Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

11 mei 2015

Handelsverboden voor twee landen

De commerciële handel met Laos en Nigeria wordt tot nader bericht stilgelegd. Het CITES-Secretariaat heeft de Lidstaten hierom verzocht, omdat deze landen weigeren maatregelen te treffen tegen de illegale handel in ivoor en stroperij van olifanten. Nederland respecteert dit verzoek en verstrekt zolang geen invoer- of (weder)uitvoervergunningen.

Aanleiding handelsverbod
Het CITES-secretariaat heeft een rapportagefunctie en adviseert de lidstaten. Zij maakt zich zorgen over de illegale handel in ivoor en de stroperij van olifanten in bovengenoemde landen. Aan deze landen is verzocht om ‘National Ivory Action Plans’ op te stellen, waarin is uitgewerkt hoe zij dit probleem aan gaan pakken. Hieraan hebben de landen – ondanks herhaald verzoek – geen gehoor gegeven. Daarom zijn de Lidstaten gevraagd om de handel in CITES-soorten met deze landen zolang op te schorten.
Meer informatie kunt u terugvinden op cites.org onder 'Trade suspensions'. Hier vindt u ook de actuele handelsverboden met alle landen terug.

Wat betekent dit voor u?
Het CITES-bureau wijst aanvragen voor commerciële handel in CITES-soorten met Laos en Nigeria af. Het gaat om zowel de (weder)uitvoer als de invoer van CITES-soorten. Aanvragen voor niet-commerciële doeleinden, zoals persoonlijk bezit, wetenschap, en dergelijke, worden wel in behandeling genomen.

Nieuwe Schorsingsverordening

euphyllia paradivisa, levend koraal

Periodiek wordt de lijst van geschorste CITES-soorten herzien. In de nieuwe versie is één soort geschorst en twaalf soorten niet meer. De nieuwe Schorsingsverordening met nummer (EU) 2015/736 is per 28 mei 2015 van kracht. De invoer van wilde specimens van geschorste soorten binnen de grenzen van de Europese Unie is hierdoor niet meer toegestaan.

De oude Schorsingsverordening met nummer (EU) 888/2014 komt te vervallen. In de nieuwe lijst zijn de volgende wijzigingen aangebracht:

Geschorst is:
-    Scolymia spp. uit Tonga.

Niet langer geschorst zijn:
-    Hippopotamus amphibius uit Kameroen, Gambia, Niger, Nigeria, Sierra Leone en Togo;
-    Crocodylus niloticus uit Madagaskar; en
-    De volgende soorten uit Indonesië: Catalaphyllia jardinei, Euphyllia cristata, Plerogyra sinuosa, Plerogyra turbida, Eguchipsammia fistula, Heliofungia actiniformis, Hydnophora microconos, Blastomussa wellsi, Scolymia vitiensis en Trachyphyllia geoffroyi.

Verder is de schorsing van de volgende koraalsoorten uit Indonesië teruggebracht tot alleen nog levend koraal (‘live corals’):
-    Euphyllia divisa;
-    Euphyllia fimbriata;
-    Euphyllia paraancora;
-    Euphyllia paradivisa; en
-    Euphyllia yaeyamaensis.

Let op: Deze beperking geldt niet voor specimens van deze soorten die in maricultuur gekweekt zijn op artificiële substraten. Die kunt u nog gewoon invoeren, evenals dode specimens van deze koraalsoorten.

De volledige Schorsingsverordening kunt u terugvinden op onze website (onder het kopje 'In- en uitvoervergunning'). De Schorsingsverordening is een maatregel van de Europese Unie. Met de Schorsingsverordening wordt toegezien op een verantwoorde ‘oogst’ van wilde specimens van soorten. Ieder land is verantwoordelijk voor de populaties binnen haar eigen landgrenzen. Wanneer de handel de instandhouding van de wilde populaties bedreigt, wordt de soort geschorst. Dit betekent dat u geen invoervergunningen krijgt voor wilde specimens van deze soort.
 

Strengere nationale wetgeving in China en Verenigde Staten

China en de Verenigde Staten (hierna: VS) hebben hun nationale wetgeving verscherpt. China verbiedt voor één jaar de handel in ivoor en de VS verbiedt de invoer van vier soorten slangen. Verder heeft de VS het CITES-bureau geïnformeerd over haar strengere regelgeving voor antiek.

Landen mogen  nationaal strengere maatregelen nemen. Nederland heeft dit bijvoorbeeld begin 2015 gedaan voor de handel in (bepaald) ivoor.

China verbiedt tijdelijk ivoorhandel
Ook China scherpt nu haar wetgeving in  ivoorhandel aan. Zij legt alle handel in ivoor van Afrikaanse olifanten (Loxodonta africana) voor één jaar stil. Het gaat hierbij om bewerkt ivoor dat ná de inwerkingtreding van CITES is verkregen. Het handelsverbod is tot 26 februari 2016 van kracht. Omdat Nederland zelf al strengere wetgeving had  voor dit soort ivoor, verandert er voor u niets.

Verenigde Staten verbiedt invoer van slangen
De Verenigde Staten verbiedt de invoer van vier uitheemse slangensoorten, omdat zij die als invasief (‘injurious wildlife’) heeft aangemerkt. Het gaat om levende specimens van de volgende soorten:

-    netpython (Python reticulatus);
-    ‘dark spotted anaconda’ (Eunectes deschauenseei);
-    anaconda (Eunectes murinus); en
-    ‘beni anaconda’ (Eunectes beniensis).

Dit invoerverbod geldt ook voor gameten, levensvatbare eieren en hybriden. Om levende specimens van deze soorten in te mogen voeren is – naast een CITES-vergunning – ook een ‘injurious wildlife permit’ (van de VS) nodig. Het invoerverbod is niet van toepassing op (delen van) dode specimens. Opvallend is dat het verbod ook van toepassing is op de doorvoer. Hou hier dus rekening mee als u een zending via de VS wilt verschepen.

U kunt zelf nagaan of een land strengere wetgeving heeft. Dit wordt bekend gemaakt op cites.org/ onder Notifications. Recent heeft Australië bijvoorbeeld van de Afrikaanse leeuw (Panthera leo) aangegeven dat zij deze als Appendix I soort behandelen. En Nieuw-Zeeland staat de invoer van persoonlijke bezittingen en huisraad, die vervaardigd zijn van Appendix I of II soorten, alleen nog toe met (weder)uitvoervergunningen.

Antiekregels Verenigde Staten
De VS heeft haar nationale regelgeving vastgelegd in de ‘Endangered Species Act’ (hierna: ESA). Zie ook fws.gov/endangered onder het kopje ‘Laws & Policies’. Onder andere op het gebied van antiek is deze regelgeving strenger dan de CITES-overeenkomst. Dit is met name interessant voor muziekinstrumenten en antiekhandelaren.

Om als antiek aangemerkt te kunnen worden, moet een voorwerp voldoen aan alle volgende criteria:
•    Het is 100 jaar of ouder;
•    Het is (deels) vervaardigd van soorten die op de ‘Soortenlijst’ van ESA staan;
•    Het is niet gerepareerd of aangepast met ESA-soorten na 27 december 1973; en
•    Het is (of wordt) geïmporteerd via een van de aangewezen douanekantoren (‘antique ports’) voor beschermde soorten.

Voldoet een voorwerp hier niet aan, maar is het wel van vóór de regelgeving? Dan mag het om niet-commerciële redenen worden ingevoerd. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet een voorwerp in een controleerbare omgeving worden gehouden sinds 28 december 1973. Een voorwerp dat in die tijd om commerciële redenen is overgedragen, komt hiervoor niet (meer) in aanmerking.

Nieuwe oorsprongsverklaring

Tulpen, bloembollenteelt

De oorsprongsverklaring voor bloembollen en planten is vernieuwd. Dit formulier  vindt u op onze website onder het kopje 'In- en uitvoervergunning'. U gebruikt het formulier om de herkomst van bloembollen en planten aan te tonen die binnen de Europese Unie zijn gekweekt. Vanaf 1 september 2015 accepteren wij geen oude oorsprongsverklaringen meer.
 

Colofon

Telefoon
Heeft u vragen over deze nieuwsbrief of over CITES?
U kunt ons op werkdagen bellen tussen 8.30 en 17:00 uur: 088 – 042 42 42
Ook wanneer u vanuit het buitenland belt.

Opdrachtgever
De CITES-overeenkomst wordt in Nederland uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Daarmee levert Nederland een bijdrage aan het behoud van biodiversiteit.

E-mail
Voor al uw vragen en opmerkingen over het elektronisch aanvragen, ga naar mijn.rvo.nl/contactformulier
Voor inhoudelijke vragen stuurt u een e-mail naar: cites@rvo.nl
 
Aanmelden
Wilt u deze nieuwsbrief voortaan ook zelf ontvangen?
Meld u dan hier aan.