< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

10 september 2016

Hoofd Afdeling Nationale Operaties van de Directie Operaties van de Defensiestaf maakt bekend dat vanaf 9 september de vierde editie van de digitale Catalogus Nationale Operaties online staat: Versie 2016/2.

 

Via internet:

https://www.defensie.nl/onderwerpen/taken-in-nederland/inhoud/catalogus-nationale-operaties

De Ibook volgt begin volgende week (werkt alleen op iPad en Apple PC's en laptops)

Op intranet Defensie:

http://swf.mindef.nl/sites/va0016/ob/Catalogus%20Nationale%20Operaties%202016-2.pdf

 

Vanzelfsprekend is de inhoud geactualiseerd (peildatum 1 juli 2016). De belangrijkste aanleiding was de herschikking van de Veiligheidsregio's tussen de Brigades van de Landmacht en de functiebenaming van enkele functionarissen die actief zijn in de veiligheidsregio: OVR werd Regionaal Militair Operationeel Adviseur en de OBT werd Regionaal Militaire Beleidsadviseur.

 

In het algemeen doen we een beroep op u om binnen uw eigen werkomgeving (veiligheidsregio’s, departementen, diensten, gemeenten, provincies, …)  te wijzen op deze vernieuwde editie. Uiteraard is het Bureau bereikbaar voor vragen en eventuele ondersteuning. In het verlengde hiervan doen we een beroep op u om het Bureau Nationale Operaties op de hoogte te houden van wijzigingen in de civiele hulpverleningsorganisatie, regio of kolom. Dit verwerken we in de volgende editie van de catalogus. De redactie daarvan sluit vlak voor Kerst 2016. Doe dit met uitdrukkelijke voorkeur schriftelijk via het e-mailadres: dops.natops@mindef.nl. Nota Bene; deze NIET gebruiken voor andere zaken zoals het indienen van bijstandsaanvragen e.d.

 

Ten slotte maken wij u nog attent op het ‘attenderingsysteem’ van het Rijk om een berichtje te ontvangen zodra er nieuwe versies (of informatie) over de catalogus online staan. Aanmelden doet u zelf via:

 

https://abonneren.rijksoverheid.nl/nieuwsbrieven/aanmelden?SelectedSender=-1&SelectedTheme=Defensie

Inhoudsopgave

Release Notes bij Versie 2016/2

Release Notes bij 2016/2

Bij deze release-notes treft u de inhoudelijke wijzigingen aan ten opzichte van de

vorige versie (2016/1).

• De indeling van de veiligheidsregio’s bij de 3 brigades is gewijzigd per 1-7-2016.

De figuur en de lijst met contactpersonen uit bijlage 9 is overeenkomstig

aangepast. Ook 14.3.3 is overeenkomstig gewijzigd;

• De lijst met gemeenten per veiligheidsregio’s in Bijlage 6 is up-to-date

gebracht op standdatum 1-7-2016;

• Naamswijziging van Officier Veiligheidsregio (OVR) naar Regionaal Militair

Operationeel Adviseur (RMOA) en Officier Beleidsteam (OBT) naar Regionaal

Militair Beleidsadviseur (RMBA);

• Enkele wijzigingen in de opvanglocaties;

• Diverse tekstpassages m.b.t. Militair Advies en Natops-organisatie aangepast.

• Enkele teksten aangepast met betrekking tot de CBRN Responseenheid.

• Nieuw processchema (bijlage 14u) t.b.v. de aanvraag voor militaire bijstand in

de vorm van grondgebonden search-capaciteit ten behoeve van

Strafrechtelijke Handhaving van de Rechtsorde.

• Groot aantal foto’s vervangen met foto’s uit de mediatheek van de

Rijksoverheid en de Beeldbanken van departementen of rijksdiensten.

Colofon

Bureau Nationale Operaties

Ministerie van Defensie
Directie Operaties

Plein-Kalvermarktcomplex
Kalvermarkt 32
2511 CB  Den Haag

dops.natops@mindef.nl


Postbus 20701
2500 ES  Den Haag