Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

16 november 2017


De belangrijkste berichten van de afgelopen week


Innovatie en talentmanagement belangrijkste uitdagingen voor ondernemers
Productinnovatie (64%) en talentmanagement (45%) zijn voor het Nederlandse bedrijfsleven de grootste uitdagingen. De belangrijkste thema’s waar ze op willen inspelen zijn de transitie naar een duurzame economie (37%) en de verregaande digitalisering en opkomst van robotisering (35%). Dat blijkt uit de jaarlijkse FIT Business monitor van Finext, Improved Corporate Finance en The Review Group.
Nieuwsbericht Consultancy.nl
 
Samenleving moet nauwer worden betrokken bij wetenschap en innovatie
Eurocommissaris Carlos Moedas (Onderzoek, Wetenschap en Innovatie) roept de politieke leiders in Europa op zich meer uit te spreken over het belang van wetenschap en innovatie. Veel Europeanen beseffen, volgens hem, onvoldoende hoe onderzoek, gefinancierd met hun geld, levens ten goede verandert en welk potentieel onderzoek heeft om urgente mondiale problemen aan te pakken. Het Young European Research University Network (YERUN) stelt in een position paper over het volgende kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (KP9) dat het niet alleen maar gaat om communicatie. De samenleving zou ook meer moet worden betrokken bij de creatie van wetenschappelijk onderzoek. Bovendien moet KP9 toewerken naar een volledige Open Science cultuur. De European University Association (EUA) presenteerde deze week een aantal concrete voorstellen voor KP9.
Artikel Horizon Magazine
Position paper YERUN (pdf)
Nieuwsbericht EUA
Publicatie EUA (pdf)
 
“Transformatieve automatisering is op komst, maar mens bepaalt de impact”
MIT-President Rafael Reif schrijft in een artikel van de Boston Globe dat zijn instituut de opvatting van 72% van de Amerikanen serieus moet nemen dat robots en computers veel banen gaan overnemen en gaan leiden tot meer sociale ongelijkheid. Dat hoeven we echter niet zomaar over ons heen te laten komen. “We moeten dringend op zoek naar bondgenoten die willen meewerken aan het ontwikkelen van creatieve oplossingen en aan het bouwen van een toekomst waarin technologie voor iedereen werkt.”
Artikel Boston Globe

Nieuws en achtergronden uit Nederland


Buitenlandse studenten blijven vaker plakken in Nederland
Veel meer studenten uit het buitenland dan verwacht blijven in Nederland. Ze vinden hier werk, of hun grote liefde. En Nederland heeft er baat bij, want ze vullen gaten op de arbeidsmarkt. Toch blijft de taal vaak een obstakel. Dat blijkt uit een analyse van onderzoek naar internationale studenten in Nederland door Nuffic. Het blijven plakken van studenten in Nederland biedt kansen voor krimpende regio’s.
Nieuwsbericht Nuffic
Artikel de Volkskrant
 
Versnellingsagenda onderwijsinnovatie gepresenteerd
De Vereniging van Universiteiten, Vereniging Hogescholen en SURF hebben een Versnellingsagenda voor onderwijsinnovatie 2017 gepresenteerd. Hierin benoemen ze concrete speerpunten voor doelen als het verbeteren van aansluiting op de arbeidsmarkt, flexibilisering van het onderwijs en het slimmer en beter leren met technologie.
Nieuwsbericht VSNU
 
Alumni worden belangrijke financieringsbron voor Erasmus Universiteit
De afgelopen twee jaar heeft de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) ruim 26 miljoen euro opgehaald bij haar alumni. Daarmee wil ze onderzoek en studiebeurzen financieren. Het streven is om in 2025 een vermogensfonds te hebben van honderd miljoen euro. Nooit eerder deed een Nederlandse universiteit zo’n groot beroep op haar alumni.
Nieuwsbericht Erasmus Magazine
 
Toegevoegde waarde digitale economie is 182 miljard euro
De Nederlandse economie telt 1,5 miljoen werknemers voor wie ict onmisbaar is in hun dagelijks werk. In 2016 creëerde deze digitale beroepsbevolking 182 miljard euro aan toegevoegde waarde, ongeveer 30% van het totale bbp. Dat blijkt uit een onderzoek naar de digitale economie van onderzoeksbureau The METISfiles in opdracht van Nederland ICT. Opvallend genoeg meldt Executive People dat digitalisering bij driekwart van de bedrijven niet leidt tot omzetgroei: 83% van de Nederlandse bedrijven heeft de afgelopen drie jaar geïnvesteerd in digitalisering, maar slechts 23% heeft hiermee een omzetverbetering gerealiseerd. De cijfers uit de Global Pricing & Sales Study van strategie‑ en marketing‑ adviesbureau Simon-Kucher & Partners. “Het verdienmodel wordt te vaak uit het oog verloren”, constateert een van de adviseurs van het bureau. Een column in de NRC haalt de mening van Henk Volberda aan, academisch directeur van het ECBI. Hij stelt dat veel bedrijven en organisaties te weinig aandacht besteden aan de sociale kant van innovatie. “Geslaagde innovatie = ¼ gadget + ¾ mens.”
Nieuwsbericht Nederland ICT
Nieuwsbericht Executive People
Rapport Simon-Kucher & Partners (registratie verplicht)
Column NRC
 
Veel vacatures bij start-ups, matige arbeidsvoorwaarden en ‑omstandigheden
Van alle vacatures bij start-ups in Nederland komt 55% uit Amsterdam. Dat concludeert het European Startup Report 2017 van metabanenzoekmachine Joblift. De groei van het aantal vacatures in Amsterdam overtreft die van Berlijn, Londen en Parijs bij elkaar. Het salaris van een Nederlandse start-upmedewerker ligt 7 procent onder modaal. En 13 procent van de medewerkers in ons land is slachtoffer van discriminatie op de werkvloer.
Nieuwsbericht Joblift
Rapport Joblift (pdf)
 
Hoe kan de onduidelijke status van platformwerkers worden verhelderd?
Freelancers die hun diensten aanbieden via online platforms als Uber, Helpling en Deliveroo hebben momenteel een onduidelijke status en weinig rechten. De Utrechtse hoogleraar Innovatiestudies Koen Frenken meent dat de overheid op korte termijn meer duidelijkheid kan verschaffen door voort te bouwen op bestaande regelgeving. Op de lange termijn is een fundamentele herziening van de categorisering van freelancers en werknemers nodig.
Artikel MeJudice
 
Overheid moet farmaceutische sector prikkels geven om slimmer te innoveren
De overheid moet de aanpak van farmaceutische bedrijven veranderen, staat in een advies van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS). Medicijnen moeten volgens de raad slimmer worden ontwikkeld, tegen lagere kosten en met een lagere faalkans. Beter onderhandelen over prijzen van geneesmiddelen is hierbij een belangrijk middel, maar de overheid zou bijvoorbeeld ook vaker dwangmiddelen kunnen inzetten.
Nieuwsbericht NOS
Nieuwsbericht RVS
Advies RVS (pdf)
 
‘Slimme stad’ is niet in één dag gebouwd
Drie stedelijke ‘ontwrichters’ hadden in 2016 enthousiaste ideeën voor innovaties die helpen bouwen aan de ‘smart cities’ van straks. Maar de praktijk bleek weerbarstig: een jaar later hebben ze allemaal hun businessmodel omgegooid.
Artikel FD (registratie verplicht)

Nieuws en achtergronden uit Europa


Zijn de vlaggenschipinitiatieven van de EU nog wel geschikt voor de toekomst?
Topmensen bij de EU vragen zich af of de grootschalige, multidisciplinaire vlaggenschipinitiatieven niet te log en te weinig doelgericht zijn. Er wordt overwogen de financieringsformule te vervangen door gerichte missies. “Waarom zou je 1 miljard euro besteden aan hersenonderzoek, als je het geld zou kunnen investeren in een behandeling voor Alzheimer?”, vraagt Europees Commissaris Carlos Moedas (Onderzoek) zich af.
Nieuwsbericht Science Business
 
Kwantumtechnologie Flagship zou meer open karakter moeten krijgen
Het nieuwe Future and Emerging Technologies (FET) Flagship over kwantumtechnologie zou een meer open karakter moeten krijgen dan de al bestaande Flagship-projecten, Human Brain Project en Graphene Flagship. Hiervoor pleit de Quantum Flagship High-Level expert group in haar eindrapport aan de Europese Commissie (EC). Zo zou het hele project via open calls moeten worden geïmplementeerd.
Nieuwbericht EC
Nieuwsbericht Neth-ER
Eindrapport Quantum Flagship High-Level expert group (pdf)
 
Hoger onderwijs staat voor grote uitdagingen
Op een bijeenkomst in Riga zette Dirk Van Damme (OESO) de uitdagingen uiteen waarvoor de Europese universiteiten de komende jaren staan. Die variëren van het doen van onderzoek in open netwerken tot het ondersteunen van lokale ecosystemen, of van liberalisering van de hogeronderwijsmarkt tot betere publieke verantwoording van de besteding van middelen.
Presentatie Van Damme (SlideShare)
 
Europese universiteiten willen extra steun voor wetenschap armere EU-lidstaten
De European University Association (EUA) roept op tot een hoger budget in het volgende EU-kaderprogramma ter ondersteuning van vooral arme EU-lidstaten. Op die manier zouden de slagingspercentages in deze landen onhoog kunnen en de kloof tussen de lidstaten worden verkleind.
Nieuwsbericht Science Business
 
WTI-onderzoek staat voor een nieuwe toekomst
Het onderzoeksveld van Wetenschap, Technologie en Innovatie (WTI) heeft zich in 50 jaar ontwikkeld tot een institutie. Maar die institutionalisering is nog niet afgerond, stelde Jakob Edler (Manchester Institute of Innovation Research) op een bijeenkomst van zijn instituut. WTI is bijvoorbeeld nog geen wetenschappelijke discipline geworden en er zijn geen systeembrede incentive-structuren en prestatiesystemen voor. Om stappen voorwaarts te zetten moet er meer worden gedaan aan theorievorming. Ook moet het werkveld zich bijvoorbeeld meer gaan ontwikkelen als platform met andere wetenschapsvelden dan als specialisme.
Lezing Edler
 
Plannen voor hervorming patenten hinderen realisatie Digital Single Market
De plannen van de Europese Commissie (EC) voor een hervorming van het systeem van essentiële standaardoctrooien verstoren de wetenschappelijke en technologische vooruitgang die bijdraagt aan de ontwikkeling van de Digital Single Market. Dit stelt EARTO in een position paper. Begin dit jaar publiceerde het Joint Research Centre (JRC) een Science for Policy report over het onderwerp. Hierin maakt het een omvattende analyse van de effecten van verschillende beleidsuitwerkingen.
Nieuwsbericht Neth-ER
EARTO Position Paper (pdf)
Rapport JRC (pdf)
Beleidsvoornemens EC (pdf)
 
Kunst kan innovatie op gang brengen
Samenwerking met kunstenaars wordt een algemene praktijk binnen bedrijven, stelt een artikel van Paris Innovation Review. Kunst kan een activator zijn van innovatie, omdat kunst het mogelijk maakt om lang vooruit te anticiperen op het gebruik van nieuwe technologie en te reflecteren op nieuwe diensten, producten en ervaringen. Daar geeft het artikel drie voorbeelden van.
Artikel Paris Innovation Review
 
Gebruik digitale technologieën om de samenleving te verbeteren
De Vlaamse economiefilosoof Rogier De Langhe erkent dat er problemen kleven aan nieuwe digitale technologieën en netwerken. Maar hij vindt de voordelen groter dan de nadelen. Hij adviseert om de digitale technologieën en netwerken te omarmen en te benutten voor verbetering van de samenleving. “Een digitaal platform als Google kan de samenleving veel beter organiseren dan de natiestaat.” Hij erkent wel dat we controle moeten krijgen over bijvoorbeeld digitale platforms en geldstromen. “Spelregels voor kunstmatige intelligentie zijn nú nodig”, stelt een artikel van het Financieele Dagblad (FD). Een artikel van de VPRO zet een aantal visies van deskundigen op robotisering op een rij. Een artikel van De Telegraaf voegt hier de visie van arbeidssocioloog Fabian Dekker aan toe. De meningen, en daarmee ook de aangedragen oplossingen, lopen behoorlijk uiteen. Al is iedereen het over één ding eens: mensen moeten via scholing worden voorbereid op de komst van robots.
Artikel Topics
Artikel FD (registratie verplicht)
Artikel VPRO
Artikel De Telegraaf (registratie verplicht)
 
‘Monopolies’ technologiegiganten maken regels voor interneteconomie nodig
Grote technologiebedrijven als Amazon, Facebook, Twitter en Alphabet zijn veel meer dan online versies van een warenhuis. Het zijn partijen die een “gevaarlijke hoeveelheid” macht hebben vergaard, aldus een artikel van Spiegel Online. Europa zou daarom strenge regels aan deze bedrijven moeten stellen. Eurocommissaris Margrethe Vestager (Mededinging) is het daarmee eens, bleek op de Web Summit in Lissabon. Volgens een artikel van Quartz wil ze met strengere regels voorkomen dat startende innovatieve bedrijven lijden onder monopoliemisbruik door technologiegiganten. Een artikel van Express business vertelt meer over de Web Summit en de vragen die deze bijeenkomst opriep over de wenselijkheid van de digitale toekomst. Een artikel van TechCrunch ziet het gevaar van monopoliemisbruik door technologiegiganten helemaal niet. Het noemt het bestaan van de techgiganten zelfs “geweldig” voor start-ups, omdat ze hun zaak nu makkelijk en voor veel geld aan deze bedrijven kunnen verkopen. Zo ging het tot nu toe ook in de ‘oude economie’, bijvoorbeeld in de farmaceutische en voedingsmiddelenindustrie, die daardoor beide zeer innovatief werden.
Artikel Spiegel Online
Artikel Quarz
Artikel Express Business
Artikel TechCrunch
 
Europa wil mondiaal leiderschap het gebied van schone voertuigen versterken
De Europese Commissie (EC) heeft nieuwe streefcijfers gepresenteerd voor de gemiddelde CO2-uitstoot van nieuwe personenauto’s en bestelwagens. Deze moeten de overgang naar voertuigen met lage en nuluitstoot versnellen. Bij de nieuwe normen hoort een pakket van beleidsmaatregelen die zowel innovatie in nieuwe technologieën en bedrijfsmodellen als een efficiënter gebruik van vervoerswijzen voor het goederenvervoer moeten stimuleren.
Persbericht EC
Factsheet EC
 
Parijs volgt Amsterdam op als meest innovatieve stad van Europa
De Europese Commissie (EC) heeft de European Capital of Innovation (iCapital) Award 2017, ter waarde van 1 miljoen euro, toegekend aan Parijs. De stad krijgt de prijs vooral vanwege haar op sociale inclusie gerichte innovatiestrategie. Tallinn en Tel Aviv werden uitgeroepen tot runners-up en krijgen allebei 100.000 euro. Het prijzengeld is bedoeld om de innovatie-inspanningen van de steden op te schalen en verder uit te breiden.
Nieuwsbericht EC
Meer informatie iCapital Award
 
Ierland: Gendergelijkheid wordt criterium bij financiering universiteiten
Ierse universiteiten die geen vooruitgang boeken op weg naar gendergelijkheid krijgen voortaan minder onderzoeksfinanciering. Dat heeft de Ierse minister voor Hoger Onderwijs Mary Mitchell O’Connor aangekondigd.
Nieuwsbericht The Irish Times
 
VK: Brexit-onderhandelingen verkeren in kritiek stadium
EU-onderhandelaar Michel Barnier stelt dat het VK binnen twee weken duidelijk moet maken hoeveel geld het wil overmaken voor de Brexit. Pas dan gaat de EU een volgende onderhandelingsfase in, meldt EU Observer. Premier Theresa May moet haar Brexit-wetgeving deze week door het Britse parlement loodsen, meldt de Independent. Dat wordt steeds moeilijk nu een groeiend aantal Lagerhuisleden geen vertrouwen meer in haar heeft. TechUK geeft een stand van zaken van de onderhandelingen en de afspraken die nog moeten worden gemaakt (bijna alle). The Guild, het samenwerkingsverband van Europese onderzoeksintensieve universiteiten, benadrukt nogmaals hoe belangrijk het behoud van samenwerking op het gebied van onderzoek is voor de EU en het VK. Het Britse netwerk van universiteiten Russell Group onderschrijft het statement.
Nieuwsbericht EU Observer
Nieuwsbericht Independent
Artikel TechUK
Nieuwsbericht The Guild
Statement The Guild (pdf)
Statement Russell Group

Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld


Opleiden voor de vierde industriële revolutie
Het hoger onderwijs moet zich serieus gaan buigen over de manier waarop we mensen – van jong tot oud – opleiden en hoe we leraren trainen in de vaardigheden en kennis die we nodig hebben voor de vierde industriële revolutie. Denk aan robotica, virtual reality, cloud technologie big data enzovoort. Het hoger onderwijs bereidt studenten en werkenden hier nu onvoldoende op voor, aldus een artikel van University World News.
Artikel University World News
 
Geen enkele industrie is veilig voor technologische ontwrichting
Ongeacht de bedrijfstak of bedrijfsgrootte, de meest succesvolle bedrijven omarmen op dit moment de noodzaak om technologiecentra te worden. “Het komt erop neer dat bedrijven in alle sectoren een technologische strategie moeten hebben als het gaat om digitale transformatie”, stelt een artikel van Forbes. Een artikel van MIT Sloan Management Review waarschuwt om dit niet te letterlijk te nemen. Het gaat uiteindelijk niet om een digitale strategie maar om een nieuwe bedrijfsstrategie die mogelijk wordt gemaakt door digitale technologie.
Artikel Forbes
Artikel MIT Sloan Management Review
 
Meeste consumenten vertrouwen peer platforms
Uit onderzoek van de OESO onder 10.000 mensen blijkt dat de meeste consumenten vertrouwen hebben in de bevindingen van peers op internetplatforms. De groep consumenten die geen gebruik maakt van deze platforms doet dat niet uit wantrouwen, maar uit onbekendheid met het verschijnsel.
Rapport OESO
 
Genderongelijkheid in technologiesector houdt aan, ook in niet-technische functies
Ondanks dat veel vrouwen het werken in de technologiesector aantrekkelijk vinden, blijft er genderongelijkheid bestaat. Deze ongelijkheid beperkt zich niet alleen tot vrouwen in technische en IT-functies, maar is ook zichtbaar in niet-technische functies, blijkt uit een internationaal onderzoek van Booking.com. Maar liefst 90% van de respondenten geeft aan dat het gebrek aan sterke rolmodellen en leiders in de sector voor veel vrouwen een barrière vormt.
Nieuwsbericht Booking.com
 
Naar een gemeenschappelijk verhaal over de toekomst van de wereld
Afgelopen weekend vond de jaarlijkse bijeenkomst plaats van de Global Future Councils van het World Economic Forum (WEF). Het thema was ‘Naar een gedeeld verhaal over de toekomst’. Een eerste artikel van het WEF vertelt welke onderwerpen aan bod kwamen en welke ideeën werden aangedragen. Vier vragen bleven onbeantwoord: Hoe beheersen we meer connectiviteit? Hoe creëren we zinvoller werk? Kunnen vertrouwen en waarheid een nieuw leven worden ingeblazen? En: In welke mate kan sociale en organisatorische innovatie nieuwe problemen verlichten? Daarover gaat een tweede artikel van het WEF. Een artikel van The Next Silicon Valley presenteert de resultaten van een onderzoek van Futerra in opdracht van Vodafone over onze technologische toekomst. Hieruit komen tien grote trends naar voren.
Artikel WEF – 1
Artikel WEF – 2
Verslag bijeenkomst WEF
Artikel The Next Silicon Valley
Briefing Paper Futerra (pdf)
 
VS: De winnende beleidsformule voor economische ontwikkeling
Volgens de 2017 State New Economy Index van de Information Technology and Innovation Foundation (ITIF) is er een grote kloof tussen de staten als het gaat om hun economische transformatie. Grote bedrijven die veel investeren in onderzoek en ontwikkeling en die een hoge productiviteit hebben zijn de sleutel voor succes. Het beleid zou vooral deze bedrijven moeten ondersteunen.
Nieuwsbericht ITIF
Rapport ITIF (pdf)
 
Datagedreven steden: 20 verhalen van innovatie
Het World Economic Forum (WEF) heeft een verzameling gemaakt van 20 verhalen. Ze gaan over creatieve manieren waarop steden over de hele wereld gebruik maken van big data om diensten te verbeteren, de kwaliteit van leven, de economie, het bestuur, de infrastructuur en het milieu. Een artikel van Futurism waarschuwt: het massale gebruik van big data kan wel ten koste gaan van de privacy van burgers. Twee artikelen van GovTech zetten uiteen hoe stedelijke overheden dit probleem kunnen aanpakken, bijvoorbeeld met goede regulering van de bescherming van data. Een derde artikel van GovTech waarschuwt: het benutten van big data moet geen doel op zichzelf zijn, maar een middel om een doel te bereiken.
Nieuwsbericht The Next Silicon Valley
Rapport WEF (pdf)
Artikel Futurism
Artikel GovTech – 1
Artikel GovTech – 2
Artikel GovTech – 3
 
VS: Internetbedrijven moeten toegang blokkeren tot piratenonderzoekssite
De American Chemical Society heeft een rechtszaak gewonnen tegen de website Sci-Hub, die zonder toestemming van uitgevers auteursrechtelijk onderzoek herpubliceert. De rechter heeft internetbedrijven verplicht de toegang tot het gratis onderzoeksportaal te blokkeren
Nieuwsbericht Science|Business

Colofon