Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

3 november 2015

Nederland organiseert internationale conferentie tegen wildlife crime

Afrikaanse olifant

Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken organiseert in februari 2016 een internationale conferentie over wildlife crime in Nederland. Dat maakte ze  vrijdag 2 oktober 2015 bekend in een speech bij de installatie van de Wildlife Justice Commission. Een nieuwe commissie die regeringen zal ondersteunen in het opsporen en berechten van stropers.

 

Dijksma: ”Stropers die jagen op neushoorns en olifanten, worden met de komst van deze nieuwe commissie zelf opgejaagd. Nederland helpt op deze manier stropen te stoppen. Tijdens de internationale conferentie slaan landen de handen ineen om iconische dieren die niet van de wereld mogen verdwijnen te beschermen.”

Landbouw versterken vermindert behoefte stropen
Op de agenda van de aangekondigde conferentie staat onder andere het stimuleren van de lokale economie in landen als Kenia, Botswana en Tanzania. Bijvoorbeeld door landbouw in deze landen te versterken en voor alternatief inkomen te zorgen. Zo vermindert de behoefte om te stropen. Een ander onderwerp dat op de agenda van de conferentie staat, is het werk van de Wildlife Justice Commission. Zij gaan landen helpen bij het opsporen en berechten van stropers door het samenstellen van juridische dossiers. Het opbouwen van dergelijke dossiers kost tijd en menskracht en dat hebben veel landen waar stropers actief zijn niet. De staatssecretaris stelt voor de Wildlife Justice Commission 150.000 euro beschikbaar.

Bestrijding illegale handel ivoor
De laatste jaren worden steeds meer grote ladingen ivoor onderschept. In 2013 werden voor het eerst meer zendingen in Afrika dan in Azië onderschept. Hiervan was 80 procent afkomstig uit Kenia, Tanzania en Oeganda. Nederland draagt op meerdere manieren bij aan de bestrijding van deze illegale handel. De staatssecretaris ondersteunt zes projecten die het doden van wilde dieren tegengaan. Er is bijvoorbeeld een project van het African Elephant Fund dat werkt aan veilige leefgebieden voor olifanten. Een ander project maakt het scannen van containers in de haven van Mombasa mogelijk. In een pilot van het Nederlands Forensisch Instituut worden lokale rangers in Botswana opgeleid om crime scenes te onderzoeken. Dit succesvolle project wordt nu verder uitgebreid. Zo’n 350 rangers gaan dit trainingsprogramma volgen waarbij ze zowel theorie als praktijklessen zullen volgen.

Functionaliteit online soortenlijsten verbeterd

Op checklist.cites.org en www.speciesplus.net kunt u controleren of een soort is opgenomen in de Appendices van CITES of niet. Alle ruim 35.000 CITES-soorten zijn hierin volgens de standaard nomenclatuur opgenomen. Deze digitale database wordt beheerd door het CITES-Secretariaat en UNEP-WCMC.

 

De online database bestaat al sinds oktober 2013, maar is nu verder uitgebreid met hulp van België, Frankrijk en Zwitserland. Zo is het mogelijk geworden om de informatie direct in onze nationale informatiesystemen en databases te integreren. Hierdoor wordt het onderhouden van deze lijsten gebruiksvriendelijker. Het neemt minder tijd in beslag en is minder foutgevoelig. Betrokken partijen, zoals CITES Management Autoriteiten en douane, kunnen nu rechtstreeks gebruik maken van de database. Deze is te integreren in bijvoorbeeld hun nationale soortenlijsten en systemen voor elektronische uitgegeven CITES-documenten. Voor uitleg over het gebruik hiervan kunt u terecht op api.speciesplus.net.

België geeft digitale CITES-documenten af

Sinds 1 maart 2015 is de CITES Management Autoriteit van België overgegaan op de digitale afgifte van in- en (weder)uitvoervergunningen en EU-certificaten. De ‘natte’ handtekening en stempel zijn hiermee verleden tijd geworden.

Deze nieuwe werkwijze heeft tot gevolg dat de opbouw van het documentnummer is gewijzigd. Het documentnummer wordt voortaan als volgt opgebouwd: JJJJ/BE0000/XX. Waarbij JJJJ voor het jaar van uitgifte staat, BE is de ISO-landcode van België, 0000 is het 4-cijferige (oplopende) nummer en XX geeft het documenttype aan. PI staat voor invoervergunning, PE voor uitvoervergunning, PR voor wederuitvoervergunning en CE is EU-certificaat. De overige codes staan voor: CP persoonlijk eigendomscertificaat, CS wetenschappelijke monsters, CT certificaat voor reizende tentoonstellingen en NO kennisgeving van invoer (nummer bestaat uit 3 cijfers).

Op de achterkant van het document is een QR-code ingevoegd. Deze code kan met een app op een smartphone worden uitgelezen. Er wordt dan een pdf-versie van het betreffende CITES-document getoond om met het origineel te vergelijken.

Commerciële handel met Laos weer mogelijk

Op 11 mei 2015 hebben wij bericht dat de commerciële handel met Laos is stilgelegd. Dit was op verzoek van het CITES-Secretariaat. Laos weigerde maatregelen te treffen tegen de illegale handel in ivoor en stroperij van olifanten. Inmiddels heeft Laos een nationaal actieplan voor ivoor opgesteld, dat voldoet aan de eisen van de ‘Standing Committee’, onderdeel van het CITES-Secretariaat. Het verbod op commerciële handel met Laos wordt daarom ingetrokken. Het CITES-bureau geeft weer invoer- en (weder)uitvoervergunningen af.

Terugsturen originele CITES-documenten en EU-certificaten

Een CITES-document of EU-certificaat verliest zijn geldigheid als de gegevens hierop niet meer overeenkomen met de werkelijkheid. Het gaat hier vooral om EU-certificaten van levende dieren. Dergelijke documenten moeten direct worden geretourneerd aan het CITES-bureau en –indien nodig- moet een vervangend document worden aangevraagd. De buitenlandse documenten sturen wij retour naar de Management Autoriteiten die de documenten hebben uitgegeven.

Nu ontvangen wij regelmatig originele documenten zonder een begeleidend schrijven of met de opmerking overleden. Wij gaan er vanuit dat deze dieren (overleden en) vernietigd zijn. Het blijkt dat sommige dieren worden bewaard om later bijvoorbeeld geprepareerd te worden. Zonder document staat de legale herkomst van deze dieren ter discussie. Daarom het verzoek om altijd een begeleidende brief mee te sturen met de originelen, waarin u uitlegt wat er verder met het dier gaat gebeuren. Dan is het voor ons duidelijk of een beoordeling van onze kant nodig is.

Colofon

Telefoon
Heeft u vragen over deze nieuwsbrief of over CITES?
U kunt ons op werkdagen bellen tussen 8.30 en 17:00 uur: 088 – 042 42 42
Ook wanneer u vanuit het buitenland belt.

Opdrachtgever
De CITES-overeenkomst wordt in Nederland uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Daarmee levert Nederland een bijdrage aan het behoud van biodiversiteit.

E-mail
Voor al uw vragen en opmerkingen over het elektronisch aanvragen, ga naar mijn.rvo.nl/contactformulier
Voor inhoudelijke vragen stuurt u een e-mail naar: cites@rvo.nl
 
Aanmelden
Wilt u deze nieuwsbrief voortaan ook zelf ontvangen?
Meld u dan hier aan.