijnt.

Kritische storingen sneller verholpen dankzij nieuw systeem monitoring

DICTU beschikt sinds kort over een nieuw systeem voor het monitoren van haar dienstverlening. De tool vervangt het vorige systeem en geeft eenvoudig inzicht in de vraag of alles naar behoren functioneert. En hoe eerder we dat weten, hoe sneller we in kunnen grijpen als er iets misgaat. Servicemanager Bert Folkeringa vertelt over zijn ervaringen.

Tijdwinst
“Mijn eerste indruk is heel positief”, aldus Bert. “Met de nieuwe tooling hebben wij zeer vlot toegang tot de omgeving waarin de monitoring plaatsvindt, en ik merk dat wij kritieke incidenten nu sneller kunnen oplossen. Dat heb ik direct meegemaakt, tijdens mijn eerste consignatiedienst met de nieuwe tool.”

“Vijf minuten nadat de dienst begon werd ik gebeld vanwege een storing”, gaat Bert verder. “Er lag een kritische bedrijfsapplicatie uit. Met de oude monitoring duurde het vroeger dan ongeveer tien minuten om het systeem op te starten. En dan konden we pas op zoek gaan naar de fout. Nu start ik de webapplicatie van de nieuwe tool via mijn iPad van DICTU op, en nog geen tien seconden later heb ik inzage in actuele storingen. Toen ik zag om welke applicatie het ging, heb ik direct gebeld met de geconsigneerde beheerder. Dankzij de versnelde toegang en de intuïtieve tool kent het proces nu een supersnelle doorstroom. Pure tijdwinst!”

Online klantrapportages
Op de vraag of hij met de introductie van de nieuwe tool nog wensen heeft op het gebied van monitoring, antwoordt Bert: “Hoe mooi zou het zijn als wij straks ‘dedicated operators’ hebben, die de schermen voortdurend in de gaten houden. En binnenkort kunnen we beschikken over de nieuwe online klantrapportages; die geven inzicht in de beschikbaarheid. Ook spannend wordt het als we straks met wat we ‘Real End User Monitoring’ noemen werkelijk in kunnen zoomen waar de fout exact optreedt. Op die manier dringen we direct door tot de kern van het probleem en kunnen we onze klanten dus ook snel oplossingsgerichte dienstverlening aanbieden".

Meer weten over de manier waarop wij de dienstverlening aan onze opdrachtgevers monitoren? Stuur een bericht naar controlroom@dictu.nl.

24/7 EZ-nieuws via de Newsdesk app

"Altijd en overal het EZ nieuws bij de hand! Vanaf nu maakt de Newsdesk app het mogelijk. Met Newsdesk kun je 24/7 het EZ-relevante nieuws raadplegen op je smartphone of tablet: nieuws uit dag- en weekbladen, nieuwswebsites, blogs en online fora, en een selectie uit sociale media, radio en televisie." Dit meldde EZ Nieuws op 21 oktober. Leuk om te weten: het DICTU App Loket was betrokken bij de inbeheername van deze app.

Rijks ICT Trainees van start bij DICTU: "In Den Haag zijn de leuke opdrachten te vinden"

Martijn Meijers, Chandro Kandiah, Muhammet Özer en Jan Kowalczyk zijn onlangs bij DICTU aan de slag gegaan als Rijks ICT Trainee. Lees hier hun verhalen.

En nu lekker aan de slag bij DICTU! (Jan Kowalczyk)
Ze weten niet wat ze missen (Muhammet Özer)
'Verstofte ambtenaren'? Niks van te merken! (Chandro Kandiah)
In Den Haag zijn de leuke opdrachten te vinden (Martijn Meijers)

Virtuele Business Intelligence Competence Center (BICC) van start

Een effectieve en snelle manier om in de rapportagebehoeften van de organisatieonderdelen te voorzien. Dáár waar het gaat om (financiële) rapportages uit databronnen die gerelateerd zijn aan EBS. Dat is het doel van het Virtuele Business Intelligence Competence Center (BICC) dat deze week van start is gegaan. Een nieuw samenwerkingsverband tussen alle agentschappen en het kerndepartement van EZ.
 
Uniek is dat de rapportage-experts van die diensten en van het kerndepartement
- kennis gaan delen;
- kennis en rapportages vaker gaan hergebruiken;
- samen met DICTU aan een snellere realisatie van rapportages gaan werken;
- zelf aan het stuur zitten en capaciteit leveren;
- met korte lijnen werken! 

Meer over het BICC in de volgende DICTU Nieuwsbrief.

Bezoek onze website, download de app en volg ons op Twitter en LinkedIn

DICTU op de voet volgen? Dan kan via Twitter, LinkedIn en onze website. Ook hebben we een app.

Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgaven van de Dienst ICT Uitvoering (DICTU) en verschijnt zes keer per jaar. Heeft u vragen over de inhoud van de nieuwsbrief? Is er een onderwerp dat u graag terug wilt zien in een volgende editie? Neemt u dan contact met ons op via communicatie@dictu.nl (Jasmien Kowsoleea, Hans van den Bosch en Pieter Grootendorst)