Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 1, Nummer 1, 10 december 2015

De Dienst ICT Uitvoering (DICTU) levert ICT en digitale diensten voor Economische Zaken en een aantal andere ministeries. We zetten onze kennis en ervaring in om de primaire processen van onze opdrachtgevers optimaal te ondersteunen. Zodat zij burgers en bedrijven in staat kunnen stellen eenvoudig, veilig en snel, langs digitale weg, hun weg te vinden in de maatschappij. Hoe wij dat doen laten we u graag zien in deze nieuwsbrief.

Introductie door Willem Zwalve, Algemeen Directeur DICTU

Met genoegen presenteer ik hierbij de eerste editie van de DICTU Nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief besteden we aandacht aan ontwikkelingen bij DICTU (en in onze omgeving) die van belang zijn voor u als opdrachtgever en afnemer van onze producten en diensten.

U ervaart dagelijks dat u uw werk alleen naar behoren kunt doen als ICT-voorzieningen betrouwbaar zijn, hoog beschikbaar en optimaal beveiligd. Bovendien bepalen technologische ontwikkelingen in belangrijke mate de inhoud van het werk en de dienstverlening aan burgers en bedrijven.

Daarom willen we u meer dan nu het geval is graag laten zien wat er bij DICTU speelt, welke koers we varen en hoe we ons inzetten om onze dienstverlening af te stemmen op de – vaak complexe - primaire processen van uw organisatie.

Die dienstverlening is breed en gevarieerd en omvat steeds meer rijksbrede ICT-voorzieningen en –bouwstenen waar al onze opdrachtgevers hun voordeel mee kunnen doen.

We verwachten dan ook dat deze nieuwsbrief voorziet in een behoefte en horen graag of er onderwerpen of ontwikkelingen zijn waar u in een volgende editie meer over wilt lezen.

Ik wens u veel leesplezier.

Willem Zwalve
Algemeen Directeur DICTU

Verhuizing datacenter EZ 'niets meer of minder dan militaire operatie'

In het weekeinde van 16 en 17 oktober was het na maanden van intensieve voorbereidingen dan eindelijk zover: de verhuizing van het datacenter van EZ naar het datacenter in Groningen. Deze grote verhuizing draagt bij aan het terugbrengen van het aantal datacentra van de Rijksoverheid.
 

Geprepareerde vrachtwagens
Bij het overbrengen van de EZ-servers van het datacenter in Haarlem naar het datacenter in Groningen kwam heel wat kijken. In het volste geheim reed een aantal speciaal geprepareerde vrachtauto’s in verschillende routes de hardware van Haarlem naar Groningen. Ploegendiensten van 130 medewerkers werkten de klok rond om die hardware in Groningen weer aan te sluiten. Er waren 70 hotelkamers gereserveerd. De catering was opgeschaald. Een team van 28 man sterk zorgde voor de beveiliging. En dat alles verliep volgens een vuistdik draaiboek! “Het was niets meer of minder dan een militaire operatie”, aldus projectleider Jeroen Mollema.
 

Consolidatie Datacenters
Het sluiten van het datacenter in Haarlem maakt deel uit van het project Consolidatie Datacenters. Dat komt er op neer dat de overheid landelijk het aantal datacenters gaat terugbrengen van vierenzestig naar vier. Dat is niet alleen stukken goedkoper, maar dat komt ook de overzichtelijkheid en het beheer ten goede.


We werken aan het overzetten van de (klant)applicaties die we in beheer hebben naar de Cloudomgeving. Door een eigen Cloudomgeving te creëren en de meest geavanceerde beveiligingsmaatregelen te nemen bereiken we voor onze opdrachtgevers een hoog niveau van veiligheid voor de vaak kwetsbare data.

Eerste klantomgevingen Cloud opgeleverd

Vanuit de DICTU Cloud, die sinds oktober live is, hebben we de eerste klantomgeving opgeleverd en zijn inmiddels elf werkende Infrastructure as a Service (IaaS)-diensten en Platform as a Service (PaaS)-diensten beschikbaar. De komende periode volgen meer klantomgevingen en starten ook de eerste migraties van de klassieke omgeving naar de Cloud.

Technieken
In de Cloud maken we gebruik van verschillende technieken in de infrastructuur. Deze technieken zijn afkomstig van Oracle, CISCO en NETAPP. Daarnaast wordt voor het managen van de Cloud gebruik gemaakt van BMC Cloud Lifecycle Management software (BMC CLM). En er zijn modules voor SLA (Service Level Agreement) en kostenrapportages actief in het BMC CLM. Ook is vanuit BMC CLM een portal beschikbaar waar het mogelijk is om diensten te bestellen, aan te maken en direct te bedienen.

60 minuten
Door het gebruik van BMC CLM is de technische levertijd die nodig is om een dienst uit te leveren 60 minuten. Als we het totale aanvraagproces meenemen (dus inclusief de aanvraag en afhandeling middels een change) wordt in drie werkdagen een volledig werkende dienst opgeleverd aan de eindgebruikers of projectteams.

Waar op dit moment nog wat handmatig nawerk nodig is bij oplevering, zullen vanaf het einde van het eerste kwartaal van 2016 alle Cloud-diensten volledig geautomatiseerd uitgeleverd worden.

Vanaf het tweede kwartaal van 2016 kunnen  servicemanagers de diensten zelf bestellen in het BMC Cloud Portaal. Daarmee brengen we de levertijd terug naar maximaal één werkdag. Ten opzichte van de klassieke wijze van leveren, die circa één maand im beslag neemt, is dit een enorme besparing in doorloop- en werktijd.

Hoe werkt de DICTU Servicedesk?

De DICTU Servicedesk werkt systematisch aan een programma om de klanttevredenheid en het percentage calls dat meteen wordt opgelost te verhogen. De afgelopen periode is dit percentage gestegen van 40% naar bijna 60%. We streven er naar om op termijn 80% direct af te handelen. 

Hoe werkt de DICTU Servicedesk?
De DICTU Servicedesk bestaat uit drie onderdelen: de Front Office, de Back Office en On Site Support.
Als je een probleem hebt op ICT-gebied, bel je de DICTU-Servicedesk; je komt dan terecht bij de Front Office. Hier wordt je melding geregistreerd. De Servicedeskmedewerkers proberen je probleem direct op te lossen om vervolgens de melding te sluiten.

Bij de Back Office worden incidenten afgehandeld die complexer van aard zijn. Ook is de Back Office het aanspreekpunt voor applicatiebeheerders. Bij een grote storing schakelen zij met de servicemanagers.

Bij On Site Support komen meldingen terecht als er hulp ter plaatse nodig is. Vaak gaat het om storingen of installaties op mobiele apparaten, zoals smartphones en tablets. Sommige EZ-locaties hebben een full service balie, een verlengstuk van de Servicedesk waar mensen terecht kunnen met vragen.

150.000 telefoontjes per jaar
De DICTU Servicedesk in cijfers:

• Gemiddeld ontvangt de DICTU Servicedesk zo’n 600 telefoontjes per dag, 150.000 per jaar.
• Gemiddeld ontvangt de DICTU Servicedesk zo’n 430 e-mailtjes per dag, 100.000 per jaar.
• De DICTU Servicedesk lost op dit moment bijna 60% van de telefoontjes direct aan de lijn op. 
• De DICTU Servicedesk bedient zo’n 160 EZ-locaties in heel Nederland, variërend van kleine kantoortjes met twee werkplekken tot grote hoofdgebouwen met duizenden werkplekken.

DICTU Servicedesk
Telefoonnummer: (070-378 6666) 66666, optie 2
E-mailadres: servicedesk@dictu.nl
Bereikbaar: op werkdagen van 07.00 uur tot 18.00 uur

Live: productonderzoeken op merknaam

Zit in een product een gevaarlijke stof? Biedt een product de veiligheid die het moet bieden? Veroorzaakt een product kortsluiting of brand? Ontdek zelf het oordeel van de NVWA over de veiligheidsrisico's van producten. Nu kan dat alleen voor vingerverf en kinderstoelen. In 2016 ook voor andere productsoorten.

De applicatie achter deze dienst van de NVWA is gebouwd door DICTU, uiteraard in nauwe samewerking met de NVWA zelf.

www.dictu.nl vernieuwd; DICTU app op komst

Voor welke ICT-diensten en -producten kan uw overheidsorganisatie bij ons terecht? Hoe zetten wij onze kennis en ervaring in om de beleids- en organisatiedoelen van onze opdrachtgevers optimaal te ondersteunen? Wat doen wij om, gebruik makend van de nieuwste technologie, de veiligheid te waarborgen van de gegevens die wij beheren en bewaren? Bekijk onze zojuist vernieuwde website voor het antwoord op deze en andere vragen.

DICTU app
DICTU heeft volop vacatures. Om nieuwe collega's te werven lanceren we begin volgend jaar een speciale DICTU app, gebouwd door ons eigen App Loket. De app bevat o.a. filmpjes, verhalen van medewerkers, een overzicht van vacatures en een link naar onze website.

Nieuwe dienst: mobiel vergaderen

In een tijd waar flexplekken en thuiswerken niet meer weg te denken zijn kan een telefonische vergadering uitkomst bieden. Daarom biedt DICTU de eindgebruikers van EZ sinds een aantal maanden de Tele2 Vergaderkaart aan. Met deze kaart kunt u gemakkelijk vanaf uw mobiele telefoon een vergadering starten met tot maar liefst 125 deelnemers.


Per persoon
Een Tele2 Vergaderkaart kaart kan per persoon worden aangevraagd. Er zijn geen abonnementskosten aan verbonden, alleen het werkelijke gebruik wordt in rekening gebracht via een maandelijkse factuur. Vervolgens krijgt u via de mail van Tele2 een persoonlijke voorzitterscode ofwel LeaderPin. Deze code is persoonlijk en vertrouwelijk.


Inbelnummer
Naast de leaderpin krijgt u een persoonlijke vergadercode en het algemene inbelnummer. Het enige wat u moet doen is een datum en tijdstip afspreken en het inbelnummer en de vergadercode doorgeven aan de deelnemers. De deelnemers bellen op het afgesproken tijdstip in op het inbelnummer, melden zich bij uw vergadering aan middels de vergadercode en de vergadering kan worden gestart!

U kunt de vergaderkaart aanvragen via dit formulier op het Rijksportaal. Vanaf maandag a.s. kunt u het formulier indienen bij de DICTU Servicedesk.

Op weg naar 'Continuous Delivery'

Efficiency en snelheid bij de levering van producten zijn belangrijk voor de tevredenheid voor onze opdrachtgevers. Om het leveringsproces te versnellen en 'Continuous Delivery' dichterbij te brengen zijn we gestart met een Proof of Concept (POC) met een Release Management Oplossing.

Voor deze POC maken we gebruik van een middel dat voorziet in onze behoefte om automatisch applicaties over de OTAP-straat (Ontwikkeling Test Acceptatie en Productie) te kunnen ‘deployen’: BMC Release Lifecycle Management (RLM). BMC RLM geeft inzicht in het releaseproces. 

BMC is ook de leverancier van onze Cloud-tooling. Het automatisch kunnen ‘deployen’ van applicaties hangt nauw met die Cloud-tooling samen. Binnen de POC toetsen we in de praktijk wat de toegevoegde waarde is van de tool voor onze releaseprocessen rondom OTAP. Ook toetsen we de impact en de kosten van het gebruik van de tool.

RvIG, DICTU en ICTU: strategische samenwerking op de rails

De Rijksdienst voor Identiteitsgevens (RvIG), DICTU en ICTU hebben eind 2014 besloten een strategische alliantie te vormen. Dit jaar heeft men daartoe het programma Transitie Applicatie Beheer (TAB) ingericht.

Het programma richt zich enerzijds op de voorbereiding van transities van applicaties en het uitvoeren van transities en/of nazorg op transities.

Anderzijds is het programma hard bezig de processen van de drie betrokken organisaties op elkaar aan te laten sluiten. De applicatie-exploitatie (AE) wordt vanuit RvIG ondergebracht bij DICTU, de applicatieontwikkeling (AO) bij ICTU.

Basisteam Java
Deze zomer is het Basisteam Java van start gegaan. Dit team, bestaande uit het basisteam AO en het basisteam AE, wordt respectievelijk door ICTU en DICTU bemenst. Het team is bedoeld voor alle RvIG-applicaties die gebouwd zijn in Java. Vanuit het team worden de reeds afgeronde transities RNI (Registratie Niet-Ingezetenen) en KWM (Kwaliteitsmonitor) gefaciliteerd.


Agile/Scrum
De afgelopen maanden is met behulp van een Agile/Scrum-manier van werken in een aantal sprints aan RNI en KWM gewerkt. De eerste sprints zijn inmiddels succesvol in productie genomen. Nieuw is de levering van de output na iedere sprint aan de medewerkers van DICTU, die in het kader van de goede samenwerking naast het basisteam op de werkvloer zitten. Kortom: het Basisteam Java voor de alliantie is een feit, de samenwerking van de partners staat op de rails en begint steeds beter te draaien!

Op de foto: RvIG-directeur Gerdine Keijzer. In het nieuwe nummer van iBestuur magazine (dat begin volgend jaar verschijnt) vertellen Gerdine Keijzer, André Regtop (directeur ICTU) en Wilem Zwalve (Algemeen Directeur DICTU) over hun ervaringen met de alliantie en de resultaten.

DICTU Producten- en dienstencatalogus 2016 deze maand beschikbaar

Deze maand presenteren we onze producten- en dienstencatalogus 2016. In het document vindt u een overzicht van de generieke producten en diensten die wij volgend jaar kunnen leveren, gerangschikt naar voorzieningen voor de werkplek, softwarediensten en overige diensten.

De catalogus is in nauw met onze opdrachtgevers binnen EZ tot stand gekomen. Behalve aan de inhoud hebben we ook de nodige aandacht besteed aan de vormgeving, in de verwachting dat dit de toegankelijkheid van het document ten goede komt.

Heeft u vragen over de beschikbaarheid van de DICTU Producten- en dienstencatalogus 2016? Stuur dan een bericht naar communicatie@dictu.nl.

DICTU op social media

LinkedIn
Twitter
Facebook

Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgaven van de Dienst ICT Uitvoering (DICTU) en verschijnt zes keer per jaar. Heeft u vragen over de inhoud van de nieuwsbrief? Is er een onderwerp dat u graag terug wilt zien in een volgende editie? Neemt u dan contact met ons op via communicatie@dictu.nl.