Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

3 maart 2016

Europees handelsverbod in neushoornhoorn opnieuw verlengd

Neushoorns

In januari 2016 heeft de commissie een nieuw richtsnoer gepubliceerd voor de uitvoer, wederuitvoer, invoer en handel binnen de Europese Unie van hoorns van neushoorn (2016/C15/02). Het verbod op het commerciële gebruik van neushoornhoorn is opnieuw verlengd.  Dit, omdat het voortbestaan van de (zwarte) neushoorn nog steeds ernstig wordt bedreigd, onder andere door de recente toename van de stroperij en illegale handel.

De richtsnoer heeft geen gevolgen voor het Nederlandse beleid, omdat in ons land in ieder geval sinds 1995 een verbod geldt op het commercieel in bezit hebben van neushoornhoorn.

Hieronder staan kort samengevat de gevolgen van de richtsnoer.

Geen Europese en Internationale commerciële handel toegestaan
Lidstaten verstrekken geen uitvoer- of wederuitvoervergunningen voor commerciële handel in hoorns van neushoorn. De lidstaten verstrekken evenmin EU-certificaten voor commerciële handel in neushoornhoorn.

Niet-commerciële handel in neushoornhoorn is onder bepaalde omstandigheden nog wel toegestaan.

Invoer van neushoorn-‘jachttrofeeën’
Het invoeren van  jachttrofeeën van neushoorns blijft onder bepaalde voorwaarden nog wel mogelijk, omdat de handel voor persoonlijke doeleinden gebeurt. Voordat de Management Autoriteit hierover een beslissing neemt, kan zij diverse extra gegevens opvragen, bijvoorbeeld de jachtervaring van de aanvrager. Ook bestaat de mogelijkheid om controles uit te zetten bij personen die sinds 2009 neushoornjachttrofeeën hebben ingevoerd, om na te gaan of zij deze trofeeën nog steeds in hun bezit hebben.
 

Toetreding Tadzjikistan

Toetreding  Tadzjikistan

Republiek Tadzjikistan is het 182e land dat per 30 maart 2016 toetreedt tot CITES. Tadzjikistan ligt in Centraal Azië en grenst aan Afghanistan, Oezbekistan, Kirgizië en China. Tadzjikistan heeft een grote variëteit aan flora en fauna, waarvan 94 soorten in de Appendices van CITES zijn opgenomen. Het gaat onder andere om vissen, vogels,  reptielen en zoogdieren, met bovenaan de lijst roofvogels.

Handelsverbod Angola en Laos

Tijdens de laatste Standing Comité (SC66) is besloten dat de commerciële handel met Angola en Laos tot nader bericht is stilgelegd. Het CITES-Secretariaat heeft een rapport uitgebracht en de Lidstaten hierom verzocht. Uit het rapport komt naar voren dat deze landen onvoldoende voortgang laten zien in het stoppen van illegale handel en stroperij in ivoor. Een aantal landen is verzocht een National Ivory Action Plan (NIAP) op te stellen en te rapporteren over de voortgang van de implementatie ervan. Angola en Laos hebben weliswaar een NIAP opgesteld, maar geen gehoor gegeven aan het verzoek om te rapporteren over de voortgang. Daarom zijn de Lidstaten gevraagd om de handel in CITES-soorten met deze landen zolang op te schorten.

Het CITES-bureau wijst aanvragen voor commerciële handel in CITES-soorten met Angola en Laos af. Het gaat om zowel de (weder)uitvoer als de invoer van CITES-soorten. Aanvragen voor niet-commerciële doeleinden, zoals persoonlijk bezit, wetenschap en dergelijke, worden wel in behandeling genomen.

Handel met Nigeria weer mogelijk

Het verbod op commerciële handel met Nigeria wordt opgeheven. Tijdens de laatste vergadering van Standing Comité (SC 66) heeft Nigeria een nationaal actieplan voor ivoor gepresenteerd, dat volgens de lidstaten voldoet aan de voorwaarden.  Op 11 mei 2015 hebben de CITES-lidstaten  de commerciële handel met Nigeria stilgelegd. Het land was er onvoldoende in geslaagd om maatregelen te treffen tegen de illegale handel in ivoor en de stroperij van olifanten. Het CITES-bureau geeft weer invoer- en (weder)uitvoervergunningen af.

Verbod op Europese paling

Het verbod om Europese paling (Anguilla anguilla) in- en uit te voeren is opnieuw verlengd.
Tot en met 31 december 2015 was de handel in Europese paling (Anguilla anguilla) en palingproducten al verboden.
 
De soort is sinds 13 maart 2009 opgenomen in Appendix II en in Bijlage B van CITES. De Wetenschappelijke Autoriteiten van de lidstaten zijn nog steeds bezorgd over het bestand van de Europese paling en hebben daarom de Management Autoriteiten van de EU-lidstaten opnieuw geadviseerd het verbod te verlengen tot ten minste 31 december 2016. U mag ook in 2016 dus geen levende paling of palingproducten de Europese Unie in- of uitvoeren

Vervolg: Handel in krokodillenhuiden van Caiman crocodilus met oorsprongscode C uit Colombia tijdelijk stilgelegd

In de vorige nieuwsbrief hebben we verteld over het tijdelijk stopleggen van de handel in krokodillenhuiden van brown caiman uit Colombia. De Europese Commissie en EU-lidstaten waren bezorgd over de herkomst van verschillende huiden.
 
Tijdens het laatste Standing Comité (SC 66) hebben vertegenwoordigers van verschillende EU-lidstaten en Colombia elkaar gesproken over dit onderwerp. Deze besprekingen hebben ertoe geleid dat Colombia, in een officiële verklaring, heeft aangegeven verschillende acties te zullen ondernemen. Deze moeten duidelijkheid geven over de herkomst en herleidbaarheid van de krokodillenhuiden. Colombia heeft vervolgens informatie opgestuurd naar de Europese Commissie en EU-lidstaten, die ervoor heeft gezorgd dat de handel weer op gang kon komen.
 
De Europese Commissie en EU-lidstaten blijven uitvoer van krokodillenhuiden vanuit Colombia aandachtig volgen. Dit heeft onder meer tot gevolg gehad dat door de Wetenschappelijke Autoriteit voor CITES in Nederland onlangs een eenmalig positief advies is verleend.
 

Colofon

Telefoon
Heeft u vragen over deze nieuwsbrief of over CITES?
U kunt ons op werkdagen bellen tussen 8.30 en 17:00 uur: 088 – 042 42 42
Ook wanneer u vanuit het buitenland belt.

Opdrachtgever
De CITES-overeenkomst wordt in Nederland uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Daarmee levert Nederland een bijdrage aan het behoud van biodiversiteit.

E-mail
Voor al uw vragen en opmerkingen over het elektronisch aanvragen, ga naar mijn.rvo.nl/contactformulier
Voor inhoudelijke vragen stuurt u een e-mail naar: cites@rvo.nl
 
Aanmelden
Wilt u deze nieuwsbrief voortaan ook zelf ontvangen?
Meld u dan hier aan.