Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

5 maart 2018

Terugkijken op 2017

Schaakspel van Dalbergia latifolia

2017 was een bijzonder jaar voor het CITES-bureau. Naar aanleiding van de 17e Conferentie van de Partijen (CoP17) heeft een groot aantal soorten in 2017 een CITES bescherming gekregen. Met name de opname van de grijze roodstaartpapegaai (Psittacus erithacus) op Appendix I en de opname van een groot aantal houtsoorten (onder andere alle soorten van het genus Dalbergia) heeft erg veel extra werk opgeleverd.

In 2016 heeft het CITES-bureau 4.033 EU-certificaten en 7.348 vergunningen afgegeven. In 2017 zijn die aantallen toegenomen tot 6.481 EU-certificaten en 11.510 vergunningen. Dit betekent een toename van 58 procent.

Door deze toename moest u in 2017 wellicht wat langer wachten op uw EU-certificaat of CITES-vergunning. Wij willen u hartelijk danken voor uw begrip en geduld. Het CITES-bureau werkt er hard aan om de doorlooptijden weer op het niveau van 2016 te krijgen.

Wijzigingen voor annotatie #15

Als een soort beschermd is door CITES, zijn ook alle delen en (afgeleide) producten van deze soort beschermd. In sommige gevallen is er sprake van een annotatie. Een annotatie geeft uitzonderingen op het beschermingsniveau of nadere uitleg. Voor een aantal houtsoorten opgenomen op Appendix II, waaronder de Dalbergia soorten, is annotatie #15 van toepassing.

Verschillen in interpretatie van de bepalingen in annotatie #15 zorgden in de praktijk voor onduidelijkheden. In november 2017 zijn, tijdens de 69e vergadering van de Standing Committee (SC) in Genève, afspraken gemaakt over verduidelijking van de definities. De SC adviseert de CITES-lidstaten om de gewijzigde definities te gebruiken tot de volgende Conference of Parties, CoP18, in mei 2019 in Colombo, Sri Lanka.

Op de website van CITES kunt u de aangepaste definities (pdf) vinden. Voor een overzicht van de wijzigingen ten opzichte van de oude versie, kunt u het voorstel met wijzigingen (pdf) bekijken.

Handelsverbod op Europese paling

Europese paling (Anguilla anguilla)

Het handelsverbod op Europese paling (Anguilla anguilla) blijft gehandhaafd. Dit hebben de Wetenschappelijke Autoriteiten van de EU-lidstaten besloten tijdens een vergadering op 13 november 2017. De in- en uitvoer van Europese paling en palingproducten was al verboden tot en met 31 december 2017.

De Wetenschappelijke Autoriteiten van de EU-lidstaten zijn van mening dat het nog steeds slecht gesteld is met het bestand van de Europese paling. Daarom is het niet verantwoord om de handelsbeperking te verminderen. Zij hebben de Management Autoriteiten van de EU-lidstaten daarom opnieuw geadviseerd het verbod te handhaven. Dit keer tot ten minste 31 december 2018. U mag dus ook in 2018 geen levende paling of palingproducten de Europese Unie in- of uitvoeren

Geen bijschrijving op fytosanitair certificaat meer mogelijk voor Cycas revoluta

Cycaspalm (Cycas revuluta)

Voor een aantal beschermde, veel gekweekte plantensoorten is voor uitvoer naar landen buiten de EU geen CITES-uitvoervergunning nodig. Wél is een CITES-bijschrijving op het fytosanitaire certificaat vereist. De soorten waarvoor een CITES-bijschrijving mogelijk is, zijn opgenomen in Bijlage 5 van de Regeling natuurbescherming.

Deze CITES-bijschrijving op het fytosanitair certificaat was in het verleden ook mogelijk voor gekweekte planten van de Cycas revoluta. Sinds 11 juli 2017 is de Regeling natuurbescherming echter gewijzigd, waardoor de Cycas revoluta niet meer kan worden bijgeschreven op een fytosanitair certificaat. Sinds 11 juli 2017 is voor het uitvoeren van Cycas revoluta een CITES-uitvoervergunning nodig.

Gekweekte planten van de Cycas revoluta worden veelvuldig ingevoerd vanuit Midden-Amerika naar Nederland. In de praktijk blijkt dat het bij uitvoer van Cycas revoluta vanuit Nederland meestal gaat om planten die vermeerderd zijn van uitgangsmateriaal afkomstig uit Midden-Amerika. Een CITES-bijschrijving op het fytosanitair certificaat is alleen mogelijk voor in Nederland kunstmatig gekweekte planten. Daarom is besloten de Cycas revoluta te schrappen van Bijlage 5 van de Regeling natuurbescherming.

Colofon

Telefoon
Heeft u vragen over deze nieuwsbrief of over CITES?
U kunt ons op werkdagen bellen tussen 8.30 en 17:00 uur: 088 – 042 42 42
Ook wanneer u vanuit het buitenland belt.

Opdrachtgever
De CITES-overeenkomst wordt in Nederland uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Daarmee levert Nederland een bijdrage aan het behoud van biodiversiteit.

E-mail
Voor al uw vragen en opmerkingen over het elektronisch aanvragen, ga naar mijn.rvo.nl/contact
Voor inhoudelijke vragen stuurt u een e-mail naar: cites@rvo.nl
 
Aanmelden
Wilt u deze nieuwsbrief voortaan ook zelf ontvangen?
Meld u dan hier aan.

Internet 
Kijk op mijn.rvo.nl, onder
Vergunningen en ontheffingen:
• CITES-soorten in Nederland en de EU
• CITES-soorten de EU invoeren of (weder)uitvoeren