Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

12 januari 2017

Appendix wijzigingen CoP17 in werking getreden, Bijlage wijzigingen nog niet

In de nieuwsbrief van 10 november is vermeld dat er tijdens CoP17 verschillende soorten zijn opgenomen in één van de Appendices of verplaatst naar een andere Appendix. In sommige gevallen is (alleen) de annotatie aangepast. Op een enkel soortenvoorstel na zijn de wijzigingen in Appendix (pdf) of annotatie (pdf) ingegaan per 2 januari 2017. Dat houdt in dat u voor deze soorten vanaf nu (mogelijk) met andere regels te maken heeft.

In de Europese Unie zijn CITES- soorten onderverdeeld in de bijlagen bij de Basisverordening. Op welke bijlage een soort staat is terug de vinden in de Soortenlijst. De Bijlage wijzigingen ten gevolge van de CoP17 worden opgenomen in de Soortenlijst 2017. De wijzigingen in de bijlagen zijn nu dus nog niet van kracht, deze gaan pas over een aantal weken in.

Nieuwe Soortenlijsten

Sinds 15 november 2016 is er een nieuwe Soortenlijst (pdf) (Soortenlijst 2016) van kracht (Verordening (EU) 2016/2029). Deze nieuwe Soortenlijst wordt maar heel even gebruikt, omdat er eind januari/begin februari alweer een nieuwe Soortenlijst verwacht wordt. Daarin staan alle wijzigingen van de CoP17 (Soortenlijst 2017), inclusief de opname van een aantal Appendix III soorten die verderop in deze nieuwsbrief worden genoemd.

De wijzigingen die in de Soortenlijst 2016 zijn opgenomen zijn: Een aantal soorten is op een unielijst gezet van ‘voor de Unie zorgwekkende invasieve uitheemse soorten’ krachtens Verordening (EU) nr. 1143/2014 van het Europees Parlement en de Raad. Deze soorten zijn uit Bijlage B gehaald, om te voorkomen dat ze tegelijkertijd onder twee invoerregelingen vallen. De soorten waar dit voor geldt zijn: Roodbuikeekhoorn (Callosciurus erythraeus), Grijze eekhoorn (Sciurus carolinensis), zwarte eekhoorn (Sciurus niger), Rosse stekelstaart (Oxyura jamaicensis), Roodwangschildpad (Trachemys scripta elegans) en Amerikaanse brulkikker (Lithobates catesbeianus).

Verder is de muskuseend (Cairina moschata) uit Bijlage C gehaald en is een aantal plantensoorten juist in Bijlage C opgenomen. De plantensoorten waar dit voor geldt zijn 2 mahoniesoorten (Cedrela fissilis en Cedrela lilloi), en 5 vlinderbloemigen (Pterocarpus erinaceus, Dalbergia calycina, Dalbergia cubilquitzensis, Dalbergia glomerata en Dalbergia tucurensis).
De 4 Dalbergia soorten zijn tijdens de CoP17 op Appendix II gezet en worden in de Soortenlijst 2017 naar Bijlage B verplaatst. De rest van de wijzigingen voor de Soortenlijst 2016 gaat onveranderd mee naar de Soortenlijst 2017.

Muziekinstrumenten

Viool

In de vorige CITES Nieuwsbrief hebben wij vermeld dat een Muziek Instrumenten Certificaat (MIC) voor musici in de meeste gevallen niet meer nodig zou zijn per 2 januari 2017. De nieuwe regels voor muziekinstrumenten die tijdens de CoP17 zijn besloten gaan echter nog niet op 2 januari 2017 in, maar waarschijnlijk pas in 2018. De reden hiervoor is dat de aangenomen resoluties (waaronder de verandering van de MIC) worden verwerkt in de uitvoeringsverordening. De planning is dat deze verordening ergens begin 2018 van kracht zal gaan. Vanaf dat moment mogen musici die met hun muziekinstrument reizen hun instrument als persoonlijk bezit en huisraad (pdf) meenemen. Totdat de verordening van kracht gaat moeten musici voor hun instrument nog gewoon gebruik blijven maken van een MIC.

Tot voor kort moest u voor het aanvragen van een MIC gebruik maken van het aanvraagformulier voor een uitvoervergunning. Inmiddels is in ditzelfde aanvraagformulier ook het aanvragen van een MIC toegevoegd. Als u een MIC wilt ontvangen, dan dient u een aanvraag in via mijn.rvo.nl. De bijlagen (bewijsstukken e.d.) kunt u digitaal uploaden bij uw aanvraag.

Uplisting grijze roodstaartpapegaai en opname Dalbergia spp.

Wij ontvangen veel vragen over een aantal wijzigingen met impact voor veel mensen in Nederland. Voor deze wijzigingen hebben wij daarom een pagina met algemene informatie en de meest gestelde vragen opgesteld. Er is een pagina beschikbaar voor de grijze roodstaartpapegaai  (Psittacus erithacus) en voor het genus Dalbergia spp.

Opname zebrameerval en een geslacht zoetwaterroggen in Appendix III

Zebrameerval

Los van de beslissingen die zijn genomen tijdens de CoP17, wordt per 3 januari ook een aantal nieuwe soorten opgenomen in Appendix III.

Zowel Brazilië als Colombia draagt een geslacht van zoetwaterroggen aan (Potamotrygon). Colombia laat 7 soorten van deze zoetwaterroggen opnemen: de stekelige zoetwaterrog (Potamotrygon constellata), de magdalenazoetwaterrog (Potamotrygon magdalenae), de pauwoogzoetwaterrog (Potamotrygon motoro), de ruwe zoetwaterrog (Potamotrygon orbignyi), de rozetzoetwaterrog (Potamotrygon schroederi), de raspzoetwaterrog (Potamotrygon scobina) en de maracaibozoetwaterrog (Potamotrygon yepezi). Brazilië laat ook de overige 12 soorten uit dit geslacht opnemen, maar bij deze 12 soorten geldt Appendix III alleen voor de Braziliaanse populatie.
Verder draagt Brazilië ook nog de zebrameerval (Hypancistrus zebra) aan.

De opname van deze soorten heeft tot gevolg dat sinds 3 januari voor de uitvoer van deze soorten een uitvoervergunning of een Certificaat van Oorsprong nodig is. Het land dat de soort heeft opgenomen geeft de uitvoervergunning af. Als de soort uit een ander land wordt uitgevoerd dan het land dat de soort op Appendix III heeft opgenomen, dan moet een Certificaat van Oorsprong worden afgegeven. De Europese Unie geeft in plaats van een Certificaat van Oorsprong een uitvoervergunning af, ook als de soort door een land buiten de Europese Unie is opgenomen op Appendix III.
Heeft u vragen over de soorten die op Appendix III van CITES staan? Dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Onze contactgegevens staan hieronder.

Handelsverbod op Europese paling

Het handelsverbod op Europese paling (Anguilla anguilla) blijft gehandhaafd. De in- en uitvoer van Europese paling en palingproducten was al verboden tot en met 31 december 2016.

De soort is sinds 13 maart 2009 opgenomen op Appendix II en in Bijlage B van CITES. De Wetenschappelijke Autoriteiten van de lidstaten zijn van mening dat het nog steeds slecht gesteld is met het bestand van de Europese paling. Daarom is het niet verantwoord om de handelsbeperking te verminderen. Zij hebben de Management Autoriteiten van de EU-lidstaten daarom opnieuw geadviseerd het verbod te handhaven. Dit keer tot ten minste 31 december 2017. U mag dus ook in 2017 geen levende paling of palingproducten de Europese Unie in- of uitvoeren.

Witte haai en walvishaai nu ook beschermd in Palau

Haai

Per 3 november 2016 heeft Palau het voorbehoud ingetrokken voor de witte haai (Carcharodon carcharias) en de walvishaai (Rhincodon typus). Deze soorten zijn allebei al meer dan 10 jaar opgenomen op Appendix II van CITES, maar een aantal landen heeft voor deze soorten een voorbehoud. Dat houdt in dat zij als land wel meedoen aan het CITES-verdrag maar dat zij bepaalde soorten behandelen alsof deze soorten niet door CITES worden beschermd. Palau heeft nu voor deze 2 soorten besloten het voorbehoud in te trekken en ze als Appendix II soorten te gaan behandelen. Een aantal andere landen heeft nog wel een voorbehoud voor deze 2 haaiensoorten. Voorbeelden hiervan zijn Noorwegen, Japan en IJsland.

Colofon

Telefoon
Heeft u vragen over deze nieuwsbrief of over CITES?
U kunt ons op werkdagen bellen tussen 8.30 en 17:00 uur: 088 – 042 42 42
Ook wanneer u vanuit het buitenland belt.

Opdrachtgever
De CITES-overeenkomst wordt in Nederland uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Daarmee levert Nederland een bijdrage aan het behoud van biodiversiteit.

E-mail
Voor al uw vragen en opmerkingen over het elektronisch aanvragen, ga naar mijn.rvo.nl/contactformulier
Voor inhoudelijke vragen stuurt u een e-mail naar: cites@rvo.nl
 
Aanmelden
Wilt u deze nieuwsbrief voortaan ook zelf ontvangen?
Meld u dan hier aan.