Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

6 september 2017

EU-breed verbod op de wederuitvoer van ruw pre-conventie ivoor

Olifant

Een EU-breed verbod op de wederuitvoer van pre-conventie ruw ivoor uit de Europese Unie (EU) is de laatste maatregel in de strijd om de illegale handel in ivoor en stroperij van olifanten tegen te gaan. Waar Nederland en diverse andere EU-landen al een verbod hadden ingesteld, is dit nu gerealiseerd voor de hele EU.

In eerdere nieuwsbrieven (maart en november 2016) hebben wij u al geïnformeerd over de manier waarop via CITES de illegale handel in ivoor en stroperij van olifanten wordt bestreden. In oktober 2016 was de 17e Conference of the Parties (CoP17) waarin maatregelen zijn afgesproken om de stroperij en handel in ivoor aan te pakken en de vraag naar ivoor te verminderen. De Europese Unie heeft hierop een commissie ingesteld om tot een gezamenlijke aanpak te komen voor de lidstaten van de EU. Er zijn nu richtlijnen opgesteld over de striktere naleving van de regels voor bewerkt ivoor en dus ook een verbod op de wederuitvoer van ruw (onbewerkt) pre-conventie ivoor. Voor Nederland verandert er feitelijk niets. In Nederland gold dit verbod al sinds 11 februari 2015.

Azuurblauwe daggekko’s vrijgesteld van Verklaring van Minister

Azuurblauwe daggekko

Door  hun kleine omvang kunnen azuurblauwe daggekko’s (Lygodactylus williamsi) geen microchip krijgen. Naast een EU-certificaat was dan ook een Verklaring van de Minister nodig. Met de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming is deze Verklaring van de Minister komen te vervallen. Wel moet een sluitende administratie worden getoond, waaruit de herkomst blijkt.
Wilt u een azuurblauwe daggekko overnemen? Dan mag u het dier alleen overnemen van de persoon die in vak 1 van het EU-certificaat vermeld staat.


Sinds  februari dit jaar staat de azuurblauwe daggekko (Lygodactylus williamsi) op Bijlage A van CITES. Voor Bijlage A dieren geldt een merkplicht, tenzij dit door lichamelijke kenmerken van de soort of het dier niet mogelijk is. De azuurblauwe daggekko’s zijn te klein voor een microchiptransponder.

Voor ongemerkte Bijlage A dieren was volgens de Flora- en faunawet een Verklaring van de Minister nodig. Met inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming heeft u voor Bijlage A dieren die niet gemerkt kunnen worden geen Verklaring van de Minister meer nodig. Dit geldt voor dieren die u volgens de geldende wetgeving heeft verkregen. Dat moet u kunnen aantonen. Ook  moet u een administratie bijhouden volgens de Wet natuurbescherming.

Dieren die geen microchiptransponder hebben, krijgen alleen een transactiespecifiek EU-certificaat, ongeacht welke oorsprongscode het dier heeft. Ongemerkte dieren mag u alleen overnemen van de persoon die in vak 1 van het EU-certificaat staat.  
 

Canada: beleid omtrent salamanders aangescherpt

Axolotl (Ambystoma mexicanum) in het Vancouver aquarium.

Canada heeft per 12 mei 2017 zijn nationaal beleid aangescherpt voor soorten die behoren tot de salamanders (Caudata spp.). Naast de benodigde CITES-vergunningen is voortaan ook een ‘Canadian wildlife import permit’ nodig.

De reden voor het aanscherpen van het Canadees beleid is de strijd tegen de schimmel Batrachochytrium salamandrivorans (kortweg Bsal genoemd). De sporen van deze schimmel veroorzaken wereldwijd een ziekte onder salamanders die de huidlagen van de dieren aantast en uiteindelijk de dood tot gevolg heeft. Omdat de schimmel een groot gevaar vormt voor haar salamanderpopulaties en haar ecosystemen heeft de Canadese overheid  maatregelen getroffen. Voor soorten die behoren tot de Caudata spp. heeft u voortaan, naast de CITES-vergunningen, nu dus ook een ‘Canadian wildlife import permit’ nodig.

Op de website van de Canadese overheid leest u hier meer over. Hier vindt u ook de link voor het aanvragen van de ‘ wildlife permit’. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met de Canadese CITES Management Autoriteit via ec.cites.ec@canada.ca.

                    

Foto: Axolotl (Ambystoma mexicanum) in het Vancouver aquarium.
 

Nieuw: Exceldocumenten als bijlagen bij uw aanvraag

Voortaan kunt u naast pdf-documenten ook Excelbestanden uploaden bij uw aanvraag. Zo kunt u bijvoorbeeld de administratie van uw dieren of overzichten van gitaren in Excel meesturen. Dit scheelt uiteindelijk ook in de behandeltijd van uw aanvraag. De werkwijze is gelijk aan het uploaden van pdf-documenten.

Van de douane

Uitvoer van olifantspoot met een uitvoervergunning

Olifantspoot (Beaucarnea recurvata)

Voor de uitvoer van olifantspoot (Beaucarnia spp., synoniem Nolina) moet u altijd een uitvoervergunning overleggen aan de douane. Dit brengen wij onder de aandacht, omdat hierover onduidelijkheid lijkt te bestaan. Douanebeambten krijgen regelmatig te maken met  exporteurs die  geen CITES-vergunningen kunnen overleggen voor deze plant.

Beaucarnia spp. is als familie opgenomen in Bijlage B van de Basisverordening. Dit houdt in dat voor de uitvoer van deze planten een uitvoervergunning van Nederland en mogelijk een invoervergunning van het land van bestemming vereist is. Olifantspoten vallen niet onder een van de geslachten waarvoor een bijschrijving op het fytosanitair certificaat mogelijk is. Dit betekent  dat u voor de uitvoer van Beaucarnia spp. altijd een uitvoervergunning moet overleggen aan de douane.

 

Foto: Olifantspoot (Beaucarnea recurvata).

Invoeren in de EU. Waar laat ik de invoervergunning aftekenen?

Vlag Europese Unie

Nederland is lidstaat van de Europese Unie (EU). We spreken daarom van invoer als producten van een land buiten de EU naar Nederland komen.

Volgens de regels tekent het land waar de producten de EU binnenkomen de invoervergunning af. Dit hoeft dus niet Nederland te zijn. Producten die over land vervoerd worden, komen bijvoorbeeld vaak via Oost-Europese landen de Europese Unie binnen. Neem bijvoorbeeld bloembollen die per vrachtwagen vanuit Turkije naar Nederland komen. Die kunnen bij Bulgarije de grens van de EU passeren. In dat geval moet de douane van Bulgarije de invoervergunning aftekenen. Ook worden veel producten via de lucht vervoerd en vervolgens over land doorgebracht naar Nederland. Stel dat iemand vanuit de Verenigde Staten via een luchthaven in Duitsland naar Nederland reist met zijn grijze roodstaartpapegaai. Dan moet de Duitse douane de invoervergunning voor de papegaai aftekenen. Doet u in Nederland aangifte van invoer? Dan moet u de behandelde CITES-vergunning aan de douane overleggen.
 

Colofon

Telefoon
Heeft u vragen over deze nieuwsbrief of over CITES?
U kunt ons op werkdagen bellen tussen 8.30 en 17:00 uur: 088 – 042 42 42
Ook wanneer u vanuit het buitenland belt.

Opdrachtgever
De CITES-overeenkomst wordt in Nederland uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Daarmee levert Nederland een bijdrage aan het behoud van biodiversiteit.

E-mail
Voor al uw vragen en opmerkingen over het elektronisch aanvragen, ga naar mijn.rvo.nl/contact
Voor inhoudelijke vragen stuurt u een e-mail naar: cites@rvo.nl
 
Aanmelden
Wilt u deze nieuwsbrief voortaan ook zelf ontvangen?
Meld u dan hier aan.