Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

31 mei 2018


De opvallendste berichten van de afgelopen week


Onderwijsraad bepleit weloverwogen internationalisering hoger onderwijs
Volgens de Onderwijsraad is internationalisering in het hoger onderwijs een positief te waarderen koers, mede omwille van de onderwijskwaliteit. Internationalisering draagt bij aan het internationaal competent worden van studenten. Ook de samenleving en instellingen voor hoger onderwijs hebben er baat bij. Maar het gaat niet automatisch goed. Er zijn waarborgen nodig voor onderwijskwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid, stelt de raad in zijn advies Internationalisering in het hoger onderwijs. Een artikel van University World News wijst op één zo’n potentieel probleem van internationalisering: in hun haast om de mogelijkheden van globalisering te omarmen, doen instellingen voor hoger onderwijs vaak niet genoeg aan risicobeoordeling als het gaat om het lanceren van filiaalcampussen. Veel van deze campussen trekken in de praktijk te weinig studenten om de kosten terug te verdienen. Soms ontstaan problemen over academische vrijheid, waarmee de westerse universiteiten hun reputatie op het spel zetten. “Kijk goed voordat je in de markt van buitenlandse campussen springt”, is het advies. 
Nieuwsbericht Onderwijsraad
Rapport Onderwijsraad (pdf)
Nieuwsbericht ScienceGuide
Artikel University World News
 
Voorjaarspakket Europees semester: meer werk maken van innovatie
De Europese Commissie heeft aanbevelingen gepresenteerd voor de manier waarop de lidstaten duurzame en inclusieve groei op lange termijn zouden moeten bereiken. Ze zouden de huidige gunstige economische omstandigheden moeten gebruiken om hun economieën en samenlevingen sterker en veerkrachtiger te maken. De Commissie beveelt Nederland onder andere aan om regels tegen belastingontwijking aan te scherpen, schulden van huishoudens af te bouwen en publieke en private investeringen in onderzoek en innovatie fiscaal aan te zwengelen. Meer inspanningen leveren op het gebied van innovatie is een aanbeveling die de EC aan alle lidstaten doet.
Persbericht EC
Factsheet EC
Nieuwsbericht Europa Nu
Landenspecifieke aanbevelingen
Aanbevelingen Nederland (pdf)
 
“EU en China moeten samen innovatienetwerken opzetten”
De Britse denktank Chatham House heeft een rapport uitgebracht over de relatie tussen Europa en China op het gebied van innovatie. “Er zal altijd een neiging zijn dat de politiek zich inzet voor de bescherming of versterking van ‘lokale innovatie’, maar op langere termijn is het in het belang van zowel de EU als China om samenwerking op het gebied van innovatie aan te moedigen.” Innovatie is geen ‘zero sum game’. “Transnationale innovatienetwerken of ‑ecosystemen kunnen de innovatieresultaten voor beide partijen stimuleren.”
Nieuwsbericht Chatham House
Rapport Chatham House (pdf)

Nieuws en achtergronden uit Nederland


Acht opties voor verbreding van het wetenschapsbeleid
“Het is opvallend dat het wetenschapsbeleid zich vrijwel uitsluitend richt op de universiteiten. Daarmee wordt een belangrijk deel van de capaciteit van het onderzoekssysteem genegeerd en neemt de druk op de universiteiten toe.” Dat schrijft het Rathenau Instituut in een Bericht aan het Parlement. Het instituut presenteert acht opties om het wetenschapsbeleid te verbreden naar het hele onderzoekssysteem, rekening te houden met verschillen tussen kennisinstellingen en de druk op de universiteiten te verminderen. “Investeer in onderzoek aan hogescholen” is één van de opties. “Differentieer in de structuur van het stelsel”, is een andere.
Nieuwsbericht Rathenau
Bericht aan het Parlement – Rathenau (pdf)
 
Drijfveren van onderzoekers 2018
Goed onderzoek doen staat nog steeds voorop als het gaat om de belangrijkste drijfveren van onderzoekers in Nederland. Uit onderzoek van het Rathenau Instituut komt naar voren dat onderzoekers wel verschillende interpretaties  hebben van wat goed onderzoek is. Voor mensen aan universiteiten en de NWO- en KNAW-instituten wordt kwaliteit vooral bepaald door wetenschappelijke vakgenoten. Voor onderzoekers van hogescholen en publieke kennisorganisaties als RIVM en TNO zijn de maatschappelijke waarde van hun werk en tevreden opdrachtgevers van belang. Onderzoekers bij UMC’s gaat het zowel om het oordeel van wetenschappelijke vakgenoten als om maatschappelijke waarde. ScienceGuide constateert op basis van de uitkomsten van het onderzoek dat de valorisatiedoelen van het wetenschapsbeleid nog niet echt zijn ingedaald bij onderzoekers. Onderzoekers zijn nauwelijks meer gedreven tot valorisatie dan vijf jaar geleden toen het Rathenau Instituut voor de eerste keer onderzoek deed naar hun drijfveren. 
Aankondiging Rathenau
Rapport Rathenau (pdf)
Nieuwsbericht ScienceGuide
 
OCW houdt toch vast aan doelmatigheidskorting van 183 miljoen
Het ministerie van OCW gaat de doelmatigheidskorting voor het hoger onderwijs toch doorvoeren. Eerder leek het erop dat OCW van de korting zou afzien. Uit de voorjaarsnota van het kabinet blijkt dat de tekorten op de begroting van OCW ook met doorvoering van de doelmatigheidskorting blijven toenemen.
Nieuwsbericht ScienceGuide
 
NWO versimpelt subsidiestelsel
NWO is bezig het subsidiesysteem te vereenvoudigen. Vanaf augustus krijgen de exacte en natuurwetenschappen en de sociale en geesteswetenschappen als eerste te maken met een stelsel waarin onderzoekers, als het goed is, makkelijker de weg kunnen vinden. Ook is het simpeler om interdisciplinaire aanvragen in te dienen.
Nieuwsbericht Univers
 
Zorgen over vrijheid van wetenschapsbeoefening in Nederland
“Er zijn geen signalen dat er in de wetenschap in Nederland structureel sprake is van zelfcensuur en beperking van diversiteit aan perspectieven, maar we moeten wel alert blijven.” Dat schreef de KNAW in zijn advies ‘Vrijheid van wetenschapsbeoefening in Nederland’, van maart 2018. Carel Stolker, rector magnificus en voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Leiden plaatst daar, in een artikel van ScienceGuide, drie kanttekeningen bij. Volgens hem moeten we ons wel degelijk zorgen maken om de diversiteit van opvattingen, onderwerpen en perspectieven in de academische gemeenschap, de diversiteit in het debat en de internationale dimensie van vrijheid van wetenschapsbeoefening. Op een discussiebijeenkomst van de KNAW, waarvan ScienceGuide verslag doet, werd duidelijk dat het laatste woord over de vrijheid van wetenschapsbeoefening nog niet is gezegd. Het zou vaker onderwerp van debat in de academische wereld moeten zijn.
Artikel ScienceGuide
Verslag ScienceGuide
Advies KNAW (pdf)
 
VSNU, VH en SURF presenteren Versnellingsplan onderwijsinnovatie met ict
De Vereniging van Universiteiten VSNU, Vereniging Hogescholen (VH) en SURF hebben een vierjarig plan gepresenteerd voor het versnellen van onderwijsinnovaties met ict. Het plan is de utwerking van de Versnellingsagenda voor onderwijsinnovatie die ze eind 2017 uitbrachten.
Nieuwsbericht VSNU
Versnellingsplan onderwijsinnovatie met ict (pdf)
 
“Versobering expat-regeling schadelijk voor Nederland kennisland”
Nederlandse universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstituten vrezen internationaal talent mis te lopen door het inperken van de zogeheten ‘expat-subsidie’. In een brief, die ze schreven samen met andere maatschappelijke organisaties, roepen ze staatssecretaris Menno Snel (Financiën) op om de beperking van de 30%- regeling te heroverwegen. Dat zou in ieder geval moeten gebeuren voor wetenschappelijk personeel en beroepsgroepen waarin grote tekorten zijn op de Nederlandse arbeidsmarkt.
Nieuwsbericht VSNU
Brief (pdf)
Nieuwsbericht HOP / Univers
 
Nederland op drie na meest concurrerende land ter wereld
Nederland is op de wereldranglijst van meest concurrerende landen weer een plaatsje gestegen. Het is nu het hoogste genoteerde Europese land. De samensteller van de lijst, de Zwitserse businessschool IMD, zet ons land op plaats vier, na de VS, Hongkong en Singapore. Zwitserland daalde van 4 naar 5. Opvallend is dat Nederlands nergens echt in uitblinkt, maar vooral een goede allrounder is. De economie groeit niet hard, maar is wel stabiel. De overheid is relatief efficiënt. En we mogen geen echte topuniversiteiten hebben, het onderwijsniveau is hoog. Duitsland is uit de top 10 weggezakt.
Nieuwsbericht MT
Nieuwsbericht IMD
Meer informatie
 
Voortgang dronebeleid
In een brief aan de Tweede Kamer zet het kabinet de voortgang van het dronebeleid uiteen. Hoofdpunten van dit beleid zijn het bevorderen van innovatie, regelgeving en handhaving. De media, zoals de NOS, halen uit de brief naar voren dat er geen strengere regels voor recreatieve dronevliegers komen. De brief gaat over nog veel meer onderwerpen.
Kamerbrief (pdf)
Bijlage Handhavingsanalyse drones (pdf)
Nieuwsbericht NOS
 
Verkenning Financiële instrumenten voor een circulaire economie
De inzet van financiële overheidsinstrumenten, zoals belastingen, subsidies en overheidsinkopen, kan bijdragen aan een versnelling van de transitie naar een circulaire economie. Door deze financiële instrumenten slim in te zetten, ontstaan economische kansen, terwijl milieuschade en onzekerheid over grondstoffenvoorziening afnemen. Dit staat in de SER-verkenning ‘Financiële instrumenten voor een circulaire economie’.
Nieuwsbericht SER
Rapport SER (pdf)

Nieuws en achtergronden uit Europa


Europese Commissie wil al in 2019 meer geld voor onderzoek en innovatie
De Europese Commissie (EC) heeft haar begroting voor 2019 gepresenteerd. Hierin is 8,4% meer budget opgenomen voor onderzoek en innovatie (Horizon 2020), inclusief 194 miljoen euro voor een nieuwe European High Performance Computing Joint Undertaking. Erasmus+ krijgt er 10,4% bij ten opzichte van 2018. Hiermee creëert de EC de opmaat voor de koersverandering die ze een maand geleden presenteerde voor het Meerjarig Financieel Raamwerk 2021-2027. De Raad van de Europese Unie en het Europees Parlement moeten nog wel instemmen met beide begrotingen.
Persbericht EC
Ontwerpbegroting 2019 - EC
Q&A Ontwerpbegroting 2019 - EC
 
Voorstel verdubbeling Erasmus-programma 2021-2017
De Europese Commissie heeft haar formele voorstel gepresenteerd voor de financiering van het Erasmus-programma voor de periode 2021-2027. Ze wil het programmabudget verdubbelen tot 30 miljard euro (25,9 miljard voor onderwijs en opleiding, 3,1 miljard voor jeugd en 550 miljoen voor sport). De Commissie beoogt met het voorstel om het aantal begunstigden te vergroten, mensen uit alle lagen van de bevolking te bereiken, betrekkingen met de rest van de wereld te versterken, toekomstgerichte vakgebieden te bevorderen en een Europese identiteit te stimuleren door middel van een reiservaring.
Nieuwsbericht EC
Wetgevingsvoorstellen & factsheets
 
Copyrights belemmeren vooruitgang in de wetenschap
Auteursrechten verlenen uitgevers nu al bijna een eeuw lang exclusieve rechten op inhoud. In de wetenschap blijkt dit aanzienlijke maatschappelijke kosten met zich mee te brengen omdat zo de toegang tot bestaand onderzoek wordt beperkt. Dat constateren twee Amerikaanse onderzoekers op basis van gegevens over een uniek Amerikaans programma uit de tweede wereldoorlog. Hierin werden Duitse copyrights tijdelijk opgeheven. Dit leidde tot een daling van de prijzen van vertaalde Duitse wetenschappelijke boeken met 25% en een stijging van het aantal citaten met 67%. Ironisch genoeg zit het wetenschappelijke artikel over deze studie achter een betaalmuur.
Artikel VOX - CEPR
Wetenschappelijk artikel (5 dollar of via universiteitsabonnement)
 
“Onderzoekers moeten aan hun publiek denken”
Om de wetenschapsdiplomatie te laten floreren, moeten onderzoekers tijd en aandacht besteden aan het maken van samenvattingen van hun werk voor drukke ambtenaren, zakenmensen en politici. Die hebben geen tijd voor het doorgronden van ingewikkelde wetenschappelijke teksten. Dat stelt James Moran, associate senior research fellow aan het Centre for European Studies en voormalig EU-ambassadeur in Egypte, in een artikel van Science|Business.
Artikel Science|Business
 
Minder waardering voor ‘vrouwelijke’ prestaties in hoger onderwijs
Wat is er nodig om de carrièreladder in de Britse academische wereld te beklimmen? En wie komt er aan de top? Een studie van het King’s College London laat zien dat mannen sneller dan vrouwen prestige verwerven met publicatieratio’s, status van eerste auteur en uitnodigingen voor een keynote. Het werk dat veel vrouwen in de academische wereld motiveert, zoals het succesvol maken van een onderzoeksgroep of het leveren van onderwijsprogramma’s van hoge kwaliteit, wordt ondergewaardeerd.
Blogpost London School of Economics
 
GDPR maakt ontwikkeling datatechnologie lastiger, maar creëert wel draagvlak
Afgelopen weekend werd de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG / GDPR) van kracht. Een artikel van EurActiv denkt dat Europa nu de mondiale strijd om kunstmatige intelligentie (AI) gaat verliezen. De Amerikaanse denktank ITIF had dat eind maart al voorspeld. Bij AI kun je immers niet zonder het opslaan en benutten van zoveel mogelijk, vaak persoonlijke, gegevens. Artikelen van Techzine en het World Economic Forum (WEF) wijzen erop dat GDPR moeilijk samengaat met blockchain. Een artikel van de OECD Observer beoordeelt de nieuwe situatie rooskleuriger: de GDPR schept bij de consument juist een draagvlak voor datatechnologieën. Een artikel van TechUK denkt dat digitaal verantwoordelijke bedrijven een concurrentievoordeel kunnen opbouwen als ze meer doen dan naleven van de GDPR-regels.
Artikel EurActiv
Artikel ITIF
Artikel Techzine
Artikel WEF
Artikel OECD Observer
Artikel TechUK
 
De wetenschap moet zich blijven bemoeien met uitwerking GDPR
Bij de invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG / GDPR) is het aan landen zelf overgelaten hoe ze bepaalde knelpunten willen oplossen. Eén van deze kwesties is het omgaan met persoonsgegevens binnen de wetenschap. Een artikel van Nature pleit ervoor dat wetenschappers nauw betrokken blijven bij de uitwerking.
Artikel Nature
 
Factsheet eGovernment 2018
De National Interoperability Framework Observatory (NIFO) van de Europese Commissie (EC) heeft een serie factsheets over eGovernment gepubliceerd. Deze bieden een overzicht van het beleid en de activiteiten van 34 EU‑ en geassocieerde landen met betrekking tot de implementatie en de levering van digitale overheidsdiensten.
Nieuwsbericht EC
eGovernment Factsheets – 2018
Factsheet eGovernment in Nederland (pdf)
 
EIC-pilot investeert 146 miljoen euro in 79 innovatieve projecten van topniveau
De European Innovation Council (EIC) heeft de resultaten bekendgemaakt van twee subsidierondes. 110 miljoen euro gaat naar 64 projecten van kleine bedrijven, in het kader van het SME Instrument Phase 2. De bedoeling van deze steun is dat bedrijven hun innovatieve product of dienst nu sneller naar de markt kunnen brengen. De 64 projecten werden verkozen door een jury van innovatoren, ondernemers en venture capitalists. Ruim 36 miljoen euro heeft de EIC toegekend aan 15 innovatieve projecten onder het Fast Track to Innovation-programma. De regeling is bedoeld voor relatief rijpe, baanbrekende technologieën, concepten en bedrijfsmodellen die dicht bij de markt staan. De European University Association (EUA) doet het voorstel om de EIC een veel bredere taak mee te geven dan alleen die van subsidieverstrekker. De belangrijkste missie van de EIC zou moeten worden: het verbeteren van het maatschappelijk welzijn en het versterken van het concurrentievermogen van Europa via op onderzoek gebaseerde kennis.
Nieuwsbericht EC
Nieuwsbericht EUA
Voorstel EUA (pdf)
 
Dalend aandeel industriële banen in economie hoeft geen probleem te zijn
De industriesector wordt geacht een unieke rol te spelen als katalysator voor productiviteitsgroei en inkomensconvergentie en als leverancier van goedbetaalde banen voor minder geschoolde werknemers. Een artikel van VOX (CEPR) laat zien dat dit niet klopt: een dalend aandeel van de industriële werkgelegenheid is geen rem op economische groei en hoeft evenmin bij te dragen aan groeiende ongelijkheid. Dan is wel een beleid nodig dat helpt om de kansen te benutten van structurele veranderingen in de industrie.
Artikel VOX - CEPR
 
Wetenschappelijke topadviseurs doen aanbevelingen over CO2-afvang en –gebruik
De groep van Chief Scientific Advisors van de Europese Commissie (EC), ook wel Scientific Advice Mechanism (SAM) genoemd, heeft haar vierde wetenschappelijk advies uitgebracht. De vraag die centraal staat is of technologieën voor CO2-afvang en -gebruik kunnen bijdragen tot beperking van de klimaatverandering. En zo ja, in welke van deze verschillende technologieën moeten we dan investeren?
Nieuwsbericht EC
Rapport SAM (pdf)
Website SAM
 
“Urban Agenda geeft EU zicht op problemen én oplossingen stedelijke vraagstukken”
“Met de Urban Agenda for the EU heeft de Europese Unie goud in handen. Maar beleidsmakers kunnen het potentieel van het nieuwe initiatief nog veel beter benutten, door meer experimenteren mogelijk te maken.” Dat is de belangrijkste conclusie van het rapport ‘Learning to Experiment’ van de Urban Futures Studio (UFS). Een artikel van Agenda Stad reflecteert op de bevindingen.
Artikel Agenda Stad
Rapport UFS (pdf)
 
Duitsland en Frankrijk vragen EU meer te investeren in techstart-ups
De Europese Unie moet meer investeren in techstart-ups, als het aan Frankrijk en Duitsland ligt. Dit meldt Reuters op basis van een, door het persbureau ingezien, oproep aan de Europese leiders tijdens de Balkan top afgelopen week. Door meer te investeren in eigen techstart-ups kan Europa een beter tegenwicht bieden aan de VS.
Nieuwsbericht Reuters
 
Macron: Frankrijk moet Europese toegangspoort worden voor technologiebedrijven
De Franse president Emmanuel Macron wil met zijn innovatiebeleid van Frankrijk de toegangspoort tot Europa maken voor technologiebedrijven. Dat zei hij in een toespraak tot een gezelschap van ceo’s en andere leiders van de mondiale technologische industrie. Het Franse arbeidsmarktbeleid heeft hij inmiddels aangepakt. Nu zou Europa over de brug moeten komen met duidelijke regelgeving voor technologiebedrijven en een Europese digitale belasting.
Nieuwsbericht UK Insider
 
VK: Invloed houden op Europese wetenschap na brexit
Nadat de Britse premier Theresa May in een speech had aangegeven een verregaand pact voor wetenschap en innovatie met de EU te willen sluiten voor na de brexit, verscheen een paper waarin de Britse regering haar onderhandelingsvoorwaarden uiteenzet. “Het VK wil na de brexit meer invloed op wetenschap dan welk ander geassocieerd land dan ook”, maakt een bericht van Science|Business hieruit op. Voor de samenwerking in Euratom is de Britse regering bereid de jurisdictie van het Europees Hof van Justitie te aanvaarden.
Nieuwsbericht Science|Business
Policy Paper Britse regering (pdf)
 
VK: “Grand Challenges zijn zo 2017; het gaat nu om missies”
Vorige week kondigde de Britse premier Theresa May vier ‘missies’ aan voor onderzoek en innovatie in het VK. Een artikel van de denktank Nesta constateert dat missies in korte tijd in heel Europa een hype zijn geworden in het onderzoeks‑ en innovatiebeleid. De ‘grand challenges’ van weleer zijn naar de achtergrond verwezen. Het is nog wel onduidelijk hoe je echte vooruitgang op de sociale doelen, die bij missies voorop staan, kunt bevorderen en meten. Daar doet Nesta nu studie naar.
Artikel Nesta

Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld


De 4e Industriële Revolutie: een concept ten goede aan transformatieve verandering?
Duurzaamheid is niet slechts een nevenproduct van innovatie. Het is in toenemende mate het doel, een integraal onderdeel van strategische besluitvorming van bedrijven. Dat stelt een artikel op het weblog van het World Economic Forum (WEF). Volgens de auteur kijkt de meerderheid van de topmanagers die nadenken over nieuwe technologieën voor hun bedrijfsvoering tegelijkertijd naar hoe die technologieën de impact van hun bedrijf op het milieu kunnen verbeteren. Een artikel van Ed Steinmueller (SPRU – University of Sussex) op de website van het Transformative Innovation Policy Consortium (TIP Consortium) kan zich niet vinden in dergelijk ‘techno-optimisme’: “Vaker verergeren de nevenschade en de ontwrichting die gepaard gaan met de tenuitvoerlegging van (nieuwe technologische, red.) oplossingen de uitdagingen waarmee samenlevingen worden geconfronteerd.”
Artikel WEF
Artikel TIP Consortium
 
Veel werkenden hebben binnenkort niet meer de juiste vaardigheden
Bedrijven gaan door de snelle voortgang in de automatisering de komende jaren sterk van karakter veranderen. In de komende 12 jaar zullen veel werknemers hierdoor niet meer over de juiste vaardigheden beschikken. Manuele en basale cognitieve vaardigheden zullen steeds minder nodig zijn; technologische, sociale, emotionele en hogere cognitieve vaardigheden des te meer. Dat kan vele gevolgen hebben voor werkenden: noodzakelijke herscholing, herschikking van banen, nieuwe vormen van inhuur van personeel, nieuwe soorten arbeidscontracten of afbouw van de personeelsomvang. Een rapport van McKinsey analyseert wat de gevolgen zullen en moeten zijn voor alle betrokken partijen: bedrijven, werknemers, vakbonden, overheden en onderwijsinstellingen.
Artikel McKinsey
Rapport McKinsey
 
Voorstel voor beleidskader verantwoordingsplicht bij gebruik van algoritmen
Het gebruik van algoritmen kan, afhankelijk van hoe ze worden geïmplementeerd, schade veroorzaken door bijvoorbeeld vooroordelen en ongelijkheden te versterken. Het antwoord hierop is niet het overreguleren van het gebruik van algoritmen, aldus een rapport van het Center for Data Innovation. In plaats daarvan zou de overheid het principe van ‘algoritmische verantwoordingsplicht’ moeten omarmen. Het artikel legt uit wat het daarmee bedoelt.
Artikel ITIF
 
“We hebben politici nodig die de digitale transformatie begrijpen”
De Nederlandse hoogleraar Erik Vermeulen schrijft in een artikel van Hacker Noon dat overheden en beleidsmakers worstelen met de gevolgen van de digitale transformatie van de wereld. Ze hebben de neiging om alle ontwikkelingen die nadelen met zich meebrengen te verbieden of te beperken. Maar dat is niet het goede antwoord. “Onze politici moeten zich grondig herbezinnen op de gevolgen van de nieuwe wereld voor ‘oude’ regelgevingsconcepten, zoals contracten, eigendom, privacy of IP-rechten.”
Artikel Hacker Noon
 
Wie gaat de mondiale race om AI winnen?
Kunstmatige intelligentie (AI) trekt meer en meer aandacht van overheden over de hele wereld en die trend zal de komende jaren alleen nog maar sterker worden, aldus een artikel van US News. Het geeft een overzicht van alle inspanningen die China, de VS, Europa en individuele landen op de wereld hebben aangekondigd en welke discussies daarover worden gevoerd.
Artikel US News
 
China daagt EU en VS uit met eigen Brain Project
Na Europa en de VS krijgt nu ook China een Brain Project. Aan de details van het vijftienjarige project wordt nu gewerkt. Wetenschappers wijzen erop dat de complexiteit van het project en een recente herschikking van de verantwoordelijkheden bij het ministerie van Wetenschap en Technologie een definitief besluit hebben vertraagd.
Nieuwsbericht Science Magazine
 
EU en Brazilië intensiveren samenwerking in onderzoek en innovatie
“Nederland is gebaat bij meer samenwerking met Brazilië op het domein van innovatie en wetenschap. Maar voor succesvolle samenwerking zijn gerichte keuzes voor samenwerkings­gebieden nodig.” Dat stelde de AWTI in oktober 2015 in zijn briefadvies over Brazilië ‘Collaborate to innovate’. Zo’n keuze heeft de EC nu in ieder geval gemaakt. Een nieuwe onderzoeksovereenkomst met Brazilië noemt onder andere marien onderzoek, gezondheid en hernieuwbare energie. Op een afzonderlijke webpagina presenteert de EC een vijftigtal voorbeelden van samenwerkingsprojecten die al lopen of zijn afgerond.
Nieuwsbericht EC
Webpagina Succes Stories Brazil – EC
Landenstudie Brazilië – AWTI
 
VS: Huis van Afgevaardigden streeft naar nationaal kwantuminitiatief
De Commissie Wetenschap van het Huis van Afgevaardigden is van plan om volgende maand met een wetsvoorstel te komen voor het opzetten van een tienjarig National Quantum Initiative. Dit moet de strategische focus van de VS op kwantuminformatiewetenschap en ‑technologieontwikkeling versterken. De EU kent al een groot (‘flag ship’) programma voor kwantumtechnologie.
Nieuwsbericht American Institute of Physics

Colofon

Adres

Pr. Willem-Alexanderhof 20
2595 BE Den Haag

Telefoonnummer

070 3110 920

Internet

www.awti.nl
@AdviesraadWTI