Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Cultuur en Media

Jaargang 2010, Nummer 12, 13 april 2010

Deze nieuwsbrief verschijnt zo'n 8 keer per jaar. Hij verschijnt niet in de maanden juli en augustus. Met de nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van ontwikkelingen in het cultuur- en mediabeleid.

Algemeen

Boek: Bondgenoten of Tegenpolen?

exemplaar van 'Bondgenoten of Tegenpolen?'

Op 17 maart werd het eerste exemplaar van ‘Bondgenoten of Tegenpolen?’ overhandigd aan Odile Wolfs, gedeputeerde van Cultuur van de provincie Limburg. Het boek handelt over de samenwerking tussen kunstverzamelaars en musea in Nederland.

Lees meer…

Directeur ICCROM bezoekt DGCM en cultuurdiensten

Groepsfoto na ondertekening van MoU.jpg

De directeur van ICCROM, de heer Mounir Bouchenaki, bezocht op 11 en 12 maart DGCM en de cultuurdiensten. ICCROM (International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property) is een intergouvernementele organisatie gericht op de conservering van cultureel erfgoed.

Lees meer…

Staatssecretaris Van Bijsterveldt neemt cultuurportefeuille over

Staatssecretaris Van Bijsterveldt

Sinds 20 februari 2010 is het Kabinet Balkenende IV demissionair. Als gevolg daarvan zijn de portefeuilles in het kabinet opnieuw verdeeld. Staatssecretaris Van Bijsterveldt heeft de cultuurportefeuille overgenomen van minister Ronald Plasterk. Op 17 maart overlegde zij in die rol voor het eerst met de Tweede Kamer over een onderwerp uit de cultuurportefeuille: bibliotheekvernieuwing.

Lees meer…

Europees erfgoedlabel moet EU-gevoel versterken

Begin maart deed de Commissie van de Europese Unie een voorstel voor een ‘actie van de EU’ voor een Europees erfgoedlabel. Doel is om het gevoel van Europese burgers te versterken dat zij tot de Europese Unie behoren.

Lees meer…

Filmsector bundelt krachten

Het Filmmuseum, Holland Film, het Nederlands Instituut voor Filmeducatie (NIF) en de Filmbank zijn per 31 december 2009 opgegaan in een nieuwe organisatie: EYE Film Instituut Nederland.

Lees meer…

Verschenen: Kunst in cijfers

Begin dit jaar verscheen ‘Kunst in cijfers’. Deze uitgave van het ministerie van OCW presenteert algemene gegevens over culturele instellingen die het ministerie subsidieert.

Lees meer…

Boekman 82 verkrijgbaar

exemplaar van Boekman 82.jpg

Boekman, tijdschrift voor kunst, cultuur en beleid verschijnt elk kwartaal en wordt uitgegeven door de Boekmanstichting. Nummer 82 staat in het teken van community art en is nu verkrijgbaar.

Lees meer…

Voorstel voor Voorlopige Werelderfgoedlijst

luchtfoto van het Woudagemaal.jpg

Staatssecretaris Van Bijsterveldt van het Ministerie van OCW en minister Verburg van het Ministerie van LNV stelden de Commissie Herziening voorlopige lijst Werelderfgoed in. Deze commissie heeft als taak om een voorlopige lijst samen te stellen van Nederlandse erfgoederen. Op deze voorlopige lijst staan de erfgoederen die het kabinet wil voordragen voor de Werelderfgoedlijst van UNESCO.

Lees meer…

Toonzaal

Kabinet

Het ICN ontvangt veel verzoeken van ministeries voor de uitleen van kunstobjecten, om bijvoorbeeld werk- en vergaderruimtes mee in te richten. In de Toonzaal vindt u een keur aan kunstobjecten die binnen twee weken geleverd kunnen worden. In deze rubriek lichten we steeds een kunstwerk uit de Toonzaal toe. In deze editie een kabinet.

 

Lees meer…

Colofon

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Postbus 16375

2500 BJ  Den Haag

Deze nieuwsbrief verschijnt zo'n 8 keer per jaar. Hij verschijnt niet in de maanden juli en augustus. Met de nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van ontwikkelingen in het cultuur- en mediabeleid. Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties voor bijdragen, mail dan naar: redactieCenM@minocw.nl.
Als u zich opgeeft als abonnee ontvangt u automatisch het meest recente nummer.

Wilt u zich abonneren op een nieuwsbrief, uw huidige abonnement opzeggen of wijzigen? Ga dan naar de pagina 'Abonneren' op deze website.