Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

18 oktober 2017

Dienst ICT Uitvoering (DICTU) voorziet het ministerie van Economische Zaken van alle benodigde producten, diensten en adviezen op het gebied van ICT. Daarnaast rekenen we onderdelen van een aantal andere ministeries tot onze klantenkring. We streven ernaar om de primaire processen van onze opdrachtgevers (met name subsidieverstrekking, inspectie en het beheer van registers) zo goed mogelijk te ondersteunen en te faciliteren. Op basis van onze brede expertise. Zodat die opdrachtgevers op hun beurt burgers en bedrijven naar tevredenheid, snel en langs digitale weg kunnen bedienen. De optimale beveiliging van alle data en informatie die wij beheren is daarbij een speerpunt.

Moderne technologie inzetten om onze opdrachtgevers optimaal te bedienen. Woord vooraf Gerdine Keijzer-Baldé

Beste lezer,

Met plezier bied ik u de nieuwe editie van onze nieuwsbrief aan. Ik ben nu ruim een jaar werkzaam als algemeen directeur van DICTU. De veelheid en diversiteit aan ICT-terreinen waarop we ons bewegen verrast me nog steeds. De dynamiek op al die terreinen is groot en we bevinden ons in het hart van een aantal belangrijke technologische ontwikkelingen, zoals big data en de Cloud. Door daar op in te spelen helpen we onze opdrachtgevers om hun ambities te realiseren. Lees in deze nieuwsbrief bijvoorbeeld het stuk over ons Technologiebureau. Of het verhaal van Dick Blaauw over ketenmonitoring. We lopen steeds vaker vooruit op genoemde ontwikkelingen. En zoals ik in mijn blog beschrijf doen we dat ook steeds nadrukkelijker samen, in nauw overleg met alle stakeholders, zoals opdrachtgevers, eigenaar, beleidsdirecties en CIO Office. Ik hoop dan ook dat u de neerslag daarvan terugvindt in deze nieuwsbrief en wens u veel leesplezier.

Vriendelijke groet,
Gerdine Keijzer-Baldé
Algemeen Directeur DICTU

Eerste EZ-medewerkers in november aan het werk met de Cloud Werkplek

Vanaf eind 2017 gaan de medewerkers van het ministerie van Economische Zaken gefaseerd per dienstonderdeel over naar een nieuwe digitale werkomgeving: de Cloud Werkplek. Deze nieuwe werkplek wordt ontwikkeld door DICTU.

De bouwfase van de Cloud Werkplek is bijna afgerond. In september is gestart met het testen van de nieuwe werkomgeving. Hierbij kijken we naar gebruik, snelheid, stabiliteit en veiligheid van de nieuwe werkplek. Als de testfase goed verloopt en de bevindingen opgelost zijn, start vervolgens de algemene pilot. In deze pilot gaan de eerste EZ-collega’s echt met de Cloud Werkplek werken.

Wat is de Cloud Werkplek?
De Cloud Werkplek is een moderne en veilige online werkomgeving die nieuwe mogelijkheden biedt om flexibel samen te werken. Of je nu op kantoor bent of thuis, met de Cloud Werkplek heb je altijd en overal toegang tot je werkomgeving.

De belangrijkste kenmerken van de Cloud Werkplek zijn:

- De Cloud Werkplek is een moderne, stabiele, veilige en snelle werkomgeving;
- Nieuw: de hybride laptop. Dit is een laptop en tablet ineen, met een aanraakscherm en een toetsenbord. Hierop kun je online werken in de Cloud Werkplek èn offline met Windows 10 apps (invoering hiervan is een keuzeoptie per EZ-onderdeel);
- Nieuwe mogelijkheden voor mobiel werken met je smartphone of tablet. Dit kan voortaan ook met je privé-apparaat, zonder het beheer over te dragen aan EZ;
- Online werken vanaf elk Android-, Windows Mobile- en iOS-apparaat apparaat, ook Bring Your Own Device (BYOD);
- Werkomgeving is overal beschikbaar: op kantoor, thuis of onderweg;
- Veilig inloggen met een tokenapp op je mobiel;
- De nieuwste werkpleksoftware: Microsoft Office 2016, Skype for Business en OneDrive;
- Gemakkelijk vanaf verschillende locaties samenwerken met collega’s: documenten delen, simultaan bewerken en online presenteren;
- Beschikbaarheidsinformatie en eenvoudig videobellen, chatten en vergaderen via Skype;
- Zero footprint: geen data op je apparaat, alle data en applicaties veilig in de DICTU Cloud.

Samen de uitrol voorbereiden
'We zitten op een omslagpunt', signaleert programma-manager Erik Jan Boon. 'Tot nu toe waren we met het programmateam met name achter de schermen bezig met het bouwen van de Cloud Werkplek. Met de start van de algemene pilot gaan de eerste gebruikers echt met de nieuwe werkplek aan de slag. Dit betekent dat ook de focus van het programma verandert. Komende tijd gaan we samen met de EZ-onderdelen werken aan de voorbereidingen voor de uitrol van de Cloud Werkplek en zijn we druk bezig met het gereed maken van de beheerorganisatie.'

ICT voor EZ: samen een slimme visie ontwikkelen (blog Gerdine Keijzer-Baldé voor EZ)

In onze laatste nieuwsbrief stond een stukje over de ICT-doorkijk van EZ: 'Welke ICT-ontwikkelingen liggen er in het verschiet? Hoe kan EZ slim inspelen op die ontwikkelingen en tegelijkertijd de kosten beheersbaar houden? Wat betekent de voortschrijdende digitalisering voor de ontwikkeling en uitvoering van beleid? Om een antwoord te formuleren op deze vragen gaat het CIO Office met behulp van DICTU een meerjarig ICT-informatieplan en een meerjarige ICT-begroting opstellen voor EZ.' Inmiddels zijn we hiermee een eind op streek. We hebben de afgelopen periode zowel met de uitvoerende diensten als met de beleidsdirecties om de tafel gezeten om bovenstaande onderwerpen te bespreken.

Eerste keer
Het is de eerste keer dat we dat samen doen bij EZ. Natuurlijk is er nog sprake van onwennigheid, want de vertaling van beleid naar ICT en omgekeerd is geen vanzelfsprekendheid. De uitvoerende diensten van ons Ministerie bevinden zich midden in een kantelingstraject:. Om hun dienstverlening te moderniseren voeren ze grote, kostbare programma’s uit voor het stroomlijnen en vernieuwen van de ICT-voorzieningen. Onze collega’s van RVO, de NVWA en AT zien dan ook reikhalzend uit naar een I-visie. Hoe versterken we onze informatiepositie, is een vraag die we tijdens de gesprekken vaak horen. Hoe kunnen we optimaal gebruikmaken van alle data waar we over beschikken? En hoe kunnen we de toegankelijkheid en vindbaarheid van al die gegevens waarborgen?

En het gaat niet alleen om het op orde brengen en houden van de ‘administratie’: het proactief ter beschikking stellen van de informatie aan de samenleving hoort er óók bij. En dan zijn er ook nog de data van andere overheids- organisaties en big data. Hoe verhouden die zich tot de eigen gegevens. Hoe combineer je dat allemaal en hoe krijg je er grip op?

Algemene verordening gegevensbescherming
Ook informatiebeveiliging was een ‘hot topic’ tijdens de ontmoetingen. Volgend jaar treedt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking. Onze opdrachtgevers willen graag weten of we als Ministerie klaar zijn voor deze verandering. Daarnaast is er behoefte aan goede generieke voorzieningen om veilig te kunnen communiceren en informatie uit te wisselen, zoals een tool voor het verzenden van grote bestanden.

Al met al ben ik blij dat we de stap genomen hebben om gezamenlijk te onderzoeken welke rol ICT (in de breedste zin van het woord) de komende jaren binnen en buiten EZ gaat spelen. Want ICT is niet iets wat pas aan het einde van de rit een rol gaat spelen, als het beleid is bepaald. Integendeel: de (on)mogelijkheden van ICT geven beleid mede vorm.

Toekomstgericht
Collega’s namen de tijd om iets van de bijeenkomsten te maken en de focus was toekomstgericht. Bovendien kunnen we zo laten zien welke rol DICTU speelt en kan spelen in de wisselwerking tussen beleid en de uitvoering van dat beleid met behulp van ICT. Tijdens het gesprek met AT werd ons de vraag gesteld: “De vernieuwing van het ICT-landschap van EZ is een omvangrijke, complexe operatie. Welke keuzes gaan we maken? Waar zouden jullie als ICT-organisatie het beschikbare geld het liefst aan uitgeven?” Daar hebben we wel een antwoord op: aan ‘neerwaartse’ beheerlasten, aan het automatiseren van de automatisering. Daarmee bedoel ik dat we voor het beheer van het hele ICT-landschap de omslag willen maken van handmatige naar geautomatiseerde handelingen. Dat verkleint de kans op fouten en vergissingen en leidt tot meer gebruikersgemak. En het geld dat we op deze manier besparen hebben we hard nodig voor innovatie en verdergaande digitalisering.

(Een iets langere versie van deze tekst hebben we op 27 september jl. als blog op EZ Nieuws (Rijksportaal) gepubliceerd. Daar vindt u ook de vorige blogs van Gerdine Keijzer-Baldé.)

Mestketen succesvol gemigreerd naar de Cloud

De migratie van de mestketens naar de Cloud is succesvol afgerond. Het project duurde zo’n tien maanden en betrof maar liefst 54 applicaties. De eerste reacties van de gebruikers zijn positief: het raadplegen van bijvoorbeeld het Laboratorium Analyses Register (LAR) en Laad Los Registratie (LLR) gaat een stuk sneller.
 
De Mestketen is verdeeld in een aantal verschillende omgevingen, gebaseerd op een historische inrichting. De grootste uitdaging waar we mee te maken hebben gehad was deze 'legacy'. Hoe intensief wordt iedere specifieke applicatie nog gebruikt? En bij wie zit de expertise die nodig is om de juiste voorbereidingen te treffen voor de migratie naar de Cloud? 
 
Stand van zaken migratie naar Cloud
288 van de 445 applicaties die gemigreerd zullen worden zijn inmiddels succesvol in de Cloud geland. Dit betekent dat we nog zo'n 161 applicaties te gaan hebben. De mijlpaal van 300 applicaties in de Cloud komt in zicht!

Ketenmonitoring: eindgebruikersperspectief centraal

Het terugdringen van het aantal verstoringen, het verhogen van de oplossnelheid en de efficiënte afhandeling van (dreigende) verstoringen: om dat te bereiken maken we bij DICTU gebruik van ketenmonitoring. We monitoren onze dienstverlening zowel op het niveau van eindgebruikers als op het niveau van IT-componenten.

Ketenmonitoring stelt ons in staat om  de klantrapportages te vullen met beschikbaarheids-gegevens. En door het toepassen van de PDCA-cyclus werkt de Control Room van DICTU voortdurend aan het verbeteren van de monitoring. Programmamanager Dick Blaauw praat u graag bij over de laatste ontwikkelingen.
 
Forse uitbreiding van monitoring
‘In de nieuwsbrief van maart hebben we u voor het laatst geïnformeerd over de stand van zaken. Sindsdien hebben we niet stilgezeten: 20 extra applicaties zijn uitgerust met eindgebruikersmonitoring, een toename van 50%. Daarnaast hebben we ook hard gewerkt aan het verbeteren van de meer technische IT-component-monitoring. Deze vorm van monitoring houdt de technische infrastructuur in de gaten. Als er een dreigende verstoring op een technisch component plaatsvindt wordt er automatisch een bericht verstuurd naar de betreffende beheerafdeling. Zij kunnen dan direct ingrijpen. Voorheen was het voor de beheerders erg lastig om er achter te komen welke dienstverlening mogelijk last had van een (dreigende) verstoring. Tegenwoordig wordt bij elke verstoring op een technisch component ook aangegeven welke dienstverlening gebruik maakt van het component en wat het service level is. Dat zorgt ervoor dat we veel beter kunnen beoordelen wat de prioriteit is, welke klant er mogelijk last van heeft en wie we moeten betrekken bij de oplossing.’
 
Samen komen we verder
‘Zoals al in het begin aangegeven, vinden we het belangrijk om continu te verbeteren, gericht op de dienstverlening van DICTU. Zo is het belangrijk om de monitoring zo uit te bouwen dat we steeds meer verstoringen gaan voorkomen en dat we een steeds beter inzicht krijgen in de opbouw van de dienstverlening. Dit doen we niet alleen vanuit de Control Room. We werken nauw samen met de afdeling Operationeel Applicatie Beheer. Samen komen we verder! Een ander aspect waarop we nog willen verbeteren is het verder automatiseren van de ICT. Zodat we handelingen steeds sneller en beter kunnen  'afhandelen' en de klanten een steeds hogere beschikbaarheid van de dienstverlening van DICTU ervaren.’

Richting geven aan innovatie: het Technologiebureau van DICTU

Internet of things, apps, big data, analytics: de technologische ontwikkelingen buitelen over elkaar heen en zijn onlosmakelijk verbonden met de dienstverlening van DICTU en haar opdrachtgevers. Het Technologiebureau streeft ernaar om ze te vertalen in passende toekomstbestendige ICT.
 
Rinus Braak is de Chief Technology Officer (CTO) van DICTU en hoofd van het Technologiebureau: 'Met het Technologiebureau ondersteunen we het DT en het management  als geheel bij belangrijke aandachtspunten op het gebied van techniek en technologie. We anticiperen op ontwikkelingen en maken strategische en tactische keuzes helder voor het DT. Uiteindelijk willen we het technisch ‘geweten’ van de organisatie worden.'
 
Kennis en kunde ontsluiten
'Flexibiliteit, wendbaarheid en adaptief vermogen zijn belangrijke ‘assets’ in onze maatschappij', licht Rinus de rol van het Technologiebureau nader toe. 'Hoe ontsluit je de kennis en kunde die je nodig hebt om optimaal gebruik te maken van alle technologische mogelijkheden die tot onze beschikking staan? Hoe zorgen we voor een naadloze aansluiting tussen relevante technologische ontwikkelingen en de ICT-voorzieningen voor onze opdrachtgevers? We proberen richting te geven aan innovatie, nu en in de toekomst.'
 
Moderne infrastructuur
Om technologische innovaties ten volle te kunnen benutten, is wel een moderne, flexibele ICT-infrastructuur nodig. Rinus: 'Het ICT-landschap van EZ is, door alle fusies in het verleden, complex en ‘veeleisend’. De diversiteit aan gebruikte technieken en technologieën is nog steeds groot. Harmonisatie en ontvlechting zijn dringend gewenst. We hebben een flexibel platform nodig dat het mogelijk maakt om producten en diensten te leveren die voldoen aan de specifieke behoefte van de klant.'

En het is de uitdaging om in die behoefte te voorzien door te standaardiseren en door het creëren van standaard bouwblokken. 'Maatwerk door standaardisatie', noemt Rinus dat. 'Uitzonderingen moeten ook echt uitzonderingen worden. En life cycle management dient integraal in het platform uitgevoerd te kunnen worden. Diensten en producten moeten eenvoudig en eenduidig, conform de cloud-leveringsmodellen beschikbaar gesteld worden. Tijdig en juist. Een groot deel van de infrastructuur is hiervoor al geschikt gemaakt en met de migraties van applicaties naar deze infrastructuur zetten we een duidelijke, grote stap in de gewenste richting.'
 
Meedenken met opdrachtgevers
Blijvend inspelen en voldoende vooruitlopen op de behoefte aan technologische ontwikkelingen en tegelijkertijd de infrastructuur moderniseren: dat is het devies. Daar is veel denkkracht vanuit de organisatie voor nodig en die komt wat Rinus betreft samen in het Technologiebureau. 'Je kunt de CTO-rol binnen een organisatie op verschillende manieren invullen: visionair of operationeel. Wij zitten daar tussenin en het zal zeker zoeken zijn naar de juiste vorm en werkwijze. Binnen de organisatie is al veel kennis aanwezig over techniek, technologie en innovatie. Door die te bundelen kan DICTU ook steeds beter meedenken met opdrachtgevers over onderwerpen die invloed hebben op hun bedrijfsprocessen, zoals big data, internet of things, tijd-, plaats- en apparaat-onafhankelijk werken, softwareontwikkeling, virtualisatie, enz.'

Zaakgericht werken in productie bij Raad voor de Strafrechtspleging en Jeugdbescherming (RSJ)

De Raad voor de Strafrechtspleging en Jeugdbescherming (RSJ) is de eerste overheidsorganisatie die gebruik gaat maken van zaakgericht werken (ZGW), een door DICTU ontwikkeld systeem waarmee bedrijfsprocessen ontworpen en geheel digitaal uitgevoerd kunnen worden. En dat alle betrokkenen partijen op elke gewenst moment inzicht geeft in de voortgang van een zaak. 
 
De voordelen en functies van de Clouddienst zaakgericht werken (dat met name geschikt is voor kleinere overheidsorganisaties) laten zich als volgt samenvatten:
 
- Voor elke vraag of aanvraag wordt een zaak aangemaakt die op een hoger niveau bestuurd, bewaakt en uitgevoerd wordt;
- De overheidsorganisatie en de burger die een dienst afneemt van die organisatie hebben op elk gewenst moment inzicht in de voortgang van lopende zaken;
- Processen op het gebied van dienstverlening ontwerpen, standaardiseren en digitaliseren;
- Een zaak bestaat uit een combinatie van betrokkenen, zaakinformatie, documenten, status, besluit en resultaat;
- Alle informatie betreffende een specifieke zaak wordt onder hetzelfde nummer bijgehouden;
- Met ZGW kan DICTU overheidsorganisaties ontzorgen tijdens de inrichting en het beheer van zaakprocessen.

Een belangrijk kenmerk van de dienst is dat onze klanten een vast bedrag per jaar betalen voor het gebruik. Een Europese aanbesteding is daarmee overbodig.
 
RSJ start met een pilot van vier weken om de organisatie te laten wennen aan het systeem en ervaring op te doen. Daarna zullen we met alle betrokkenen de vervolgstappen bepalen. De ontwikkeling van ZGW gaat na de ingebruikname door RSJ uiteraard gewoon door. Ook in de toekomst willen we snel en veilig nieuwe functionaliteiten kunnen leveren aan onze opdrachtgevers. Nauwe samenwerking tussen ontwikkeling en beheer (‘DevOps’) zal daarbij een centrale rol spelen.
 
Naast RSJ zullen ook Inspectie voor de Gezondheidszorg & Jeugd (IGJ) en Agentschap Telecom (AT) gebruik gaan maken van ZGW.

Alle informatie over infectieziektenbestrijding in één app

Alle informatie die nodig is voor een adequate infectieziektebestrijding overzichtelijk in één app. Sinds deze zomer kunnen professionals werkzaam in de gezondheidszorg snel en makkelijk LCI-Richtlijnen, LCI-Draaiboeken, quizzen en folders met publieksinformatie raadplegen. De app en de bijhorende website kwamen tot stand in nauwe samenwerking met DICTU. En dat geldt ook voor de KopieID app.

DICTU gaat ICT-vraagstukken leveren aan leerlingen Technasium

DICTU gaat leerlingen van het Technasium gedurende drie jaar voorzien van ICT-vraagstukken. Dat is de inhoud van het convenant dat DICTU en het Technasium onlangs hebben gesloten. Op deze wijze komen leerlingen al vroeg in aanraking met een branche die volop werkgelegenheid biedt. En voor DICTU is het een mooie manier om jongeren te enthousiasmeren voor ICT-ontwikkelingen en -vraagstukken. Lees verder

Nieuwe versie Diny-app: 24/7 informatie over ICT-verstoringen en servicemeldingen

Er is een nieuwe versie beschikbaar van Diny, de app waarmee DICTU medewerkers van EZ informeert over ICT-verstoringen. Belangrijke uitbreiding in de nieuwe versie is de mogelijkheid om vanuit DICTU servicemeldingen te verzenden. Denk bijvoorbeeld aan een vooraankondiging van geplande ICT-werkzaamheden. Ook nieuw is dat het verzenden van meldingen voortaan 24 uur per dag, 7 dagen per week mogelijk is. Met de vernieuwde app op je smartphone of tablet ben je dus altijd direct op de hoogte.

De nieuwe functionaliteiten op een rij:

- 24 uur per dag, 7 dagen per week meldingen van kritieke incidenten voor bedrijfskritische applicaties
- Uitbreiding met servicemededelingen
- Opgeloste verstoringen blijven langer zichtbaar
- Bepaal zelf hoeveel berichten je ontvangt met persoonlijke instellingen
- HEB IK OOK-knop. Hiermee kun je bij een verstoring direct aangeven dat jij hier ook last van hebt. Bij iedere melding staat actueel vermeld hoe vaak de verstoring is gemeld via Diny. Deze informatie wordt gebruikt bij de analyse van de oorzaak en bepalen van de oplossing.

Diny installeren
Je kunt Diny installeren op een mobiel Android of Apple apparaat, zoals je smartphone of een tablet. Zodra een nieuwe versie beschikbaar is, ontvang je automatisch een update. Je vindt de app in de App Store of Play Store. Zoek op DICTU en download vervolgens de app. Om Diny optimaal te laten werken, kun je de instellingen personaliseren. Hiermee bepaal je zelf hoeveel berichten je ontvangt. Kies in het menu de optie Diensten. Selecteer hier de diensten waarover je geïnformeerd wilt worden. Vervolgens kun je in de optie Locaties aanvinken over welke locaties je informatie wilt ontvangen.

Nieuwe servicemededelingen, verstoringen en opgeloste verstoringen worden verzonden als pushnotificatie. Je kunt deze optie aan- of uitzetten. Let op: als je deze optie uitzet, ontvang je geen automatische meldingen meer. Je moet dan zelf de app openen om te kijken of er nieuwe berichten zijn.

Op komst: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Gegevensbescherming is iets van alle tijden en alle mensen. In 440 voor Christus zou Herodotus al een boodschap op het kaalgeschoren hoofd van een slaaf getatoeëerd hebben. Dan moest het haar wel weer even groeien, maar de informatie over een Perzische invasie was na enkele weken in ieder geval goed verborgen en met een aantal 'gescreende' bewakers erbij ook nog beveiligd.

Inmiddels zijn we zo’n 2500 jaar verder en is de toegang tot gegevens en informatie nagenoeg onbegrensd, dus ook gegevens over jou en mij. Om dat te beschermen kunnen we vandaag de dag gelukkig andere maatregelen treffen dan hier bovengenoemde. Eén van de bekende maatregelen is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).
 
AVG vervangt Wbp
De Wbp zal echter op 25 mei 2018 niet meer geldig zijn, daarvoor komt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in de plaats. Vanaf die datum is de AVG meteen van toepassing en geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie (EU) in plaats van 28 verschillende nationale wetten. Door de AVG krijgen ingezetenen van de EU meer mogelijkheden om voor zichzelf op te komen bij de verwerking van hun gegevens.

Daarnaast hebben alle organisaties die persoonsgegevens verwerken meer verplichtingen. Organisaties moeten aan de Autoriteit Persoonsgegevens kunnen laten zien dat de juiste technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om de persoonsgegevens te beschermen.
 
AVG project DICTU
Ook DICTU heeft als leverancier van producten en diensten met de AVG te maken. Zowel voor onze opdrachtgevers als voor de organisatie betekent dat dat we maatregelen moeten treffen waarmee we vanaf 25 mei 2018 moeten kunnen aantonen dat we voldoen aan de AVG. Daarnaast hebben we als DICTU ook te maken met leveranciers van producten en diensten van bedrijven binnen en buiten de EU.
 
Inmiddels zijn er binnen DICTU diverse activiteiten gaande. Zo is er het Privacy Platform dat, onder voorzitterschap van het CIO Office, met de onze opdrachtgevers AVG-gerelateerde onderwerpen behandelt en kennis uitwisselt. En zelf zijn we met acties gestart om inzicht te krijgen in de werkzaamheden die nodig zijn om invulling te geven aan de AVG- verplichtingen. Hiertoe voeren we onder andere een nulmeting uit. De resultaten die hieruit voortvloeien zullen projectmatig worden opgepakt. Via deze nieuwsbrief houden we u over dit onderwerp op de hoogte.

Vier keer per jaar een geactualiseerde versie van onze Producten- en dienstencatalogus

Vier keer per jaar brengen we een geheel geactualiseerde versie van onze Producten- en dienstencatalogus uit (breedbeeld en iPad) waarin ook de servicelevels staan beschreven. De laatste versie is te vinden op het Rijksportaal (Facilitair>ICT en informatievoorziening> DICTU: producten en diensten). U kunt de catalogus ook opvragen via uw relatiemanager bij DICTU of door een bericht te sturen aan communicatie@dictu.nl.

Trainees bij DICTU: van augmented reality tot big data

Bij DICTU zijn de nodige trainees werkzaam. Waar houden zij zich zoal mee bezig? We laten er drie kort aan het woord.

Lianne Wilmink: 'Veel ruimte voor eigen ontwikkeling'
'Ik krijg veel ruimte voor eigen ontwikkeling bij het Technologiebureau van DICTU. Ik hou me nu bezig met life cycle-management. Dat je van cradle to grave alles goed beheert en vastlegt. Alle verschillende versies moeten op elkaar aansluiten. Je hebt met veel verschillende stakeholders te maken. Ik onderzoek hoe het nu geregeld is, hoe het beter zou kunnen, en schrijf daar een implementatieplan voor. Ik zit nu echt bij de uitvoerende kant. Veel klantcontacten. Verder ben ik de enige vrouw en de jongste in dit team. Dat is wel even wennen. Maar er wordt goed naar me geluisterd.'

Kevin Joosten: 'Architectuurproces in kaart brengen'
'Ik werk bij het bureau Architectuur en Kwaliteit. Ik hou me bezig met het in kaart brengen en formaliseren van het architectuurproces, de architecturen die DICTU maakt. Dat doe ik samen in een werkgroep met andere architecten. Belangrijk onderdeel van dit project is de implementatie van een tool om architectuurproducten centraal te kunnen registreren. De achitecten noemen zichzelf gekscherend 'archeologen', omdat ze diep moeten graven om de juiste informatie te bemachtigen. Ze willen naar één centraal overzicht.'

Rob Wilts: 'Big data en data science binnen EZ op de kaart zetten'
'Ik zit bij het Big Data Competence Center. We bestaan nu ongeveer een jaar. Ik hou me onder meer bezig met pilots op het gebied van webscraping. Dat is als een klant bepaalde informatie geautomatiseerd van een website af wil halen. Op dit moment schrijf ik daar zelf scripts voor, maar het zou in de toekomst mooier zijn als we daar een dienst voor op kunnen zetten. Het is mijn eerste echte technische functie. Ik waardeer het dat ik bij DICTU met kleine eigen projecten kan beginnen. Ik hoop in de komende maanden ook met andere data science onderwerpen aan de slag te kunnen, zoals machine learning en text mining. Daarnaast hoop ik dat we met een aantal projecten van de pilot fase naar implementatie over kunnen gaan, zodat we big data en data science echt op de kaart kunnen gaan zetten binnen EZ.'

Leestip: De rijksinspecties zoeken elkaar steeds vaker op

De rijksinspecties zoeken elkaar steeds vaker op. Samen beschikken ze over bergen informatie waarvan ze elk afzonderlijk kunnen profiteren. Nu alleen nog ‘even’ de verschillende ICT-systemen aan elkaar knopen. Lees het artikel op pagina 12-15 van BinnenbeRijk

Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de Dienst ICT Uitvoering (DICTU) en verschijnt zes keer per jaar. Heeft u vragen over de inhoud van de nieuwsbrief? Is er een onderwerp dat u graag terug wilt zien in een volgende editie? Neemt u dan contact met ons op via communicatie@dictu.nl.