Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

12 mei 2016

Verbod invoer jachttrofeeën

Neushoorn

Sinds 5 mei 2016 geldt een verbod op de invoer van jachttrofeeën van alle Bijlage A-soorten en van de volgende Bijlage B-soorten:

- Breedlipneushoorn of witte neushoorn
  (Ceratotherium simum simum)
- Nijlpaard
  (Hippopotamus amphibius)
- Afrikaanse olifant
  (Loxodonta africana)
- Moeflon
  (Ovis ammon)
- Leeuw
  (Panthera leo)
- IJsbeer
  (Ursus martimus)

In de nieuwsbrief van februari 2015 hebben wij reeds melding gemaakt van strengere regels voor jachttrofeeën van deze Bijlage B-soorten. Voor deze soorten was vanaf dat moment, naast de reeds verplichte (weder)uitvoervergunning, ook een invoervergunning nodig. De staatssecretaris heeft besloten dat voor deze soorten geen invoervergunning meer wordt verleend. Bovendien worden voor jachttrofeeën afkomstig van bijlage A-soorten ook geen invoervergunningen meer verleend. Invoer van jachttrofeeën van bijlage A-soorten en de zes genoemde bijlage B-soorten is hiermee in Nederland niet meer mogelijk. De maatregel is op 4 mei gepubliceerd in de Staatscourant.
 

Verslag internationale conferentie ‘Save Wildlife: Act Now or Game Over’

Verslag internationale conferentie ‘Save Wildlife

Van 1 tot en met 3 maart 2016 vond in Den Haag de internationale conferentie ‘Save Wildlife: Act Now or Game Over’ plaats. Het doel van de conferentie was om concrete en actiegerichte ‘deals’ te sluiten die stroperij en illegale handel in wildlife-producten tegengaan. Bijzonder was dat niet alleen vertegenwoordigers van landen aanwezig waren, maar ook bedrijven en non-gouvernementele organisaties. Door deze nieuwe aanpak zijn tijdens de conferentie nieuwe partnerschappen mogelijk gemaakt.

Aan de conferentie hebben bijna 300 personen uit 40 landen deelgenomen.

De belangrijkste resultaten
Tijdens de conferentie kwam vooral naar voren, dat lokale gemeenschappen een sleutelrol hebben in het bestrijden van stroperij. Daarvoor is het nodig dat de lokale bevolking wordt betrokken bij het beheer van hun natuurlijke rijkdommen. Nationale en internationale initiatieven en omstandigheden, bijvoorbeeld in de toerisme-industrie, kunnen daar weer een rol in spelen.

Wildlife Deals
Eén van de belangrijkste resultaten van deze conferentie zijn de Wildlife Deals. Tijdens de conferentie zijn veertien deals gesloten tussen overheden, bedrijven, non-gouvernementele organisaties en liefdadigheidsinstellingen.

Bij twee Wildlife Deals is het ministerie van Economische Zaken (EZ) betrokken:

  1. Re-introduction of Black Rhino’s into Rwanda: Nederland draagt 200.000 euro bij aan een programma om 20 neushoorns te herintroduceren in Akagera National Park in Rwanda. Hierbij wordt samengewerkt met de regering van Rwanda en de Stichting African Parks Network.
  2. Sustainable Choice for Tourism: Nederland faciliteert en ondersteunt dit om tot een project te komen. Geen geld dus maar wel menskracht. Hierbij werkt EZ samen met het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen en Toerisme van Tanzania, de Stichting AAP en het World Wildlife Fund.

CITES-documenten in ‘Mijn Dossier’

Al een aantal jaren is het mogelijk om via ‘Mijn dossier’ digitaal CITES-vergunningen en EU-certificaten aan te vragen. Sinds april dit jaar bekijkt u  via ‘Mijn Dossier’ (mijn.rvo.nl) niet alleen uw eigen geüploade stukken per aanvraagnummer, maar  ook verstuurde brieven van het CITES-bureau. Op deze manier heeft u  de stukken met betrekking tot een specifieke aanvraag digitaal bij elkaar.

Leges Certificaat voor muziekinstrumenten

Viool

In de CITES Nieuwsbrief van 10 februari 2015 hebben wij u verteld over de mogelijkheid voor het aanvragen van een muziekinstrumentencertificaat (MIC).   
Daarbij is gekeken naar het legesbedrag voor het verstrekken van dit document. Dit bedrag is vastgesteld op € 45,-. Het bedrag is lager dan een gewone CITES-vergunning, omdat een muzikant drie jaar kan reizen met het instrument. Reizende musici hoeven daardoor minder vaak aan te vragen en dat is terug te zien in het legesbedrag.

Helaas is het digitale aanvraagsysteem nog niet aangepast op het aanvragen van een MIC. Als u nu een MIC wilt aanvragen, vraagt u een uitvoervergunning aan en geeft u daarbij aan dat u een muziekinstrumentencertificaat wilt aanvragen. Dit is ook de reden dat u ons enkel kunt machtigen voor € 60,- voor het aangevraagde CITES-document. Echter vorderen wij wel € 45,- van uw rekening en krijgt u een factuur met het juiste bedrag.
 

Schorsing handel in Dalbergia spp. en Diospyros spp. uit Madagaskar

De commissie heeft op de 66e vergadering in januari van dit jaar aanbevolen de commerciële handel in genoemde soorten van Madagaskar te schorsen. De schoring geldt totdat het land voldoet aan de voorwaarden in het door Madagaskar zelf opgestelde actieplan. Dit plan ziet toe op het behoud van deze soorten. Zolang de Commissie niet tevreden is en niet overtuigd van een deskundig toezicht op het behoud van deze soorten, is het afgeven van vergunningen hiermee in strijd. Als gevolg hiervan en in lijn met Notificatie 2016/019 van 15 maart 2016 geven EU-lidstaten tot nader order geen invoer- en uitvoervergunningen af voor commerciële handel in CITES-soorten van en naar Madagaskar.

Intrekking handelsverbod Angola en Laos

Het verbod op commerciële handel met Angola en Laos wordt opgeheven. In de vorige nieuwsbrief hebben we gemeld dat tijdens de laatste vergadering van Standing Comité (SC 66) de commerciële handel met Angola en Laos tot nader bericht was stilgelegd. Deze landen hadden geen gehoor gegeven aan het verzoek om te rapporteren over de voortgang van de toepassing van hun National Ivory Action Plan (NIAP). Inmiddels hebben Angola en Laos voortgangsrapporten uitgebracht. Het CITES-bureau geeft weer invoer- en (weder)uitvoervergunningen af.

Colofon

Telefoon
Heeft u vragen over deze nieuwsbrief of over CITES?
U kunt ons op werkdagen bellen tussen 8.30 en 17:00 uur: 088 – 042 42 42
Ook wanneer u vanuit het buitenland belt.

Opdrachtgever
De CITES-overeenkomst wordt in Nederland uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Daarmee levert Nederland een bijdrage aan het behoud van biodiversiteit.

E-mail
Voor al uw vragen en opmerkingen over het elektronisch aanvragen, ga naar mijn.rvo.nl/contactformulier
Voor inhoudelijke vragen stuurt u een e-mail naar: cites@rvo.nl
 
Aanmelden
Wilt u deze nieuwsbrief voortaan ook zelf ontvangen?
Meld u dan hier aan.