Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

10 maart 2017

Nieuwe Soortenlijst van kracht vanaf februari 2017

Als gevolg van de 17de Conferentie van de Partijen (CoP17) die afgelopen najaar plaatsvond is per 4 februari 2017 de Soortenlijst 2017 (pdf) (Verordening (EG) nr. 2017/160) van kracht. De oude soortenlijst (Verordening (EG) nr. 2016/2029) vervalt hiermee. In de Europese Unie zijn CITES-soorten onderverdeeld. Per soort staan ze in Bijlagen bij de Basisverordening. De  Soortenlijst geeft aan op welke Bijlage u een soort kunt terugvinden.

Tijdens de CoP17 zijn verschillende soorten opgenomen op één van de CITES Appendices of verplaatst naar een andere Appendix. In sommige gevallen is (alleen) de annotatie aangepast. Op een enkel soortenvoorstel na, zijn de wijzigingen in Appendix (pdf) of annotatie (pdf) ingegaan per 2 januari 2017. Als een soort op een ander Appendix wordt opgenomen verandert ook de Bijlage waarin de Europese Unie deze soort plaatst.  De Bijlage-wijzigingen ten gevolge van de CoP17 zijn opgenomen in de bovengenoemde Soortenlijst 2017. De wijzigingen in de Bijlagen zijn sinds 4 februari van kracht. Dat houdt in dat u voor deze soorten vanaf nu (mogelijk) met andere regels te maken heeft.

Voorbehoud van landen voor CoP17 uplistings

CITES heeft landen de mogelijkheid gegeven om een voorbehoud te maken. Een aantal landen heeft een voorbehoud aangevraagd voor soorten, die tijdens de CoP17 zijn geuplist naar een hoger beschermingsregime. Het maken van het voorbehoud heeft dan tot gevolg dat zij als land wel meedoen aan CITES, maar dat zij deze soort(en) behandelen alsof deze niet (strenger) word(en) beschermd. Voor de uplisting van de soort Psittacus erithacus (Grijze roodstaartpapegaai) van Appendix II naar Appendix I is een voorbehoud aangevraagd door Saudi Arabië, Koeweit, de Verenigde Arabische Emiraten en Congo-Kinshasa.

Er zijn ook een aantal landen die hebben aangegeven een voorbehoud te willen maken voor soorten die voor het eerst op CITES zijn geplaatst. Voor de opname van Dalbergia spp.(Palisanderfamilie) in Appendix II hebben India en Indonesië een voorbehoud aangevraagd. Voor de opname van Carcharhinus falciformis (Zijdehaai) and Alopias spp. (geslacht Voshaaien) in Appendix II hebben Japan en Guyana een voorbehoud aangevraagd. Zwitserland en Guatemala hebben een voorbehoud aangevraagd voor de opname van Beaucarnea spp. in Appendix II en Canada heeft een voorbehoud aangevraagd voor alle wijzigingen in de Appendices die tijdens de CoP17 zijn afgesproken.

Een land met een voorbehoud wordt voor deze soort(en) door andere CITES-landen als een niet-partijland gezien. CITES-landen kunnen daarom strengere eisen stellen aan de invoer van deze soorten uit deze landen. Dit heeft onder meer tot gevolg dat deze landen bij (weder)uitvoer een document moeten afgegeven dat vergelijkbare informatie bevat als een CITES uitvoervergunning. Om specimen in te voeren in Nederland heeft u eerst zo’n document nodig waarmee u vervolgens in Nederland een invoervergunning kunt aanvragen. Voor uitvoer vanuit Nederland moet in Nederland aan de normale CITES eisen worden voldaan. Het is wel mogelijk dat er minder eisen worden gesteld in het land waar de soort dan naartoe gaat. Zo heeft u bijvoorbeeld voor een zending van Beaucarnea spp. naar Zwitserland wel een Nederlandse uitvoervergunning nodig, maar geen Zwitserse invoervergunning.

Sinds januari 2017 Dionaea muscipula en Pachypodium spp. bijschrijven op fytosanitair certificaat

Dionaea muscipula (Venusvliegenvanger)

Voor een aantal beschermde, veel gekweekte plantensoorten is voor uitvoer naar landen
buiten de EU geen CITES-uitvoervergunning nodig. Wél is een CITES-bijschrijving op het
fytosanitaire certificaat vereist. Sinds januari 2017 geldt dit ook voor Dionaea muscipula (Venusvliegenvanger) en Pachypodium spp. (Maagdenpalmfamilie). Een CITES-bijschrijving op een fytosanitair certificaat is alleen mogelijk voor planten die in de EU. Planten die eerder zijn ingevoerd in de EU en die in de EU zijn opgekweekt, kunnen volgens CITES niet aangemerkt worden als ‘in EU gekweekt’. Let er ook op dat sommige landen alleen een bijschrijving op een Nederlands fytosanitair certificaat accepteren als het gaat om planten die in Nederland zijn gekweekt.

Lees meer hierover in het infoblad Fytosanitaire certificaten (pdf).

Intrekking handelsverbod Sao Tomé en Principe

Het verbod op commerciële handel met Sao Tomé en Principe wordt opgeheven. In maart 2016 was de handel met deze eilandengroep aan de westkust van Afrika, tot nader order stilgelegd. Dit was besloten omdat het  land 3 jaar achter elkaar geen jaarlijkse rapporten over de handel in CITES soorten had aangeleverd.  Aangezien inmiddels de jaarrapporten van 2011 tot en met 2015 zijn aangeleverd, is op 20 januari het verbod voor commerciële handel met dit land weer ingetrokken.  Het CITES-bureau geeft weer invoer- en (weder) uitvoervergunningen af.

Handelsverbod voor Dalbergia cochinchinensis uit Laos

Tijdens de laatste Standing Comittee (SC67) is besloten dat de commerciële handel in Dalbergia cochinchinensis uit Laos tot nader bericht is stilgelegd, met uitzondering van reeds bewerkte producten zoals meubels en beelden.
De schorsing geldt totdat het land op basis van wetenschappelijke bevindingen kan aantonen dat de handel in deze soort binnen Laos, niet schadelijk is voor het voortbestaan van de soort. Verder moet Laos een Nationaal Management Plan opstellen voor de soort en dit plan in werking laten treden. Een kopie van het rapport moet worden overhandigd aan de commissie. Zolang de Commissie niet tevreden is en niet overtuigd van een deskundig toezicht op het behoud van deze soort, is het afgeven van vergunningen hiermee in strijd. Daarom geven EU-lidstaten tot nader order geen invoer- en uitvoervergunningen af voor commerciële handel in onbewerkt hout van Dalbergia cochinchinensis uit Laos.

Frauduleuze CITES-vergunningen uit Jordanië

Het CITES-bureau van Jordanië heeft gemeld dat er op dit moment frauduleuze CITES-vergunningen vanuit dat land in omloop zijn. Daarom heeft dit bureau besloten om alle CITES-vergunningen uit Jordanië ongeldig te verklaren, totdat bij hun de echtheid van een vergunning is gecheckt. Als u een uitvoer- of invoervergunning vanuit Jordanië heeft ontvangen, kunt u hier alleen mee handelen als u eerst de echtheid van het document heeft geverifieerd. Dit kan via het Nederlandse CITES-bureau.

Terugblik Vakantiebeurs 2017

Schelpen

De Vakantiebeurs vond dit jaar van 10 tot en met 15 januari 2017 plaats in de Jaarbeurs in Utrecht. Ook dit jaar waren de douane en het CITES-bureau weer aanwezig met een stand, ingericht met in beslag genomen goederen, zoals traditionele Chinese medicijnen, bewerkt ivoor, jachttrofeeën en reptielen-lederen tassen en schoenen. Samen met de douane hebben wij bezoekers geïnformeerd over het meenemen van souvenirs vanuit de vakantiebestemming. Er waren vooral veel vragen over koraal en schelpen, omdat mensen dit vaak tegenkomen op vakantie en graag meenemen naar huis. Ook ivoor kwam regelmatig aan bod. Evenals vorig jaar, vonden bezoekers het een leuke manier om informatie in te winnen. We kijken dan ook terug op een geslaagde beurs.

Colofon

Telefoon
Heeft u vragen over deze nieuwsbrief of over CITES?
U kunt ons op werkdagen bellen tussen 8.30 en 17:00 uur: 088 – 042 42 42
Ook wanneer u vanuit het buitenland belt.

Opdrachtgever
De CITES-overeenkomst wordt in Nederland uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Daarmee levert Nederland een bijdrage aan het behoud van biodiversiteit.

E-mail
Voor al uw vragen en opmerkingen over het elektronisch aanvragen, ga naar mijn.rvo.nl/contactformulier
Voor inhoudelijke vragen stuurt u een e-mail naar: cites@rvo.nl
 
Aanmelden
Wilt u deze nieuwsbrief voortaan ook zelf ontvangen?
Meld u dan hier aan.