Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 1, Nummer 2, 25 februari 2016

De Dienst ICT Uitvoering (DICTU) levert ICT en digitale diensten voor Economische Zaken en een aantal andere ministeries. We zetten onze kennis en ervaring in om de primaire processen van onze opdrachtgevers optimaal te ondersteunen. Zodat zij burgers en bedrijven in staat kunnen stellen eenvoudig, veilig en snel, langs digitale weg, hun weg te vinden in de maatschappij. Hoe wij dat doen laten we u graag zien in deze nieuwsbrief.

'Samen de schouders eronder zetten.' Voorwoord directeur Dienstverlening Henk Klapwijk

2016 belooft weer een spannend jaar te worden, waarin we samen met u verder werken aan onze toekomstplannen op het gebied van de Cloud en de werkplek. En waarin we tegelijkertijd het huidige ICT-landschap operationeel houden, zodat u en uw klanten in het hier en nu het werk kunnen blijven uitvoeren.

Dat is een belangrijke verantwoordelijkheid die we alleen samen met u waar kunnen maken. Samenwerking staat dan ook centraal in deze nieuwsbrief. Samenwerking begint met elkaar opzoeken. Maar daarmee zijn we er niet. Samenwerking wordt pas vruchtbaar wanneer we niet alleen praten met elkaar, maar ook samen de schouders eronder zetten.

Ik ben dan ook trots op de initiatieven die op dit vlak worden ontwikkeld. Zo vertelt Erik Jan Boon over de samenwerking met RVO.nl, waarbij onder andere gewerkt wordt aan het verbeteren van de werkplekdienstverlening en het opzetten van portfoliomanagement in de keten.

Een ander initiatief is de taskforce performance EZ, een multidisciplinaire aanpak gericht op het verbeteren van de performance van de werkplek; daarover in een volgende nieuwsbrief meer.
 
In deze nieuwsbrief besteden we verder onder andere aandacht aan de live-gang van de Cloud, het behaalde ISO 27001 certificaat voor informatiebeveiliging en het op handen zijnde afscheid van Willem Zwalve (zet 16 maart alvast in uw agenda).
 
Ik wens u veel leesplezier. En ik hoor het graag wanneer er onderwerpen of ontwikkelingen zijn waar u in een volgende editie (meer) over wilt lezen.

Henk Klapwijk
Directeur Dienstverlening DICTU

'Er waait een andere wind'. Erik Jan Boon over samenwerking op basis van vertrouwen

Toen ik vorig jaar mei als waarnemend divisiemanager Subsidies binnenkwam bij DICTU had ik te maken met een ontevreden klant (RVO.nl) en veel problemen die te maken hadden met de onderlinge samenwerking en een gebrek aan vertrouwen tussen RVO.nl/ Informatiemanagement en Procesontwerp (IMP) en DICTU.

Walter van Klink (RVO.nl) en ik hebben vervolgens de handen ineengeslagen om de onderlinge samenwerking te verbeteren, met als doel een goede ICT voor de business van RVO.

Elkaar opzoeken
Dit doen we door elkaar veel op te zoeken en te informeren over zaken die mis dreigen te gaan, samen te werken aan oplossingen en ook onze medewerkers hierin mee te nemen.
 
Sinds januari hebben we  een gezamenlijk keten-MT RVO.nl/DICTU dat richting geeft aan de verbetering van de samenwerking in de keten. Bovendien worden de lijntjes daarmee korter en weten mensen elkaar beter te vinden.

Wat gaat nou echt helpen
We hebben ’10 geboden’ met elkaar opgesteld om de verandering ook ‘tastbaar’ te maken: welk gedrag gaat ons nou helpen om de samenwerking te verbeteren.

Met de collega’s van IMP hebben we vastgesteld dat bij jezelf beginnen de beste manier is om iets te veranderen beginnen. Geef het goede voorbeeld spreek elkaar aan! De 10 geboden mogen géén ‘papieren tijger’ worden.

Verbetering werkplekdienstverlening
We pakken samen zaken heel concreet op. Voorbeelden hiervan zijn het project ‘Verbetering kwaliteit werkplekdienstverlening RVO.nl’, het opzetten van de keten portfoliomanagement met en voor RVO.nl en een traject met de directie Infrastructuur van DICTU om de infrastructuurkosten voor RVO te verlagen.

We zitten er anders in
Gaat alles nu gelijk stukken beter? Nee, maar doordat we er nu gezamenlijk anders inzitten is de kans op succes groter en het werk leuker!
 
Laatst hoorde ik van een medewerker van het IMP dat zij merkte dat er nu ‘wel een andere wind waaide’. Die ‘wind’ helpt ons de samenwerking en resultaten te verbeteren!

Lees ook: Gerichte acties voor verbetering dienstverlening DICTU aan RVO.nl (10 februari 2016)

Algemeen Directeur Willem Zwalve neemt afscheid

Na een dienstverband van 36 jaar, waarvan de laatste vier jaar als Algemeen Directeur van DICTU, neemt Willem Zwalve met ingang van 1 maart a.s. afscheid van de Rijksoverheid.

U bent van harte welkom op de afscheidsreceptie op woensdag 16 maart van 16.00 uur tot 18.00 uur. De locatie is de Veegenszaal in het hoofdkantoor van het ministerie van Economische Zaken (Bezuidenhoutsweg 73, Den Haag). Maak je gebruik van deze uitnodiging, dan horen wij dat graag vóór 9 maart via communicatie@dictu.nl.

DICTU heeft ISO 27001 certificaat voor Informatiebeveiliging

De betrouwbaarheid van de informatievoorziening is de kerntaak van DICTU. Continu bewaakt DICTU de beschikbaarheid, de correcte werking van de informatiesystemen en de vertrouwelijkheid van de informatie.

Eisen
Vanuit de Rijksdienst en de opdrachtgevers worden er eisen aan de betrouwbaarheid van de dienstverlening van DICTU gesteld. Als uitvoerend orgaan van RVO.nl, het Europese betaalorgaan van EZ, moet DICTU ook voldoen aan de NEN/ISO standaard 27001 voor informatiebeveiliging.
 
Om aan te kunnen tonen dat de informatiebeveiliging op orde is, vereist Europa een ISO certificaat. DICTU heeft dit certificaat voor het eerst gehaald in 2012. Elk jaar wordt er door de auditor (DEKRA) een toets uitgevoerd, maar eens in de drie jaar volgt een volledige herkeuring. DICTU is daarvoor dit jaar weer volledig.   
 
Een hele operatie
Bij een hercertificeringsaudit wordt in een korte tijd de volledige organisatie doorgelicht. Om de opzet, het bestaan en de werking van alle maatregelen aan te tonen moet als bewijs allerlei documentatie aangeleverd worden. Daarnaast worden in alle lagen van de organisatie interviews gehouden. Een hele operatie! Hoewel de auditor nooit alles kan zien, wordt met gerichte steekproeven toch een goed beeld van de gehele organisatie verkregen.
 
Nooit af  
Het ISO 27001 certificaat is in principe weer voor drie jaar geldig. Maar daar moet wel continue op bijgestuurd worden. In de wereld van de ICT gaan de ontwikkelingen snel. Denk daarbij aan de opkomst van de mobiele technologie en de cloud en in de zeer nabije toekomst ook Big Data en het Internet of Things.

Informatiebeveiliging en privacybescherming zullen hierbij vanaf het begin moeten worden meegenomen. Ook om te voorkomen dat er achteraf, omwille van de veiligheid, mogelijkheden moeten worden dichtgezet.

Cybercriminaliteit
Aan de andere kant zitten ook de cybercriminelen niet stil. Cybercriminelen organiseren zich steeds beter en gebruiken steeds geavanceerdere technieken. Gelukkig bewaakt het Security Operations Center van DICTU onze netwerken 24 uur per dag. Binnen de rijksoverheid lopen we met de deze monitoring zelfs voorop.
 
Niet alleen
In het vierde kwartaal van 2016 verwachten we auditors van de DEKRA terug voor een surveillance audit (tussentijdse toets) om te beoordelen hoe goed DICTU zijn risico’s kent en daarop acteert. Dat doet DICTU niet in zijn eentje. De opdrachtgevers helpen DICTU door tijdig incidenten melden of te escaleren, risicoanalyses en de classificatie van hun informatie te delen en hun wensen ten aanzien van Business Continuity Management kenbaar te maken.

Stappen zetten in digitaal bedienen ondernemer

Als Rijksoverheid hebben we de ambitie om in 2017 alle burgers en bedrijven hun zaken met de overheid langs digitale weg af te laten handelen. EZ is beleidsverantwoordelijk voor het op de ondernemer gerichte deel en is wat betreft het invoeren hiervan een absolute voorloper.

e-Dienstverlening Uitvoering (eDU)
Het programma e-Dienstverlening Uitvoering (eDU) werkt EZ-breed aan het ontwikkelen en invoeren van de generieke bouwstenen voor digitale dienstverlening. eDU werkt hierbij nauw samen met DICTU, die de ICT voor de generieke bouwstenen levert.

De afgelopen maanden zijn de eerste twee EZ-organisaties met in totaal drie van hun diensten aangesloten op de nieuwe generieke digitale aansluitvoorziening 'Toegang Verlening Service’ (TVS).

Dit zijn de NVWA met het Register Attracties en Speeltoestellen (RAS) en RVO.nl met zowel het KEten Partner Portaal (KEPP) als met het e-Loket. De komende maanden volgen meer EZ-onderdelen. Andere overheden komen in de loop van dit jaar ook in bed.

Digitale toegangspoort
Met TVS krijgen bedrijven via een betrouwbare en veilige digitale ‘toegangspoort’ (met Digid of e-Herkenning) toegang tot de digitale dienstverlening van overheidsorganisaties.

Voor meer informatie over TVS kunt u m.i.v. 1 maart contact opnemen met de helpdesk e-OvB: contact@e-overheidvoorbedrijven.nl of 088-0424230.

'Binnen tien minuten was het geregeld.' DICTU en de gestrande potvissen

Bij gestrande potvissen denk je logischerwijs niet direct aan DICTU. En toch speelde DICTU een belangrijke rol in dit nationale dierendrama. Want terwijl tv-ploegen alles documenteerden op film, vervulden op de achtergrond overheidsmedewerkers kalm en vakkundig hun taak. In die onzichtbare rol opereerde ook DICTU.
 
Opstapper
Het is dinsdag 12 januari 2016 als de zoon van een opstapper (dit is iemand die meevaart op een boot van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij KNRM), aangespoelde potvissen waarneemt op het eiland Texel. Niet lang daarna komt er bij EZ een melding van vijf aangespoelde dieren binnen. Het Protocol stranding levende grote walvisachtigen treedt in werking. Dat is ook het moment dat Joost Koomen, crisiscoördinator en Hoofd DCC (Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing), in actie komt.
 
Melding
Joost steekt van wal. 'Een dergelijke melding komt bij de kustwacht binnen, die direct contact opneemt met het NCC (Nationaal Crisiscentrum). Het NCC neemt op haar beurt weer contact op met het DCC. Bij DCC draaien we namelijk 24 uur piket. Er is dan altijd iemand bereikbaar. In dit specifieke geval belde de opstapper met Rijkswaterstaat (RWS). Vervolgens nam RWS contact op met EZ. Ik werd zowel gebeld door iemand van een beleidsdirectie als door het NCC. De communicatie verliep dus goed.' Lees verder op het Rijksportaal...

DICTU app gelanceerd

DICTU is een moderne ICT-dienstverlener en anno 2016 ontwikkelen we dan ook de nodige apps voor onze klanten. Sinds kort is in de stores ook onze eigen app te vinden, bedoeld om DICTU te presenteren aan de omgeving, vacatures te tonen, verhalen te delen en actuele zaken voor het voetlicht te brengen. De doelgroepen zijn potentiële nieuwe medewerkers, opdrachtgevers en alle overige geïnteresseerden. We zijn benieuwd naar je bevindingen!

DICTU Cloud live

De DICTU Cloud is in productie! Dit betekent dat onze klanten Cloud-diensten kunnen gaan gebruiken om productie te draaien. Lees verder in ons Cloud Magazine...

'Wat is de impact van mijn werk op wie?'

“Maar dat is helemaal niet waar ik mee bezig ben”, was de eerste reactie van Coen Hoogma, teamleider Bureau Testing & Review bij de Dienst ICT Uitvoering (DICTU), toen hij aanschoof bij de eerste bijeenkomst van het medewerkerstraject van Samen in Beleid. Lees verder op het Rijksportaal...

Kort nieuws: Producten- en dienstencatalogus in nieuw jasje, artikel in iBestuur magazine, verbetering dienstverlening aan RVO.nl en meer

Nieuwe vormgeving Producten- en dienstencatalogus
We hebben onze Producten- en dienstencatalogus in een nieuw, fris jasje gestoken. In het document vindt u een overzicht van de generieke producten en diensten die wij volgend jaar kunnen leveren, gerangschikt naar voorzieningen voor de werkplek, softwarediensten en overige diensten. De catalogus is in nauw overleg met onze opdrachtgevers binnen EZ tot stand gekomen. Vier keer per jaar publiceren we een geheel geactualiseerde versie.

Samenwerking met 'opleidingsmakelaar'
Vorige maand ondertekenden DICTU en 'opleidingsmakelaar' Marosel een samenwerkingsovereenkomst. Het doel van de overeenkomst is om samen met de DICTU Academy een aantal werkzaamheden op te pakken. Lees verder op het Rijksportaal... 

Strategische alliantie ICTU, RvIG en DICTU in iBestuur Magazine
In het nieuwste nummer van het iBestuur magazine is een interview te vinden met de directeuren van RvIG (Gerdine Keijzer), DICTU (Willem Zwalve) en ICTU (André Regtop)over de strategisch samenwerking tussen de drie partijen. Ook tijdens het iBestuur Congres gaven zij acte de présence: zie pagina 29 van de speciale editie van het iBestuur magazine.

DICTU op werkenvoornederland.nl
We zijn hard op zoek naar nieuwe collega's. Op werkenvoornederland.nl is volop informatie te vinden over onze organisatie en vertellen medewerkers enthousiasmerende verhalen.

Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgaven van de Dienst ICT Uitvoering (DICTU) en verschijnt zes keer per jaar. Heeft u vragen over de inhoud van de nieuwsbrief? Is er een onderwerp dat u graag terug wilt zien in een volgende editie? Neemt u dan contact met ons op via communicatie@dictu.nl (Jasmien Kowsoleea, Hans van den Bosch en Pieter Grootendorst)