Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

7 juni 2018


De opvallendste berichten van de afgelopen week


Minister: Internationalisering moet zoveel mogelijk meerwaarde hebben
Internationalisering van het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs heeft meerwaarde. Om die zo groot mogelijk te laten zijn, is het nodig om aan een aantal voorwaarden te voldoen. Zo dient de kwaliteit van onderwijs altijd voorop te staan en moet er altijd plek zijn voor de Nederlandse student. Dat schrijft minister Ingrid van Engelshoven (OCW) in een brief aan de Tweede Kamer. Om meer kansen aan internationalisering te bieden, gaat ze de wet verruimen. Universiteiten en hogescholen zijn blij met de brief, studentenorganisaties leveren felle kritiek.
Nieuwsbericht Rijksoverheid
Nieuwsbericht ScienceGuide
Nieuwsbericht HOP / Resource
Kamerbrief (pdf)
 
Wanneer gaat de productiviteit weer groeien?
Twee artikelen proberen een antwoord te geven op de vraag waarom de arbeidsproductiviteit in de westerse wereld al jarenlang nauwelijks meer groeit. Een artikel van Axios denkt dat dit komt doordat nieuwe technologieën zich altijd geleidelijk verspreiden. Nieuwe technologieën, en dan met name kunstmatige intelligentie (AI), hebben hiervoor nog niet genoeg tijd gehad. Daar gaat de komende jaren beweging in komen. Een artikel van VOX (CEPR) wijt de vertraging in de groei aan de opkomst van de immateriële economie. Om ervoor te zorgen dat de steeds hogere investeringen van bedrijven in immateriële activa (zoals it en r&d) zich vertalen in een hogere productiviteitsgroei, dienen overheden de instituties op te zetten en de commerciële, juridische en ethische normen te ontwikkelen die een immateriële economie nodig heeft. “Dit is belangrijk werk, maar het is analytisch moeilijk, sociaal complex en tijdrovend.” Op een bijeenkomst van de Europese denktank Bruegel werd uitgebreid ingegaan op de oorzaken van en oplossingen voor de ‘productiviteitspuzzel’ van dit moment.
Artikel Axios
Artikel VOX
Verslag Bijeenkomst Bruegel
 
“Bedrijven hebben nieuwe bedrijfsmodellen nodig, geen blockchain”
“We worden dagelijks gebombardeerd met artikelen over de noodzaak om te digitaliseren of over hoe [blockchain/AI/APIs/Cloud/Mobiel/IoT] een bepaalde industrietak zal transformeren of verstoren. Maar we vergeten dat technologie bij gebrek aan nieuwe businessmodellen nooit iets verandert”, stelt een artikel van Medium. Het artikel noemt dit als reden waarom bijvoorbeeld de Duitse industrie momenteel in de problemen raakt. Amazon geeft het voorbeeld van hoe het wel zou moeten.
Artikel Medium

Nieuws en achtergronden uit Nederland


NWO aan de slag met uitvoering maatregelen aanvraagdruk
NWO heeft al verschillende maatregelen getroffen om de aanvraagdruk voor wetenschappers te verminderen. Zo zal voor de rondes Vidi 2018 en Veni 2019 aan onderzoekers om een inbeddingsgarantie worden gevraagd. Hiermee kunnen universiteiten vooraf scherper kiezen welke onderzoekers wel of geen energie moeten steken in de voorbereiding van een (vaak) tijdrovende aanvraag. De NWO-domeinen SGW en TTW gaan voor de ronde Veni 2019 een pilot houden met vooraanmeldingen op basis van een CV en een beknopt onderzoeksidee. Voor andere maatregelen voert NWO aanvullend onderzoek uit. Uiteindelijk wil NWO komen tot een honoreringspercentage van minstens 25%.
Artikel NWO
 
Kamer dwingt hbo en wo alsnog te investeren in kwaliteit
De Tweede Kamer wil dat hogeronderwijsinstellingen die niet hebben voldaan aan de beloofde voorinvesteringen in onderwijskwaliteit deze alsnog gaan doen. Het lijkt erop dat een Kamermeerderheid zich achter een CDA-motie schaart die de minister daartoe oproept.
Nieuwsbericht ScienceGuide
 
Campussen en science parks trekken steeds meer bedrijven
De werkgelegenheid bij bedrijven op de 17 al langer bestaande campussen en science parks in Nederland is in de periode medio 2014 – begin 2018 gegroeid met 5.700 arbeidsplaatsen (+ 22%) tot in totaal 47.000. Ter vergelijking: de totale werkgelegenheid in de gemeenten waar die parken liggen groeide in dezelfde periode met 6%. Gerekend naar aantal arbeidsplaatsen zijn de High Tech Campus Eindhoven, Leiden BioScience Park en Kennispark Twente de grootste. Snelle groeiers zijn de campussen in Groningen en Wageningen. Het grootste aantal bedrijven is gevestigd op Kennispark Twente, TU Delft Science Park en Campus Groningen. Dat komt naar voren uit een rapport van Buck Consultants International (BCI).
Nieuwsbericht BCI
Rapport BCI (pdf)
 
R&D Top 30: ASML pakt koppositie terug van Philips
De Nederlandse r&d-uitgaven zitten in de lift. Dit blijkt uit de R&D Top 30 Bedrijven en R&D Top 15 Kennis- en onderzoeksinstellingen, een jaarlijkse inventarisatie van Technisch Weekblad (TW). Bij circa twee derde van de bedrijven die de enquête volledig invulden en een plaats bemachtigden in de R&D Top 30, gingen de r&d-uitgaven vorig jaar omhoog; bij zes bedrijven daalden de uitgaven. ASML heeft de eerste plaats in de r&d-lijst voor bedrijven heroverd op Philips.
Nieuwsbericht TW
Ranglijsten TW (pdf)
 
MKB-Nederland: Kabinet moet extra investeren in digitalisering mkb
Wil het gros van het midden- en kleinbedrijf kunnen aansluiten bij de verder versnellende digitalisering van de economie, dan is meer ondersteuning nodig. Van de 150 miljoen euro die het kabinet de komende jaren extra uittrekt voor innovatie, zou minstens 50 miljoen euro specifiek moeten worden ingezet voor het mkb. Dat zegt Leendert-Jan Visser, directeur van MKB-Nederland, naar aanleiding van een peiling onder 1000 mkb-ondernemers.
Nieuwsbericht MKB Servicedesk
 
Technieksector gaat Nederland ‘upgraden’
Een brede coalitie van (technologie)bedrijven, kennisinstellingen, overheden en mediapartijen bundelt vanaf vandaag de krachten om heel Nederland mee te nemen in de technologische transitie. De nieuwe samenwerking, Upgrade NL, wil Nederland vooral (meer) ‘tech wise’ maken. In 2018 krijgt het programma nader vorm, worden partners betrokken, projecten ontwikkeld en financiering bijeengebracht. Upgrade NL gaat van start in 2019 en duurt ten minste drie jaar. NPO Radio 4 sprak met FME-voorzitter Ineke Dezentjé over de plannen.
Nieuwsbericht Upgrade.nl
Uitzending NPO Radio 4
Website Upgrade.nl
 
Acties voor een verantwoorde digitale samenleving
De SER en het Rathenau Instituut organiseerden onlangs twee werkconferenties over het thema ‘Naar een verantwoorde digitale samenleving: van kwesties naar acties’. Met bedrijven, beleidsmakers en andere spelers werd verkend wat de urgente kwesties rondom digitalisering zijn, welke oplossingen mogelijk zijn en welke acties moeten worden ondernomen.
Nieuwsbericht SER
Verslag werkconferenties (pdf)
 
Een leven lang leren zit nog niet in het denken van veel Nederlanders
Als we relevant willen blijven in het digitale tijdperk, moeten we een omslag maken op het gebied van onderwijs en scholing. Hoewel Nederland vergeleken met andere Europese landen goed scoort op een leven lang leren, richt de meerderheid van de werknemers die zich bijscholen zich op de korte termijn. Dat moet een continu proces worden, komt naar voren uit het onderzoek ‘Een leven lang leren in Nederland’ van PwC.
Nieuwsbericht PwC
Rapport PwC (pdf)
 
Agentschap Telecom slaat alarm over hackbare apparaten
Er moet haast worden gemaakt met het weren van onveilige ‘slimme’ apparaten’, vindt het Agentschap Telecom. Het kabinet heeft al laten weten na te denken over een keurmerk voor veilige apparaten, maar dat gaat het agentschap niet snel genoeg. Totdat er een wettelijk keurmerk komt, zouden bedrijven zelf al een vrijwillig keurmerk in het leven kunnen roepen. Ook zouden telecom- en internetproviders actief kunnen gaan speuren naar onveilige apparatuur op hun netwerk, en de gebruiker waarschuwen.
Nieuwsbericht Agentschap Telecom
Nieuwsbericht NOS
 
Nederlandse fintechreus Adyen gaat naar de beurs
Het Nederlandse betaalbedrijf Adyen gaat op 13 juni naar de beurs in Amsterdam. Het zal hiervoor geen nieuwe aandelen uitgeven. Bestaande aandeelhouders verkopen 15 procent van hun aandelen. Adyen heeft een omzet van 218 miljoen euro en is, naar schatting, tussen de 6,5 en 7,1 miljard euro waard. Een artikel van Sprout beschrijft hoe Adyen zo groot is geworden.
Nieuwsbericht RTLZ
Artikel Sprout
 
Tien bijzondere start-ups uit Nederland
Op de jaarconferentie van The Next Web in Amsterdam ontmoette Silicon Canals een aantal start-ups uit Nederland. In een artikel beschrijft de website de tien meest opvallende daarvan.
Artikel Silicon Canals
 
“Criterium ‘financieel gezond’ in nieuw miljardenfonds voor start-ups moet vervallen”
De 2,5 miljard euro die het kabinet uittrekt voor investeringsvehikel Invest-NL komt mogelijk niet terecht bij de ondernemers die het geld het hardste nodig hebben. Die waarschuwing gaf de Dutch Startup Association tijdens een bijeenkomst in de Tweede Kamer. Het fonds gaat in 2019 van start. Hooginnovatieve bedrijven hebben doorgaans een beperkte cashflow, lage solvabiliteit en weinig zekerheid. Dat maakt dat ze in hun beginfase vaak nog niet kunnen voldoen aan het criterium ‘financieel gezond’. Om dat te worden, hebben ze juist steun nodig.
Nieuwsbericht Sprout
 
Waarom start-ups falen
Waarom gaan startups kopje onder? Het antwoord heeft vooral te maken met onvoldoende behoefte in de markt, een te hoge burn rate en/of een ongeschikt team.
Artikel Sprout
 
Het blockchain-ecosysteem in Nederland
Berenschot heeft getracht het blockchain-ecosysteem in Nederland in kaart te brengen. Hierin zijn meer partijen actief dan alleen blockchainstart-ups, (technische) ontwikkelaars en juridische en organisatieadviseurs. Ook partijen die actief met blockchain werken, zoals overheden, zorg- en energiepartijen, zijn in het systeem opgenomen. Organisaties worden uitgenodigd om feedback te geven.
Nieuwsbericht Berenschot
Blockchain ecosysteem 2018 - Nederland (pdf)
 
“Groene waterstof als toekomstige motor voor groei en vergroening”
“De ontwikkeling van groene waterstof moet een belangrijke rol krijgen in het komende Klimaatakkoord en ook in het buitenlands beleid”. Die oproep deed Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW, tijdens de conferentie Nederland Waterstofland. Tijdens de conferentie overhandigden meer dan 20 organisaties het Groene Waterstofmanifest aan minister Eric Wiebes (EZK). Het manifest, een initiatief van Greenpeace, bevat concrete voorstellen om te zorgen dat waterstof snel goedkoper wordt, net als eerder ‘wind op zee’. Volgens Joost Sandberg van AkzoNobel zou Nederland zijn kaarten moeten zetten op de ontwikkeling en productie van elektrolysers die duurzame stroom omzetten in groene waterstof. Een artikel van De Ingenieur vertelt daar meer over.
Nieuwsbericht Link Magazine
Nieuwsbericht Greenpeace
Manifest (pdf)
Artikel De Ingenieur
 
“Sociaal-economisch denkkader moet worden uitgebreid”
Het Nederlandse sociaal-economische beleid (en daarmee ook het innovatiebeleid, red.) is vooral gericht op de productiekant van de economie. Dit heeft niet alleen geleid tot een scheve verdeling van de baten van de economische groei, maar mensen kunnen zich ook lastig met het beleid identificeren. De net uitgebrachte Monitor Brede Welvaart van het CBS is daarvoor niet genoeg, zo is ook bij de behandeling in de Tweede Kamer gebleken. In een artikel van Me Judice pleiten de Triodos-economen Ruth van de Belt en Hans Stegeman voor een verbreding van het Sociaal-economisch denkkader. Een artikel van RaboResearch beschrijft de ontwikkeling van een Brede Welvaartsindicator, die het debat over brede welvaart zou moeten voeden. In een artikel van Duurzaam Nieuws pleit ook Frido Kraanen, directeur Duurzaamheid bij PGGM, voor meer aandacht voor geluk in het economisch denken.
Artikel Me Judice
Artikel RaboResearch
Artikel Duurzaam Nieuws
 
Ondersteuningspakket voor versterking van regio’s
Toenemende (internationale) concurrentie dwingt Nederlandse regio’s zich sterker te ontwikkelen. Hiervoor zijn krachtige samenwerkingsverbanden nodig die inspelen op de specifieke regionale opgaven. Om hen daarbij te helpen ontwikkelden de adviesbureaus Berenschot en Birch, in opdracht van het ministerie van BZK, een Ondersteuningspakket Regionaal DNA. Dit biedt regio’s een dashboard-dummy voor (economische) data en analyses, en een handreiking voor het proces van regionale strategie- en agendavorming.
Nieuwsbericht Berenschot
Rapport Berenschot / Birch (pdf)
Handreiking regionale agendavorming (pdf)
 
Groot akkoord onderwijs en arbeid voor Brainport-regio
Meer dan 200 bestuurders van bedrijven, overheden, onderwijsinstellingen en andere instanties hebben hun handtekening gezet onder een zevental afspraken die Brainport Eindhoven tot hét economische ontwikkelgebied van Nederland moet maken. Het akkoord werd gepresenteerd tijdens de opening van de Dutch Technology Week. Het bijzondere aan de overeenkomst is dat niet instanties maar bestuurders en ceo’s op persoonlijke titel hun handtekening eronder hebben gezet. Daarmee maken ze zich persoonlijk verantwoordelijk voor het halen van de doelen. Het akkoord richt zich onder andere op een verdubbeling van het aantal tech- en IT-afstudeerders in 2025.
Nieuwsbericht Fontys
Brainport Talent & Skills Akkoord

Nieuws en achtergronden uit Europa


LERU publiceert roadmap met suggesties voor open science
De League of European Research Universities (LERU) heeft een paper gepubliceerd om universiteiten over de hele wereld te helpen bij het toepassen van principes van ‘open science’. Het document is geen handleiding maar een roadmap, waarmee elke instelling haar eigen weg, strategie en acties richting open science kan uitstippelen.
Nieuwsbericht LERU
Nieuwsbericht Research Europe
Rapport Research Europe (pdf)
Samenvatting Rapport (pdf)
 
Publiceren kan voor minder dan de helft van de prijs
Een nieuw voorstel van een aantal open access uitgevers brengt de lopende onderhandelingen in een stroomversnelling. Waar de gemiddelde prijs per artikel momenteel geschat wordt op zo’n 3.800 euro biedt een consortium van uitgevers waaronder PLoS nu een publication fee van 1.400 euro. Speciale EU gezant voor open access Robert-Jan Smits ziet het aanbod als een interessante optie.
Nieuwsbericht ScienceGuide
 
Horizon 2020 zorgt voor meer banen
Horizon 2020 draagt bij aan het creëren van banen van hoge kwaliteit. Dat constateert een onderzoek in opdracht van het Europees Parlement (EP). Met name wanneer de private sector betrokken is bij projecten, in het bijzonder het mkb, worden veel kwaliteitsbanen gecreëerd. Toekomstige onderzoeks- en innovatieprogramma’s zouden meer gericht moeten zijn op het versterken van de deelname van EU-13 landen, om de positieve effecten gelijkmatiger over de EU te verspreiden.
Rapport EP (pdf)
Nieuwsbericht Neth-ER
 
EUA wil meer vertrouwen in universiteiten en meer flexibiliteit in Horizon Europe
In de aanloop naar het voorstel van de Europese Commissie voor de regels voor deelname aan Horizon Europe, pleit de European University Association (EUA) voor vereenvoudiging van de regels voor financieel beheer van subsidiegelden. Dat zou de toegevoegde waarde van projecten kunnen vergroten en de efficiëntie en impact van EU-financiering kunnen verbeteren.
Nieuwsbericht EUA
Rapport EUA
 
Onderzoeksministers steunen plannen voor Europese research cloud
De EU-ministers van Onderzoek steunen de blauwdruk van de Europese Commissie voor een gezamenlijke ‘open science cloud’ (EOSC). Op 23 november beslissen ze over de bestuursstructuur voor de startfase van het project. Een voorstel hiertoe zal worden voorbereid door het Oostenrijkse voorzitterschap van de Europese Unie, dat komende maand ingaat.
Nieuwsbericht EC
Nieuwsbericht Science|Business
EOSC Roadmap – korte versie (pdf)
EOSC Roadmap – lange versie (pdf)
 
Maatschappelijke impact onderzoek meten via kennisuitwisseling
Hoe meet je de volledige impact van universiteiten? Een artikel op het weblog van de London School of Economics (LSE) bespreekt de mogelijkheid om de impactmeting te richten op kennisuitwisseling in de vorm van ‘contract income’: de financiële investeringen die externe partijen doen in contractonderzoek, contractonderwijs, octrooien of startende ondernemingen.
Blogpost LSE
 
ERC-projecten leiden vaak tot doorbraken of belangrijke vooruitgang
Van alle onderzoeksprojecten die gefinancierd zijn door de European Research Council (ERC) had 79% een grote impact: 19% leidde tot een wetenschappelijke doorbraak en 60% tot grote wetenschappelijke vooruitgang. Bijna de helft van de projecten heeft al zijn stempel gedrukt op de economie, de samenleving en de beleidsvorming, terwijl ongeveer driekwart dat op middellange en lange termijn zal doen. Dat komt naar voren uit een onderzoek van een groep onafhankelijke internationale topwetenschappers.
Nieuwsbericht ERC
 
“Erasmus-voorstel Europese Commissie behoeft nadere uitwerking”
“Verdubbeling van het Erasmus-budget is een stap in de goede richting”, meent de European University Association (EUA). Nu het programma wordt uitgebreid met de oprichting van netwerken van ‘Europese universiteiten’, is wel de vraag of het budget dat de Europese Commissie (EC) voorstelt groot genoeg is om voldoende initiatieven op dit vlak te ondersteunen. De EUA deed in februari een serie aanbevelingen over het Erasmus-programma en voegt daar nu enkele aanbevelingen aan toe.
Nieuwsbericht EUA
Reactie EUA (pdf)
Nieuwsbericht Science|Business
Aanbevelingen EUA februari 2018 (pdf)
Extra aanbevelingen EUA (pdf)
 
Wat werkt wel en niet in het innovatie‑ en ondernemerschapsbeleid?
Iedereen is het erover eens dat innovatie van vitaal belang is om de productiviteitsgroei te versnellen en de grote uitdagingen van onze tijd aan te gaan. Het probleem is dat we niet echt weten wat werkt en wat niet om innovatie te verhogen. Het Britse Innovation Growth Lab (IGL) doet hier in de hele wereld onderzoek naar. Een artikel op het weblog van de denktank Nesta presenteert een aantal tussentijdse resultaten.
Artikel Nesta
 
Nieuw dataplatform voor trends in onderzoeks‑ en innovatiebeleid
De Europese Commissie en de OESO hebben het STIP Compass gelanceerd. Het is een online platform dat kwantitatieve en kwalitatieve data verzamelt over nationale beleidstrends rondom wetenschap, technologie en innovatie. Het STIP Compass bevat meer dan 500 interactieve dashboards en heeft geavanceerde zoekmachines waardoor een specifieke zoekopdracht op beleid makkelijker wordt gemaakt.
Website STIP Compass
 
Europese Commissie wil 9,2 miljard investeren in allereerste digitale programma
De Europese Commissie heeft een voorstel gedaan voor een compleet nieuw programma, Digitaal Europa. Hiervoor heeft ze een budget van 9,2 miljard euro gereserveerd in de langetermijnbegroting van de EU voor 2021-2027. De EC wil vooral investeren in kunstmatige intelligentie, supercomputers, cyberveiligheid, vaardigheden en e-overheid.
Persbericht EC
Wetsvoorstel en factsheet
 
Bedrijfsleven waarschuwt Europese raad over nieuwe ePrivacy Regulation        
In een gezamenlijke brief uit een coalitie van Europese vertegenwoordigers van het bedrijfsleven haar zorgen over de mogelijke gevolgen van de aankomende ePrivacy Regulation (ePR). De brief is gericht aan de Europese Raad, waar de ePR al ruim een jaar wordt besproken. De brief wordt breed ondersteund.
Nieuwsbericht Nederland ICT
Brief (pdf)
 
Advies gewasbeschermingsmiddelen zoekt balans tussen feiten en meningen
De Scientific Advice Mechanism (SAM)-groep van Chief Scientific Advisors van de Europese Commissie (EC) heeft een nieuw onafhankelijk advies gepubliceerd. Het gaat over gewasbeschermingsmiddelen in de EU. Er is de laatste jaren veel discussie over dit onderwerp, ook over de resultaten van wetenschappelijk onderzoek en hoe die moeten worden geïnterpreteerd. Het rapport schetst een uitweg uit de dilemma’s.
Nieuwsbericht EC
Rapport SAM (pdf)
Evidence Review Report (pdf)
 
Onderzoek moet alternatieven vinden voor eenmalige kunststoffen
De Europese Commissie heeft nieuwe regels gepresenteerd voor het gebruik van tien kunststofproducten voor eenmalig gebruik. Hiermee wil ze de hoeveelheid schadelijk plastic zwerfvuil in oceanen en zeeën terugdringen. Horizon 2020 heeft meer dan 250 miljoen euro bijgedragen aan r&d op gebieden die van direct belang zijn voor de strategie voor kunststoffen. In de periode tot 2020 komt daar nog eens 100 miljoen euro bij. Koepelorganisatie van de Europese kunststofverwerkers EuPC is niet blij met het EC-plan.
Persbericht EC
Factsheet EC
Nieuwsbericht Kunststof en Rubber
 
Robots: Positief of negatief voor de werkgelegenheid in de EU?
De Europese denktank Bruegel heeft ook uitgebreid onderzoek gedaan naar de gevolgen van robotisering voor de werkgelegenheid in Europa. In theorie kunnen robots werknemers direct vervangen voor het uitvoeren van specifieke taken (verplaatsingseffect). Maar ze kunnen ook de vraag naar arbeid vergroten doordat ze de efficiëntie van de productie vergroten (productiviteitseffect). In een podcast bespreekt onderzoeker Georgios Petropoulos de uitkomsten van het onderzoek.
Podcast Bruegel
Rapport Bruegel (april 2018)
 
Duitsland: Aanmoedigen van academisch ondernemerschap
Elk land, en dus ook Duitsland, kan op de lange termijn profiteren van innovatieve ideeën die in onderzoeksorganisaties worden ontwikkeld. Maar veel van deze ideeën worden nooit benut. Fraunhofer IAO presenteert, in een speciale resultatenbrochure, strategieën ter bevordering van de exploitatie van onderzoeksresultaten in het onderzoeks- en onderwijsstelsel. Vrouwelijke onderzoekers zijn in dit verband een belangrijke doelgroep.
Nieuwsbericht Fraunhofer IAO
Rapport Fraunhofer IAO (D; pdf)
 
Frankrijk: Start-upnatie worden is een weg vol obstakels
Een jaar geleden onthulde de Franse president Emmanuel Macron het plan om van Frankrijk een start-upnatie te maken. Volgens een artikel van The New York Times is het land hierdoor al snel een van de meest spraakmakende bestemmingen in Europa geworden voor technologiebedrijven en startende ondernemingen. Maar er is nog een lange weg te gaan om London als start-uphoofdstad van Europa in te halen. Bovendien zit London niet stil. Een rapport van het Institute for Public Policy Research (IPPR) doet aanbevelingen aan de Britse overheid over maatregelen om de Britse dominantie in de start-upwereld te consolideren.
Artikel The New York Times
Nieuwsbericht IPPR
Rapport IPPR (pdf)
 
Noorwegen: Arbeidsmarktrelevantie en -resultaten hoger onderwijs lopen uiteen
In Noorwegen hebben afgestudeerden in de geesteswetenschappen, de kunst en de sociale wetenschappen vaardigheden die vergelijkbaar zijn met die van bèta/technici. Hun arbeidsmarktresultaten zijn echter veel zwakker. Een rapport van de OESO over het hogeronderwijssysteem in Noorwegen concludeert dat Noorse beleidsmakers een grotere rol moeten spelen bij het sturen van het systeem.
Rapport OESO
 
Scandinavië: Samen aan de slag met 5G
Denemarken, Finland, IJsland, Noorwegen en Zweden willen een leidende rol spelen bij de volgende sprong op het gebied van draadloze communicatie. Ze willen wereldleider worden in het gebruik van 5G-technologie voor de ontwikkeling en digitalisering van alle sectoren van de samenleving. Daartoe hebben ze een Letter of Intent getekend.
Nieuwsbericht EC
Letter of Intent (pdf)
 
VK: Universiteiten vrezen groot verlies aan Europese studenten na brexit
De Britse universiteiten stellen lijsten op van opleidingen die moeten sluiten na de brexit als Europese studenten net zo veel collegegeld moeten gaan betalen als studenten uit andere buitenlanden. Ze denken dat veel Europese studenten niet bereid of in staat zijn om deze veel hogere tarieven te betalen. De Britse overheid zou het collegegeldbeleid moeten veranderen.
Nieuwsbericht The Guardian

Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld


Wetenschappers die geld zoeken, kunnen crowdfunding overwegen
Wetenschappers die moeite hebben met het vinden van financiering voor onderzoek kunnen soms een nieuwe bron van geld benutten: crowdfunding. Dat is de conclusie van een studie, die voorstelt dat wetenschappers zonder uitgebreide publicatielijst vaak beter kunnen proberen veel kleine bijdragen bijeen te halen bij verschillende donateurs dan één grote uit een traditionele bron.
Artikel The Wall Street Journal
 
Wereld Reputatie Rankings bevestigt prestige Amerikaanse universiteiten
Harvard, MIT en Stanford vormen wederom de top drie van de jaarlijks World Reputation Rankings van Times Higher Education (THE). De VS overheerst deze ranking sowieso, met 44 instituten in de top 100. Europa heeft er 33, Azië 20. Wat opvalt is dat Aziatische universiteiten de meeste punten uit het eigen continent krijgen. Noord-Amerikaanse universiteiten krijgen iets minder dan de helft van de stemmen uit het binnenland. Europese universiteiten krijgen de overgrote meerderheid van stemmen vanuit het buitenland. De THE World Reputation Rankings is een spin-off van de jaarlijkse World University Rankings, die in september verschijnt. Er staan dit jaar vijf Nederlandse universiteiten in de reputatieranking: de TU Delft op plek 51-60, de UvA op plek 61-70, ULeiden op plek 71-80, UUtrecht op plek 81-90 en Wageningen UR op plek 91-100. Nederland scoort daarmee binnen Europa een derde plek na het Verenigd Koninkrijk (negen universiteiten) en Duitsland (zes universiteiten).
Nieuwsbericht THE (registratie verplicht)
Nieuwsbericht Neth-ER
Artikel University World News
Top 100 lijst
 
Mary Meeker’s 2018 internet trends report
Mary Meeker, een belangrijke technologieanalist en partner bij durfkapitaalfirma KIeiner Perkins Caufield & Byers (KPCB), heeft haar jaarlijkse rapport over internationale internettrends gepresenteerd. Het is weer een lange compilatie van feiten. Enkele hoogtepunten: de groei van het internet houdt aan, AI is een groeiende prioriteit voor bedrijven en de tech-sector blijft hard groeien en veel investeren in r&d.
Artikel Innovation America
Artikel Recode
 
Het einde van de globalisering is nog lang niet in zicht
Tot voorheen was globalisering gebaseerd op de handel en was de leiding in handen van het Westen. Tegenwoordig wordt de globalisering gedreven door digitale technologie en in toenemende mate geleid door China en andere opkomende economieën. Dit nieuwe tijdperk zal economische en maatschappelijke voordelen opleveren, innovatie en productiviteit stimuleren, mensen ongekende (en vaak vrije) toegang tot informatie bieden, en consumenten en leveranciers over de hele wereld met elkaar in contact brengen. Maar het zal ook ontwrichtend zijn, aldus een artikel van de Amerikaanse Council of Foreign Relations. Bedrijven en overheden kunnen zich daar maar beter op voorbereiden.
Artikel Foreign Affairs
 
Waar willen we naartoe met het innovatieve internet van alles en iedereen?
Het internet biedt de mensheid geweldige kansen en mogelijkheden. Maar de toekomst van het internet wordt bedreigd door grote, potentieel fatale veiligheidstekortkomingen, onzekerheden over bedrijfsmatige beslissingen en regelgeving van overheden, met volkomen onduidelijke uitkomsten voor de samenleving. Dit hoeft ons er niet per se te weerhouden van het omarmen van een steeds groter wordend internet, maar de mensheid moet het heft wel weer zelf in handen nemen, meent een artikel van Innovation Excellence. Met strengere veiligheidsmaatregelen, regels voor netneutraliteit en grenzen aan het gebruik. Een artikel van GreenBiz legt uit hoe zo’n ontwikkeling van onderaf wordt vormgegeven in Smart Cities. Een onderzoek van McKinsey maakt duidelijk hoe (lagere) overheden met succes kunnen werken aan technologiegedreven innovaties.
Artikel Innovation Excellence
Artikel GreenBiz
Artikel McKinsey
Rapport McKinsey (pdf)
 
San Francisco is nog steeds de beste stad ter wereld voor innovatie
Een rapport van adviesbureau AT Kearney zet San Francisco op de eerste plek in een ranglijst van steden van de toekomst. New York is koploper als het gaat om economische prestaties, terwijl Singapore en Amsterdam de opkomende technologiehubs van de wereld zijn. De concentratie van rijkdom en macht in San Francisco heeft haar keerzijden.
Artikel Business Insider
Global Cities Report – AT Kearny
 
Canada: Uitwisseling universiteit en gemeenschap noodzaak in tijd van ontwrichting
Uitwisseling tussen universiteiten en gemeenschappen - waardoor de gemeenschap in het hart van de campus wordt gebracht - zal Canada beter toerusten voor toekomstige uitdagingen en kansen. Dat zegt een artikel van de Canadese website Policy Options. Studenten krijgen zo een klankbord van de reële wereld en burgers de gelegenheid om hun uitdagingen te benoemen en laten onderzoeken en oplossingen ervoor te formuleren
Artikel Policy Options
 
VS en EU starten WTO-procedures tegen IP-regels China
Zowel de VS als Europa zijn bij de wereldhandelsorganisatie (WTO) procedures gestart tegen oneerlijke regels voor technologieoverdracht in China. De regels zouden het intellectuele-eigendomsrecht van westerse bedrijven ondermijnen. Als overleg met China niet binnen zestig dagen tot een oplossing leidt, kan een WTO-panel gaan werken aan een uitspraak.
Nieuwsbericht Reuters
Persbericht EC
Nieuwsbericht De Telegraaf
 
Zuid-Korea: Op zoek naar toepassingen van 3D-printtechnologie
Zuid-Korea investeert actief in onderzoek naar en ontwikkeling van geavanceerde 3D-printingtechnologieën die toegevoegde waarde kunnen creëren in markten zoals scheepvaart, ruimtevaart en medische industrie. De ontwikkelingen bevinden zich nog in het beginstadium. Commercialisatie zal nog enige tijd op zich laten wachten.
Artikel RVO (pdf)

Colofon

Adres

Pr. Willem-Alexanderhof 20
2595 BE Den Haag

Telefoonnummer

070 3110 920

Internet

www.awti.nl
@AdviesraadWTI