Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 2015, Nummer 2, 29 april 2015

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met tweemaandelijkse informatie over drie thema’s: vraaggerichte woningbouw en stedelijke vernieuwing; goede kwaliteit van woningen, kantoren, ziekenhuizen, scholen en andere gebouwen; energiezuinige en duurzame gebouwen.

Inhoudsopgave

Ondertekening Tripartiete Overeenkomst 2015 over certificatie in de bouw

Op 24 maart 2015 is de Tripartiete Overeenkomst 2015 (zie Staatscourant) over certificatie in de bouw ondertekend door de minister voor Wonen en Rijksdienst, de bestuurder/algemeen directeur van de Raad voor Accreditatie en de directeur/bestuurder van de Stichting Bouwkwaliteit. Daarmee ging de herziening van het erkende stelsel voor certificatie in de bouw officieel van start. De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu is verantwoordelijk voor het specifieke onderdeel van dit stelsel dat betrekking heeft op het Besluit bodemkwaliteit. Op basis van de Tripartiete Overeenkomst 2015 blijft het stelsel passende mogelijkheden bieden aan de bouwsector en de overheid, zonder daarbij te conflicteren met Europese regels.

Lees meer

Aantal leningaanvragen Nationaal Energiebespaarfonds stijgt flink

Het aantal aanvragen van Energiebespaarleningen door particuliere woningeigenaren zit in de lift: in het eerste kwartaal van 2015 zijn ruim 600 leningen aangevraagd, tegen ruim 850 in heel 2014. Deze stijging is vermoedelijk te danken aan de introductie van het vernieuwde energielabel voor woningen en de vereenvoudigde aanvraagprocedure op www.ikinvesteerslim.nl. Ook is de lening zelf aangepast. Zo is de rente verlaagd, kan nu 75% (in plaats van 50%) van het leenbedrag worden besteed aan zonnepanelen en zijn de kosten makkelijker te vergelijken met andere leningproducten doordat de afsluitkosten niet meer apart worden berekend.

Lees meer

Planning wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen

De planning van de ontwikkeling van het wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen is aangepast. Het wetsvoorstel zal naar verwachting in mei 2015 voor advies worden aangeboden aan de Raad van State. De behandeling in de Tweede Kamer kan dan in de tweede helft van 2015 plaatsvinden.

Kwaliteitsborging in Zeeburgereiland

Op 27 maart 2015 hebben leden van de stuurgroep kwaliteitsborging een werkbezoek gebracht aan het nieuwbouwproject Theo Koomenbuurt op het Zeeburgereiland. De gemeente Amsterdam en opdrachtgever De Alliantie werken in dit project met een privaat instrument voor kwaliteitsborging.

Lees meer

Cursus Eigenbouw voor gemeenten op 28 mei en 11 juni 2015

Het Expertteam Eigenbouw verzorgt op donderdagen 28 mei (Almere) en 11 juni 2015 (Rotterdam) voor gemeenten een tweedaagse cursus Eigenbouw. Deze cursus is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Voor aanmelding: https://www.rvo.nl/aanmelding-tweedaagse-cursus-eigenbouw-wssl.

Lees meer

26 mei 2015: startbijeenkomst programma ‘Zeer Energiezuinige Nieuwbouw (ZEN) voor de Klant’

Op dinsdagochtend 26 mei 2015 wordt het nieuwe programma ‘Zeer Energiezuinige Nieuwbouw (ZEN) voor de Klant’ gelanceerd. Het doel van dit programma is een woningmarkt waarbij energie niet langer een kostenpost is, maar juist een ‘unique buying point’ voor de consument. De startbijeenkomst is bedoeld voor leidinggevenden dan wel de gedelegeerde verantwoordelijken binnen Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM en NVB. U kunt zich hier aanmelden.

Lees meer

Duurzame, sociale en slimme oplossingen gezocht voor de stad van de toekomst – inschrijving tot 8 juni 2015

Op 15 april 2015 heeft minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Challenge ‘Stad van de Toekomst’ gelanceerd. Iedereen - bedrijven, overheden, onderwijs en (maatschappelijke) ondernemers - kan zich tot 8 juni 2015 inschrijven met een project waarin gewerkt wordt aan de maatschappelijke uitdagingen voor de stad van de toekomst. Voor informatie en aanmelding: www.challengestad.nl. Op maandag 11 mei 2015 van 16.00-18.00 uur is er ook een informatiebijeenkomst in Utrecht. Aanmelden via http://challengestad.nl/informatiebijeenkomst/.

Lees meer

Instructiebijeenkomsten Erkend Deskundige Energielabel Woningbouw

Op donderdag 18 juni en donderdag 15 oktober 2015 van 9.30-12.00 uur vinden er weer instructiebijeenkomsten plaats voor professionals die erkend deskundige energielabel woningbouw willen worden volgens de nieuwe systematiek van het energielabel voor woningen, die op 1 januari 2015 van kracht is.

Lees meer

Nieuwbouw en ‘Nul op de Meter’: prestaties gehaald, bewoners tevreden

April 2015 is een rapport verschenen over de resultaten van uitgevoerde projecten met ‘Nul op de Meter’. Metingen en interviews met bewoners tonen aan dat de beloofde prestaties worden gehaald en dat de bewoners tevreden zijn. Zie Rapport.

Lees meer

Publieksonderzoek naar effecten van brief met voorlopig energielabel

De brief met het voorlopige energielabel die de afgelopen maanden naar alle huiseigenaren zonder energielabel is gestuurd, heeft effect gehad. Veel ontvangers zoeken naar aanleiding van de brief en de meegezonden folder naar meer informatie over het label en vragen een definitief label aan. Dat blijkt uit onderzoek.

Vanaf begin 2015 zijn circa 5 miljoen brieven aan huiseigenaren in Nederland verstuurd. In deze brief staat het voorlopige energielabel van de woning van de huiseigenaar vermeld. Bij de brief is een folder gevoegd met meer uitleg over het energielabel, hoe dit om te zetten van voorlopig naar definitief, de verplichting bij verkoop of verhuur van de woning en andere aspecten.

Lees meer

Kennis en ervaringen van Excellente Gebieden gebundeld

April 2015 zijn de kennis- en leerervaringen van de Excellente Gebieden op het gebied van energiezuinige nieuwbouw verzameld en ondergebracht in een nieuwe Publicatie. Deze brengt het proces en de resultaten visueel aantrekkelijk in beeld, inclusief alle gemaakte filmpjes.

Lees meer

Handreiking Bouwbesluit &woning

Onlangs is de Handreiking Bouwbesluit&woning gepubliceerd op Rijksoverheid.nl. De Handreiking leert de lezer om te gaan met het Bouwbesluit (welke voorschriften zijn voor mijn woningbouwproject van toepassing en welke niet?), geeft uitleg aan de bedoeling van het voorschrift en bespreekt de consequenties van de toepassing.

Bewust Nieuwbouw: nieuwe consumentensite over nieuwbouwwoningen

De NEPROM, vereniging van projectontwikkelaars, heeft in april 2015 een nieuwe website gelanceerd voor consumenten over nieuwbouw. De website biedt actuele en toegankelijke informatie over het kopen en huren van een nieuwbouwhuis, vanaf het moment dat een verhuiswens ontstaat tot na de overhandiging van de sleutels. De meeste mensen hebben weinig ervaring met het kopen of huren van een nieuwbouwhuis. Zij weten vaak niet goed wat daar allemaal bij komt kijken. Www.bewustnieuwbouw.nl informeert consumenten hierover.

Lees meer

Nieuwe website Platform Duurzame Huisvesting

Het Platform Duurzame Huisvesting heeft sinds kort een nieuwe website: www.platformduurzamehuisvesting.nl. De nieuwe site sluit beter aan bij de strategische doelen van het platform en stelt de hulpmiddelen en instrumenten die het platform heeft ontwikkeld en gaat ontwikkelen meer centraal. Het Platform Duurzame Huisvesting is een onafhankelijk platform waarin de hele vastgoedketen is vertegenwoordigd, en waar samenwerking binnen de huisvestingssector gestimuleerd wordt om de utiliteitsbouw te verduurzamen.

Helpdeskvraag van de maand: “Bepaling voorkant of voorgevel bij vergunningvrij bouwen”

De regels voor het vergunningvrij bouwen van een bijbehorend bouwwerk zijn sinds 1 november 2014 op een hele andere manier vormgegeven. Eind 2014 zijn de definities erf (niet gewijzigd), achtererfgebied (gewijzigd) en bebouwingsgebied (nieuw) nader toegelicht in deze rubriek.

Momenteel komen bij de helpdesk bouwregelgeving regelmatig vragen binnen over de bepaling van de voorkant of voorgevel in het kader van vergunningvrij bouwen. Hoe bepaal je nu eigenlijk die voorkant / voorgevel? En moet dat dan van het (bijbehorende) bouwwerk of alleen van het hoofdgebouw? En wat is eigenlijk de relatie met het achtererfgebied?

In dit artikel behandelen wij een aantal van die vragen.

Lees meer

Colofon

Dit is een uitgave van:

Ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties
Postbus 20011
2500 EA Den Haag