Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

30 juni 2015

Europese Unie treedt toe tot CITES

European Union map

De Europese Unie is als 181e Partij-Lidstaat toegetreden tot CITES. Het lidmaatschap gaat in vanaf 8 juli 2015.

De Europese Unie is een regionale organisatie voor economische integratie (‘Regional Economic Integration Organization’, kortweg REIO). Sinds 29 november 2013 is het mogelijk dat ook REIO’s toetreden tot CITES. De Europese Unie heeft hierin de primeur. Alle 28 Lidstaten 1) van de Europese Unie zijn zelf ook al lid van CITES. Zij behouden hun stemrecht in conferenties.

 

1) België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland en Zweden.

Uitvoerverbod Dalbergia- en Diospyros-soorten afkomstig uit Madagaskar

Voor de uitvoer van alle houtproducten afkomstig van Dalbergia- en Diospyros-soorten uit Madagaskar wordt het nulquotum gecontinueerd. Het nieuwe nulquotum geldt in ieder geval tot 15 januari 2016.

In de 16e ‘Conference of the Parties’ (Bangkok, maart 2013) hebben de lidstaten ingestemd om de populaties van Dalbergia- en Diospyros-soorten op Appendix II van CITES te plaatsen. Middels een annotatie (annotatie #5) geldt dit alleen voor stammen of blokken, planken en vellen fineer. Madagaskar heeft voorraden van deze houtsoorten. Om deze voorraden uit te mogen voeren, moest het land een actieplan opstellen. In afwachting van goedkeuring hiervan door het CITES-Secretariaat, wordt het nulquotum voor uitvoer gecontinueerd.

Alle lidstaten zijn gevraagd om Madagaskar te helpen de illegale handel in deze houtsoorten terug te dringen. Hiertoe worden scheepsladingen hout uit Madagaskar gecontroleerd en eventuele illegale houtladingen gerapporteerd aan de Management Autoriteit van Madagaskar en het CITES-Secretariaat. Nederland respecteert dit verzoek.

Meer hierover kunt u teruglezen op cites.org onder ‘Export quotas’. Hier vindt u de export quota’s voor alle landen terug.
 

Samenvoeging www.rvo.nl en mijn.rvo.nl

Samenvoeging www.rvo.nl en mijn.rvo.nl

Mijn.rvo.nl, voorheen het klantportaal van Dienst Regelingen, wordt samengevoegd met www.rvo.nl, de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Op www.rvo.nl vindt u nu informatie over Innovatief, Duurzaam, Internationaal en Agrarische ondernemen. En mijn.rvo.nl wordt het RVO-brede transactiekanaal waar u (al dan niet digitaal) diensten kunt afnemen.

Lees meer

Aanvullingen op aanvragen indienen via Mijn dossier

Binnen RVO.nl werken wij met Mijn dossier. Om in Mijn dossier te komen, moet u eerst inloggen op mijn.rvo.nl. Daarna kunt u in Mijn dossier uw aanvragen bekijken en beheren. Ook kunt u hier aanvullingen op uw aanvraag uploaden. Omdat de functionaliteit voor lopende aanvragen beperkt was, accepteerden wij ook aanvullingen per e-mail. Inmiddels is dit verbeterd. Vanaf 15 juli accepteren wij alleen nog aanvullingen die via Mijn dossier zijn ingediend.

Mijn dossier is geïntegreerd in ons werkproces. Informatie die u hierin plaatst, wordt automatisch aan ons systeem gekoppeld. Het selecteren van lopende aanvragen in Mijn dossier bleek niet goed te werken voor hen die veel aanvragen indienen. Daarom accepteerden wij tot nu toe aanvullende informatie per e-mail.

Nu de functionaliteit op dit punt is verbeterd, willen wij het handmatig uploaden van deze informatie in ons systeem stoppen. Dit houdt in dat wij aanvullingen per e-mail vanaf 15 juli 2015 niet meer accepteren. U moet deze voortaan zelf uploaden via Mijn dossier. Misschien even wennen voor u, maar op deze manier kunnen wij u sneller van dienst zijn.
 

Jachttrofeeën van neushoornhoorn

Neushoorns

Al een aantal jaren worden er op grote schaal maatregelen genomen om de illegale handel in neushoornhoorn tegen te gaan, met wisselend succes. Georganiseerde misdaadsyndicaten vinden echter telkens nieuwe manieren om ‘legaal’ verworven neushoornhoorn op de (Aziatische) markt te brengen. Hiermee wordt de vraag naar neushoornhoorn gestimuleerd. Jachttrofeeën blijken een nieuwe manier om ‘legaal’ neushoornhoorn te verwerven. Eerder hebben de EU-lidstaten al besloten om de commerciële uitvoer niet meer toe te staan. Onlangs is deze afspraak hernieuwd en aangescherpt.

Beschermingsstatus van neushoorns
Alle soorten neushoorns (Rhinocerotidae) zijn opgenomen in Bijlage A van de Basisverordening, behalve de Zuidelijke witte neushoorn (Ceratotherium simum simum) in Zuid-Afrika en Swaziland. Deze populatie is opgenomen in Bijlage B, als zij levend worden verhandeld naar geschikte bestemmingen of bestemd zijn voor de handel in jachttrofeeën. Zijn de dieren niet bestemd voor één van deze twee doelen, dan worden ook zij behandeld als een Bijlage A-soort.

Misbruik van jachttrofeeën
De commerciële handel in neushoornhoorn is sinds 2012 verboden binnen de Europese Unie. Jachttrofeeën vallen echter onder persoonlijke bezittingen en mogen - onder voorwaarden - wel worden ingevoerd in de Europese Unie. Het is niet toegestaan om deze (via jacht verkregen) neushoornhoorns vervolgens voor commerciële doeleinden te verhandelen.

In de afgelopen jaren is gebleken dat criminele netwerken, (pseudo) jachtliefhebbers in invoerende landen inhuren voor jachtsafari’s naar Zuid-Afrika. De hoorns worden vervolgens door het netwerk afgenomen en illegaal verhandeld naar Aziatische landen. Deze praktijken zijn (op grote schaal) geconstateerd in Tsjechië en Slowakije, maar ook in de Verenigde Staten van Amerika.

Maatregelen voor invoer
Om deze praktijken aan te pakken, zijn de EU-lidstaten gevraagd om extra alert te zijn bij aanvragen voor de invoer van jachttrofeeën van neushoorn. Zo moet een aanvrager aantoonbare jachtervaring hebben en wordt hij/zij door de CITES Management Autoriteit geïnformeerd dat invoer uitsluitend voor persoonlijke doeleinden is toegestaan. Verder wordt ter verificatie contact opgenomen met het uitvoerende land.

Kan er een invoervergunning worden afgegeven? Dan wordt de volgende voorwaarden aan de vergunning verbonden: “Het specimen zal eigendom blijven van de houder van deze vergunning. Het specimen zal worden getoond aan de bevoegde autoriteiten, als hierom wordt verzocht.”  Tot slot is voorgesteld om risico-controles uit te voeren bij personen die jachttrofeeën van neushoornhoorn hebben ingevoerd sinds 2009.

Wat betekent dit voor u?
In Nederland verandert er feitelijk niets. Er geldt al sinds 1995 een bezitsverbod voor neushoornhoorn. Dit betekent dat u (producten van) neushoornhoorn niet mag bezitten, tenzij u een bezitsontheffing heeft. Een uitzondering hierop is neushoornhoorn van een Bijlage B-specimen, dat met geldige CITES-documenten is ingevoerd. Een dergelijke bezitsontheffing wordt alleen voor niet-commerciële doeleinden verleend. Denk bijvoorbeeld aan educatie of onderzoek. Een invoervergunning voor jachttrofeeën van neushoornhoorn wordt om deze reden niet verleend.
 

Colofon

Telefoon
Heeft u vragen over deze nieuwsbrief of over CITES?
U kunt ons op werkdagen bellen tussen 8.30 en 17:00 uur: 088 – 042 42 42
Ook wanneer u vanuit het buitenland belt.

Opdrachtgever
De CITES-overeenkomst wordt in Nederland uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Daarmee levert Nederland een bijdrage aan het behoud van biodiversiteit.

E-mail
Voor al uw vragen en opmerkingen over het elektronisch aanvragen, ga naar mijn.rvo.nl/contactformulier
Voor inhoudelijke vragen stuurt u een e-mail naar: cites@rvo.nl
 
Aanmelden
Wilt u deze nieuwsbrief voortaan ook zelf ontvangen?
Meld u dan hier aan.