Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

7 september 2016

Voorbereiding voor CoP17 in Zuid-Afrika

Van 24 september tot en met 5 oktober 2016 vindt de zeventiende Conferentie van Partijen (CoP) van CITES plaats in Johannesburg, Zuid-Afrika. De voorbereidingen voor de CoP zijn in volle gang; Nederland neemt deel met een delegatie bestaande uit enkele medewerkers van EZ, RVO en de Wetenschappelijke Autoriteit CITES Nederland. Zowel tijdens de onderhandelingen, voorafgaand aan de CoP als tijdens de CoP zelf vervult Nederland, op verzoek van Slowakije, een (gedeelde) EU Voorzitterschapsrol.
 
Er staan maar liefst meer dan 90 punten op de agenda. Daarnaast hebben de partijen in totaal 63 voorstellen ingediend om soorten op CITES Appendices te plaatsen of ze te schrappen. Tijdens de CoP stemt de EU als blok met 28 stemmen. De afgelopen maanden hebben de onderhandelingen voor de CITES CoP17 in Brussel plaatsgevonden. Dankzij hard werk van alle partijen is er eind juli in de WPE (milieuraadswerkgroep) een akkoord bereikt over het EU mandaat. Dit wordt in september in Coreper besproken.
 
Tijdens deze CoP komen enkele belangrijke onderwerpen aan bod. Dat zijn voorstellen aangaande de Afrikaanse olifant, de verduurzaming van jachttrofeeën, de rol van lokale gemeenschappen bij CITES, corruptie en de uplisting van tropische houtsoorten (Dalbergia).

Invasieve exoten op de Unielijst

Met ingang van 3 augustus 2016 is er een Europees verbod op bezit, handel, kweek, transport en import van schadelijke exotische planten en dieren. Deze soorten staan op de zogenaamde Unielijst. Om schade aan de natuur te voorkomen en te beheersen mag u alleen voor bepaalde doeleinden een soort van de Unielijst houden. U vindt de Unielijst op de website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

In een volgende nieuwsbrief komen we op dit onderwerp terug, als de CITES-soortenlijst op dit punt is aangepast.

Termijn innen van leges gewijzigd

Vanaf heden houden wij voor het innen van leges 90 dagen aan. Voorheen stond op facturen dat leges voor CITES-documenten binnen 30 dagen van de rekening gevorderd zouden worden. In veel gevallen is gebleken dat deze termijn lang niet altijd gehaald wordt.
 

Aanvraag indienen voor vervangen CITES-documenten

Het komt regelmatig voor dat het CITES-bureau originele EU-certificaten krijgt toegestuurd, met daarbij een briefje dat deze vervangen moeten worden. Dat gebeurt bijvoorbeeld omdat het betreffende dier is overleden of omdat het geslacht van de vogel inmiddels bekend is. Dit is niet de gewenste manier aangezien deze documenten nog niet zijn gekoppeld aan een aanvraagnummer. Daardoor bestaat de kans dat ze kwijtraken.  Als u een nieuw EU-certificaat wilt ontvangen, dan dient u een aanvraag in via mijn.rvo.nl en stuurt u de originele certificaten met gebruik van het antwoordblad en onder vermelding van het aanvraagnummer naar ons postadres in Zwolle.

Toetreding Tonga

Doopvontschelp

Op 20 oktober 2016 treedt het koninkrijk Tonga als 183e land toe tot CITES. De “Friendly Islands” Tonga ligt in Polynesië in het zuiden van de Stille Oceaan en strekt zich van noord naar zuid uit over circa 800 kilometer. De archipel omvat zo’n 176 eilanden, waarvan 36 bewoond. Haar naaste buren zijn Fiji in het noordwesten, Samoa in het noordoosten en Vanuatu in het westen. Tonga herbergt een rijke flora en fauna, 400 soorten zijn opgenomen op de CITES Appendices. De meeste van deze zijn in zee levende soorten, zoals zee-egels, haaien, koralen en de doopvontschelp. Maar het land biedt ook plaats aan een klein aantal in de CITES-lijst opgenomen zoogdieren, vogels, reptielen en orchideeën.

Lees meer

Colofon

Telefoon
Heeft u vragen over deze nieuwsbrief of over CITES?
U kunt ons op werkdagen bellen tussen 8.30 en 17:00 uur: 088 – 042 42 42
Ook wanneer u vanuit het buitenland belt.

Opdrachtgever
De CITES-overeenkomst wordt in Nederland uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Daarmee levert Nederland een bijdrage aan het behoud van biodiversiteit.

E-mail
Voor al uw vragen en opmerkingen over het elektronisch aanvragen, ga naar mijn.rvo.nl/contactformulier
Voor inhoudelijke vragen stuurt u een e-mail naar: cites@rvo.nl
 
Aanmelden
Wilt u deze nieuwsbrief voortaan ook zelf ontvangen?
Meld u dan hier aan.