Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 2017, Nummer 1, 28 februari 2017

Deze nieuwsbrief wordt uitgebracht door de directie Bouwen en Energie en informeert over de beleidsontwikkelingen op het gebied van woningbouw, transformatie van de woningvoorraad en energie in de gebouwde omgeving. De directie Bouwen en Energie zorgt voor een goed functionerende bouwmarkt en waarborgt daarbij de belangen van burgers en bedrijven, zoals de beschikbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid van woningen en andere gebouwen.

Actueel

Tweede Kamer aanvaardt wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen

De Tweede Kamer heeft op 21 februari 2017 ingestemd met het wetsvoorstel van minister Plasterk (BZK) over kwaliteitsborging in de bouw. Volgens het wetsvoorstel krijgt iedere consument als opdrachtgever in de bouw een sterkere positie. De consument krijgt dankzij het aanscherpen van de wettelijke aansprakelijkheid van de aannemer betere bescherming als na oplevering van een bouwwerk gebreken worden ontdekt, tenzij de gebreken niet aan de aannemer zijn toe te rekenen.

Lees meer

Tweede Kamer aanvaardt wetsvoorstel voor verplichte reservering voor onderhoud en herstel door VvE’s

Een Vereniging van Eigenaren (VvE) is straks verplicht om jaarlijks een minimumbedrag te reserveren voor onderhoud en herstel van het gebouw. De hoogte van het te reserveren bedrag wordt vastgesteld op basis van een meerjarig onderhoudsplan, of is 0,5% van de herbouwwaarde van het appartementencomplex. Alleen als 80% van de eigenaren akkoord is, kunnen zij afzien van storten in een onderhoudsfonds. Zij zullen het onderhoud dan van keer tot keer moeten betalen. Op 21 februari 2017 heeft de Tweede Kamer ingestemd met een wetsvoorstel hiervoor.

Lees meer

Energiebesparing op abonnement: City Deal Woningabonnement ondertekend

Particuliere huiseigenaren in Overijssel krijgen in een proef de mogelijkheid een abonnement te nemen op energiebesparende maatregelen in hun huis. De huiseigenaren hoeven daardoor vooraf geen eigen spaargeld te steken in isolatie of energieopwekking. Ze betalen per maand via een centrale organisatie aan de bedrijven die de voorzieningen aanleggen. Ze kunnen het abonnementsgeld betalen doordat hun energierekening daalt en krijgen een garantie op hun energiebesparing. Dat is het resultaat van de City Deal Woningabonnement, die op 6 februari 2017 in Deventer is ondertekend.

Lees meer

Energie besparen doe je nu: tweede fase massamediale campagne gestart

Van 17 februari tot en met 10 maart 2017 loopt de tweede massamediale fase van de overheidscampagne ‘Energie besparen doe je nu’. Via www.energiebesparendoejenu.nl kunnen huiseigenaren snel en eenvoudig bekijken hoeveel isolatie kost en bespaart voor hun type woning. Op de site staat ook welke mogelijkheden er zijn voor subsidie en lenen. De campagne is opnieuw te zien en te horen via TV in zendtijd Rijksoverheid, via online kanalen met verschillende banners en via diverse radiokanalen.

Lees meer

Korte verslagen

Werkbezoek minister Blok aan collectieve zelfbouwprojecten in Noord-Holland

Op 16 januari 2017 heeft minister Blok (Wonen en Rijksdienst) een werkbezoek gebracht aan collectieve zelfbouwprojecten in Noord-Holland. Joke Geldhof van de provincie Noord-Holland en Jan Jaap Kolkman van het Expertteam Eigenbouw namen het initiatief tot het bezoek. De minister bezocht een portiekflat aan de Uilke Jans Klarenstaat in Amsterdam Nieuw-West en het appartementencomplex AQUAradius in Hoofddorp. ‘Klussen op de Klarenstraat’ is een klusproject geïnitieerd door een corporatie, AQUAradius is een voorbeeld van collectieve zelfbouw voor en door senioren met gemeenschappelijke voorzieningen. Zie ook dit filmpje op YouTube. Meer informatie: het Expertteam Eigenbouw van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) vergroot de bekendheid van eigenbouw. Ook helpt het gemeenten bij de opzet en uitwerking van beleid en projecten.

Werkbezoek minister Blok aan zelfbouwprojecten in Deventer

Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) en twintig bestuurders van gemeenten en corporaties bezochten op 30 november 2016 twee zelfbouwprojecten in Deventer. Het bezoek was op uitnodiging van Jan Jaap Kolkman, wethouder in Deventer en ambassadeur van het Expertteam Eigenbouw. De groep bezocht eerst het project ‘Bouw voor jou’ van de Deventer corporatie Woonbedrijf ieder1. De corporatie zette 34 afgeschreven woningen uit 1966 voor een laag bedrag in de verkoop. Woonbedrijf ieder1 verzorgde de renovatie en verduurzaming van de buitenzijden. De bewoners knapten de binnenkant op. Het tweede bezoek ging naar het Deventer Havenkwartier. Dat ontwikkelt zich snel als nieuw centrum in de stad voor bedrijven, horeca, kunst en wonen. Ook de beroepshaven bleef in bedrijf. Zie ook dit nieuwsbericht. Meer informatie: het Expertteam Eigenbouw van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) vergroot de bekendheid van eigenbouw. Ook helpt het gemeenten bij de opzet en uitwerking van beleid en projecten.

Regelingen

Subsidieregeling energiebesparing eigen huis populair

Sinds de opening van de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis op 15 september 2016 hebben al bijna 13.000 huiseigenaren subsidie aangevraagd voor woningisolatie. Wie twee of meer isolatiemaatregelen neemt, kan daarvoor ongeveer 20% subsidie krijgen. Investeren in isolatie is voor veel mensen een drempel, zo blijkt uit onderzoek. De subsidie kan mensen daar overheen helpen. Voor particuliere huiseigenaren is het totaal beschikbare budget tot 1 januari 2018 35,7 miljoen euro. Op 28 februari 2017 is daarvan al bijna 35 miljoen euro aangevraagd. Voor Verenigingen van Eigenaren komt het totaal beschikbare budget tot 1 januari 2018 op € 6 miljoen euro voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen aan het gebouw. Daarvan is nog slechts ruim 0,6 miljoen euro aangevraagd. De regeling loopt tot en met 31 december 2018 en heeft een totaal budget van 60 miljoen euro. In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voert de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) deze regeling uit.

Investeringssubsidie voor zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels

Vanaf 2 januari 2017 is de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) 2017 weer open. Zowel particulieren als zakelijke gebruikers ontvangen met de ISDE een tegemoetkoming voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. De voorwaarden en subsidiebedragen van deze regeling zijn gewijzigd ten opzichte van 2016. De ISDE 2017 loopt van 2 januari tot en met 31 december 2017. Het totale budget voor de ISDE in 2017 is 70 miljoen euro. De hoogte van het subsidiebedrag per apparaat hangt af van het soort apparaat en de energieprestatie.

Lees meer

Nieuwe publicaties

Brochure Versnellen Bouwprojecten

Twee jaar na zijn start heeft het Expertteam Versnellen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in samenwerking met Bouwend Nederland zijn ervaringen in 2015 en 2016 gebundeld in de brochure ‘Versnellen Bouwprojecten’. Het expertteam helpt bedrijven en gemeenten de oorzaken van vertragingen weg te nemen en weer dynamiek te brengen in bouwprojecten. De afgelopen jaren is dat bij tientallen projecten op succesvolle wijze gelukt.

Brochure over de praktijk van bijna-energieneutrale woningbouw

De nieuwe brochure Woningbouw volgens BENG: do’s en don’ts voor energieneutraal bouwen van februari 2017 bevat de eisen voor bijna-energieneutrale woningbouw met praktische adviezen voor de praktijk. De brochure is gemaakt door de partners van het Lente-akkoord in nauwe samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en met input van veel bouwbedrijven en andere praktijkprofessionals.

Lees meer

Agenda

Bijeenkomsten

Donderdag 16 maart 2017 14.00-16.30 uur Utrecht: Instructiebijeenkomst erkend deskundige energielabel. Om erkend deskundige te kunnen worden, moet u een instructie van RVO.nl volgen. Volgende bijeenkomsten zijn op donderdag 15 juni, donderdag 14 september en donderdag 7 december 2017.

Dinsdag 11 april 2017 9.00-13.00 uur Utrecht: Masterclass Uniforme Maatlat Gebouwde Omgeving. U oefent met de nieuwste versie van deze rekentool. Nieuw is dat u nu ook kunt rekenen met de BENG-eisen. De maatlat vergelijkt verschillende warmte- en koudevoorzieningsopties met elkaar. Dit kan zowel op gebiedsniveau als op gebouwniveau (woningbouw en utiliteitsbouw).

Vrijdag 19 mei 2017 9.30-17.00 uur Vrije Universiteit Amsterdam: Informatiedag duurzaamheid en hoger onderwijs. Bedoeld voor duurzaamheidscoördinatoren, ICT’ers, opleidingsmanagers, docenten en onderzoekers van ICT-opleidingen, studenten, managers facilitair en inkoop, onderzoekers en betrokkenen bij topsectoren.

Colofon

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Postbus 20011
2500 EA Den Haag