Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

12 januari 2016

Handel in bepaalde soorten uit Madagaskar onder voorwaarden weer mogelijk

Leguaan

De lidstaten van CITES hebben de mogelijkheid om de handel te schorsen met een lidstaat. Dat kan bijvoorbeeld als zij van mening zijn dat een andere lidstaat onvoldoende heeft gerapporteerd over het natuurbehoud van één of meerdere soorten. Vorig jaar zomer is tijdens de algemene vergadering van CITES (zogenaamd Standing Comité) besloten dat de handel in bepaalde soorten, die leven in Magaskar, weer mag als aan bepaalde voorwaarden voldaan wordt. Een van de voorwaarden is dat Madagaskar exportquota’s vaststelt.  

Dit besluit is verder uitgewerkt in Notificatie van 26 November 2015 met nummer 2015/063. Het betreft de volgende soorten:

•    Calumma amber, C. ambreense, C. capuroni, C. cucullatum, C. furcifer, C. guibei,
•    C. hafahafa, C. hilleniusi, C. jejy, C.Linota, C. peltierorum, C. peyrierasi,
•    C. tsaratanaense, C. tsycorne and C. vatosoa

Handel in krokodillenhuiden van Caiman crocodilus met oorsprongscode C uit Colombia tijdelijk stilgelegd

Jonge krokodil

Eerder hebben wij u laten weten dat bepaalde landen strengere eisen stellen aan de invoer van Appendix II / Bijlage B specimens. Onder andere voor kunstmatig gekweekte planten naar Servië.

Kunstmatig in Nederland gekweekte Appendix II / Bijlage B planten mogen met een fytosanitair certificaat buiten de Europese Unie gebracht worden. Wanneer deze planten naar Servië gaan eist dit land sinds enige tijd wel een invoervergunning. Deze strengere wetgeving is het directe gevolg van de onderhandelingen met de EU over toetreding tot de Europese Unie.

Vanaf 2016 controleert Servië strenger of de vereiste documenten aanwezig zijn. Als deze documenten niet overlegd kunnen worden aan de Servische grens, nemen zij zendingen strafrechtelijk in beslag. Handelaren moeten er daarom rekening mee houden dat er bij uitvoer naar Servië een invoervergunning moet worden aangevraagd aldaar. De geldigheid van een fytosanitair certificaat is slechts 2 weken. Indien dit problemen oplevert horen wij dat graag.

Cluster Dierentuinen heeft nieuw e-mail adres

Sinds december 2015 heeft het cluster Dierentuinen een  eigen e-mail adres: dierentuin@rvo.nl.

Dierentuinen konden tot nu toe hun aanvragen, wijzigingen en vragen met betrekking tot dierentuinvergunningen indienen via de CITES@rvo.nl. De ontvangen mails werden door de medewerkers van het CITES-bureau doorgestuurd naar de betrokken collega’s.

Inloggen via Direct regelen

Om de status van uw aanvragen te bekijken gaat u naar één van de CITES-pagina’s hieronder. Onder Direct regelen kiest u voor Status van aanvragen bekijken. Vervolgens logt u in en komt u in een overzicht van uw CITES-aanvragen.

•    CITES-soorten de EU invoeren of (weder)uitvoeren
•    CITES-soorten in Nederland en de EU
•    Jachttrofee invoeren
•    Souvenir invoeren

Colofon

Telefoon
Heeft u vragen over deze nieuwsbrief of over CITES?
U kunt ons op werkdagen bellen tussen 8.30 en 17:00 uur: 088 – 042 42 42
Ook wanneer u vanuit het buitenland belt.

Opdrachtgever
De CITES-overeenkomst wordt in Nederland uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Daarmee levert Nederland een bijdrage aan het behoud van biodiversiteit.

E-mail
Voor al uw vragen en opmerkingen over het elektronisch aanvragen, ga naar mijn.rvo.nl/contactformulier
Voor inhoudelijke vragen stuurt u een e-mail naar: cites@rvo.nl
 
Aanmelden
Wilt u deze nieuwsbrief voortaan ook zelf ontvangen?
Meld u dan hier aan.