< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

7 april 2016

Hoofd Afdeling Nationale Operaties luitenant-kolonel Roobol maakt bekend dat vanaf maart de meest actuele digitale Catalogus Nationale Operaties openbaar is. Versie 2016/1; de derde editie alweer.

 

Via internet:

https://www.defensie.nl/documenten/brochures/2016/03/01/catalogus-nationale-operaties-pdf-versie

https://www.defensie.nl/documenten/applicaties/2016/03/01/catalogus-nationale-operaties-ibook (alleen iPad)

Op intranet Defensie:

http://swf.mindef.nl/sites/va0016/ob/Catalogus%20Nationale%20Operaties%202016-1.pdf

 

Vanzelfsprekend is de inhoud geactualiseerd (peildatum 1 december 2015). Om enkele aspecten concreet te noemen:

  • sinds 1 juli bestaat de LOS niet meer;
  • patiëntenvervoer vanaf de Waddeneilanden maakt sinds augustus geen deel meer uit van Defensietaken (overgedragen aan de kustwacht);
  • het MOGOS wordt uitgefaseerd en vervangen door een systeem van opblaasbare tenten.

Bovendien heeft in deze nieuwe editie een nadrukkelijke redactieslag plaatsgevonden. Sommige hoofdstukken zijn (licht) gewijzigd en er is een enkel hoofdstuk toegevoegd. Met name de informatie over de NatOps-organisatie en het Militair Advies is verrijkt. Deze structuurverandering heeft consequenties voor de ordening en hoofdstukindeling.

 

In het algemeen doen we een beroep op u om binnen uw eigen werkomgeving (veiligheidsregio’s, departementen, diensten, gemeenten, provincies, …)  te wijzen op deze vernieuwde editie. Uiteraard is het Bureau bereikbaar voor vragen en eventuele ondersteuning. In het verlengde hiervan doen we een beroep op u om het Bureau Nationale Operaties op de hoogte te houden van wijzigingen in de civiele hulpverleningsorganisatie, regio of kolom. Dit verwerken we in de volgende editie van de catalogus. Doe dit met uitdrukkelijke voorkeur schriftelijk via het e-mailadres: dops.natops@mindef.nl. Nota Bene; deze NIET gebruiken voor andere zaken zoals het aanvragen van bijstandsaanvragen e.d.

 

Ten slotte maak ik u nog attent op het ‘attenderingsysteem’ van het Rijk om een berichtje te ontvangen zodra er nieuwe versies (of informatie) over de catalogus online staan. Aanmelden doet u zelf via:

https://abonneren.rijksoverheid.nl/nieuwsbrieven/aanmelden?SelectedSender=-1&SelectedTheme=Defensie

Inhoudsopgave

Release Notes bij Versie 2016/1

Bij deze release-notes treft u de inhoudelijke wijzigingen aan ten opzichte van de vorige versie (2015/2).
- De integrale tekst van de catalogus is geredigeerd t.o.v. de eerdere releases.
- opname Dienst der Hydrografie van de Marine bij de Structurele Taken (paragraaf 16.2);
- Per augustus 2015 maakt patiëntenvervoer van de Waddeneilanden geen deel meer uit van de taken van Defensie. Deze zijn overgedragen aan de Kustwacht. Ook dit is een tijdelijke oplossing totdat RAV Friesland via een aanbesteding een oplossing heeft gevonden. Passages dienaangaande zijn verwijderd.
- Per 1-7 bestaat de LOS niet meer (paragraaf 3.3). In deze release nog een laatste korte paragraaf.
- Militair Advies (14.2) en NatOps-organisatie (14.3) meer uitgewerkt en delen uit andere hoofdstukken hiernaartoe verhuisd. 
- Er is een inhoudsopgave van de aanvraagprocedures bijgevoegd als eerste blad bij bijlage 14.
- Een aantal middelen van de Marinebrandweer zijn opgenomen bij paragraaf 18.4.
- Het MOGOS (paragraaf 17.16) is uitgefaseerd en wordt vervangen door een systeem van opblaasbare tenten.

Colofon

Bureau Nationale Operaties

Ministerie van Defensie
Directie Operaties

Plein-Kalvermarktcomplex
Kalvermarkt 32
2511 CB  Den Haag

dops.natops@mindef.nl


Postbus 20701
2500 ES  Den Haag