Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

7 december 2017


De belangrijkste berichten van de afgelopen week


OCW zet piketpalen uit voor wetenschapsinvesteringen
Meer aandacht voor praktijkgericht onderzoek, extra investeringen in digitale infrastructuur en betere kansen voor onderzoekstalent. In een brief aan de Tweede Kamer zet minister Ingrid van Engelshoven (OCW) de beleidsprioriteiten uiteen voor het onderzoeksbeleid van het nieuwe kabinet Rutte III. Harde keuzes maakt de minister niet, al lijken de sectoren bèta en techniek de voorkeur te krijgen, aldus een bericht van ScienceGuide.
Nieuwsbericht ScienceGuide
Brief aan de Tweede Kamer (pdf)
 
Europese nationale bestedingen aan r&d blijven gelijk, bedrijven besteden meer
De landen van de Europese Unie gaven vorig jaar gemiddeld iets meer dan 2% van hun bbp uitgegeven aan onderzoek en ontwikkeling. Dat percentage is vergelijkbaar met 2015, becijfert het Europees statistiekbureau Eurostat. In totaal ging het om ruim 300 miljard euro. Het grootste deel van dat geld, zo’n twee derde, komt van het bedrijfsleven. Dat aandeel groeit, blijkt uit cijfers van het 2017 EU Industrial R&D Investment Scoreboard van het JRC. Het Scoreboard is een ranking van de 2.500 bedrijven in de wereld die het meeste investeren in r&d. De Europese ondernemingen op deze lijst hebben het afgelopen jaar 7% meer aan r&d besteed dan een jaar eerder. Wereldwijd was de groei gemiddeld 5,8%. De groei bij Nederlandse bedrijven bedroeg 3,3%.
Nieuwsbericht Nu.nl
Nieuwsbericht Eurostat (pdf)
Nieuwsbericht EC
Nieuwsbericht JRC
2017 EU Industrial R&D Investment Scoreboard (pdf)
 
Overheden wereldwijd moeten innovatie in eigen organisatie normaal maken
Op 20 en 21 november vond in Parijs een grote bijeenkomst plaats met als thema: Innovation in Government - The New Normal. Aan de orde kwamen onderwerpen als het vertrouwen van het publiek herstellen en hoe ambtenaren gedragseconomie kunnen gebruiken. Volgens een artikel van het Global Government Forum is innovatie bij de overheid misschien nog niet de nieuwe norm, maar zal het dat gauw worden door de overvloed aan voorbeelden van het nut hiervan. OECD–tv maakte een videoverslag van de bijeenkomst.
Artikel Global Government Forum
Videoverslag OECD–tv

Nieuws en achtergronden uit Nederland


Hoogleraren bieden Tweede Kamer petitie aan
Een groep hoogleraren heeft, namens meer dan 5.000 personeelsleden en studenten van Nederlandse universiteiten, een petitie aangeboden aan de Kamercommissie onderwijs, cultuur en wetenschap. Het document spreekt zich uit tegen de hoge werkdruk in het hoger onderwijs en voor een betere verdeling van de onderwijsgelden.
Nieuwsbericht Ad Valvas
Petitie
 
De impact van universitair onderzoek
Op het VSNU-Impactfestival, gehouden op 23 november in Amersfoort, toonden de universiteiten de impact van hun onderzoek. De VSNU presenteerde er afgelopen week een verslag van in een online magazine.
Online Magazine VSNU
 
Hoger onderwijs trekt meisjes wél naar techniek
In tegenstelling tot de mbo-instellingen slagen hogescholen en universiteiten er prima in om vrouwen naar hun techniekopleidingen te lokken. Inmiddels is bijna een kwart van de techniekstudenten in het hoger onderwijs vrouw.
Nieuwsbericht HOP / DUB
 
Verkenning University College Haarlem eindigt negatief
De Open Universiteit en de Vrije Universiteit hebben zich, in nauwe samenwerking met de stichting Panopticon, gebogen over de haalbaarheid van een University College in Haarlem. De universiteiten zijn samen tot de conclusie gekomen dat het niet mogelijk is een onderscheidende profielrichting Liberal Arts and Sciences op te zetten. Daarnaast is de financiële haalbaarheid onzeker.
Nieuwsbericht VU
 
ZonMw erkent schijn van belangenverstrengeling in verleden
Bij het verdelen van onderzoeksgeld is inderdaad wel eens de schijn van belangenverstrengeling ontstaan, erkent onderzoeksfinancier ZonMw. Soms moesten wetenschappers in een commissie van ZonMw de aanvraag van anderen beoordelen, terwijl ze zelf ook een gooi deden naar het geld. In vijf jaar tijd is dat 144 keer gebeurd. Maar sinds 2016 niet meer, zegt de wetenschapsfinancier op basis van een eigen onderzoek.
Nieuwsbericht HOP / Ad Valvas
 
4TU geeft impuls aan Nationale Wetenschapsagenda
De vier technische universiteiten geven een impuls van 19 miljoen euro aan voor Nederland essentiële wetenschapsgebieden. Het geld is bedoeld voor de periode 2018-2021. Met het overkoepelende thema ‘High tech for a sustainable future’ wil 4TU bijdragen aan de maatschappelijke uitdagingen op de lange termijn. 4TU daagt het bedrijfsleven en de overheid uit om bij te dragen aan haar initiatief.
Nieuwsbericht 4TU.Federation
Call for proposals (pdf)
 
Katapult geeft startschot voor uitbouwen innovatiecentra mbo en hbo
De 160 Centers of Expertise en Centra voor innovatief vakmanschap hebben zich verenigd in Katapult, een lerend netwerk van meer dan 150 samenwerkingsverbanden tussen onderwijs en bedrijfsleven. Er participeren inmiddels 50.000 studenten, 6.000 bedrijven en 4.000 docenten in deze samenwerkingsverbanden. In 2025 moet 90% van alle mbo- en hbo-instellingen actief zijn in Katapult. Het aantal bedrijven dat meedoet, moet dan gegroeid zijn naar 20.000.
Nieuwsbericht Vereniging Hogescholen
Nieuwsbericht ScienceGuide
 
Tekort aan technici is een acute bedreiging voor de groei
De werkgevers in de techniek maken zich grote zorgen over het tekort aan goed opgeleide technici. Volgens hen vormt dit een bedreiging voor de groei van de bouw en de technologische industrie. De organisaties vragen in een brief aan de Vaste Kamercommissie voor Onderwijs om concrete maatregelen.
Nieuwsbericht FME
Brief Industriecoalitie (pdf)
 
Eerste MKB Knowledge Deal ondertekend
Koninklijke Metaalunie, TNO en MKB-Nederland hebben gezamenlijk de eerste MKB Knowledge Deal ondertekend. TNO en Metaalunie hebben hierin afgesproken dat ze kennis gaan uitwisselen over concrete onderwerpen. Volgens een bericht van het FD laten veel metaalbedrijven innovatiegeld en kennis op de plank liggen. Daar moet dit initiatief verandering in brengen. MKB Nederland is bij de deal betrokken, omdat er ook met andere sectoren knowledge deals moeten komen. Dit moeten een nieuwe impuls geven aan kennisverspreiding van innovaties in het mkb. Er zijn ook innovatiedeals met hogescholen in de maak.
Nieuwsbericht TNO
Artikel FD (registratie verplicht)
 
Kamer wil testtraject Hyperloop
De Tweede Kamer heeft zich in een motie uitgesproken voor de totstandkoming van een hyperloop testbaan, bijvoorbeeld in de Flevopolder. De regering moet nu met private partijen gaan overleggen om de financiering rond te krijgen. Het bedrijfsleven verwacht in ieder geval een aanzienlijke bijdrage in het project van de overheid.
Nieuwsbericht De Ingenieur – 1
Nieuwsbericht De Ingenieur – 2
 
Smart Enschede moet magneet worden voor talent
De gemeente Enschede, Universiteit Twente, hogeschool Saxion, AKI ArtEZ en ROC van Twente intensiveren hun samenwerking met een agenda gericht op het aantrekken, boeien en binden van talent. De agenda, met als titel Smart Enschede, bevat activiteiten die bijdragen aan een slimmere stad die aantrekkelijk(er) is voor talentvolle ondernemers, studenten en inwoners.
Nieuwsbericht UT
 
Zuid-Holland: Nieuw loket voor Smart Industry
Zuid-Hollandse ondernemers met vragen over automatisering en digitalisering kunnen vanaf nu terecht bij SMITZH – Smart Manufacturing: Industriële Toepassing in Zuid-Holland. Acht Fieldlabs, InnovationQuarter, TNO, MRDH, de gemeente Den Haag en de provincie Zuid-Holland hebben de handen ineengeslagen voor dit loket.
Nieuwsbericht Smart Industry

Nieuws en achtergronden uit Europa


Nieuwe Europese cloud voor open wetenschap zet eerste kleine stappen
De Europese Commissie wil een online repository creëren voor alle gegevens uit publiek gefinancierd Europese onderzoek. Een artikel van Horizon Magazine maakt duidelijk hoe complex dit is. Sommige wetenschappers maken zich zorgen over bestuur, controle en kosten van het systeem, aldus een bericht van Science|Business. Om het proces op gang te brengen hebben Duitsland en Nederland een internationaal kantoor opgericht, het International Support and Coordination Office (ISCO). Dat gaat het GO FAIR-initiatief ondersteunen, dat een opstap moet zijn naar de European Open Science Cloud.
Artikel Horizon Magazine
Nieuwsbericht Science|Business
Nieuwsbericht Nederlandse overheid
 
De beste manieren om open wetenschap te bevorderen
De Europese Commissie heeft een rapport gepubliceerd over de voordelen en uitdagingen van het ondersteunen van open wetenschap. Het rapport maakt duidelijk welke stimulansen en beloningen het beleid inzake open wetenschap het meest effectief bevorderen. Het rapport is gebaseerd op bevindingen uit alle Europese landen.
Rapport EC (link naar pdf onderaan)
 
EU-ministers van Onderzoek vinden dat KP9 oost-westkloof moet overbruggen
Er is internationaal veel bezorgdheid over het feit dat de Midden- en Oost-Europese lidstaten van de EU minder succesvol zijn in het onderzoek dan westerse collega’s. De EU-ministers van Onderzoek waarschuwen er dan ook voor dat de oost-westtegenstelling de onderhandelingen over het toekomstige kaderprogramma voor onderzoek en innovatie niet moet schaden.
Nieuwsbericht Science|Business
 
Onderzoek naar sociale innovatie kan transformaties initiëren
In en beleidsnota van de Europese Commissie wordt de plaats van sociale innovatie (SI) in r&d-projecten onderzocht. De nota doet suggesties over hoe SI-onderzoek kan bijdragen aan het versterken van de positie van de sociale en geesteswetenschappen (SSH) in het hedendaagse en toekomstige Europese onderzoeks- en beleidslandschap. Het waarschuwt ervoor de betekenis van SI niet te reduceren tot louter oplossingen voor sociale problemen als antwoord op tekortkomingen van de staat en de markt.
Nieuwsbericht Net4Socitey
Rapport Net4Socitey (pdf)
 
Europese Commissie presenteert plannen voor Europese IP-bescherming
De Europese Commissie (EC) heeft maatregelen voorgesteld die moeten zorgen voor een goede bescherming van de intellectuele eigendomsrechten. Ze moeten er tevens voor zorgen dat Europese bedrijven, met name kleine en middelgrote ondernemingen en start-ups, worden gestimuleerd om in innovatie en creativiteit te investeren.
Persbericht EC
Nieuwsbericht Science|Business
 
Hoe kan de EU de industrie vooruit helpen met opkomende technologieën?
De komende golf van industriële innovatie komt voort uit nieuwe technologieën zoals kunstmatige intelligentie, robotica, virtual reality, halfgeleiders, fotonica, nanotech, biotech en neurotech. Hoe kan de EU deze vooruitgang ondersteunen en stimuleren? Science|Business publiceerde deze week het verslag van een bijeenkomst over dit thema, die gehouden werd op 27 september jl. in Brussel. De bijeenkomst leverde verschillende aanzetten voor beleid op. Ook op de Huawei’s 2nd European Academic Conference, twee weken geleden in Brussel, werden enkele beleidsadviezen voor een betere benutting, door de industrie, van technologie geformuleerd. In dit geval ging het specifiek om kunstmatige intelligentie, 5G en Internet of Things. Een tweede bericht van Science|Business vertelt meer over deze bijeenkomst. De Europese Commissie legt op haar eigen website uit hoe ze de digitalisering van de industrie aanpakt. De publicatie ‘Digitisation research and innovation - Transforming European industry and services’ beschrijft hoe deze aanpak verloopt via publiek-private partnerschappen en welke subsidies daarvoor bestaan (zie ook: ‘Digitalisering van de industrie is mondiale noodzaak’ onder: Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld).
Nieuwsbericht Science|Business – 1
Rapport Science|Business Network (pdf; e-mailadres verplicht)
Nieuwsbericht Science|Business – 2
Website EC
Publicatie EC (pdf)
 
Het gaat goed met de Europese technologiesector
Europa noteert dit jaar naar verwachting een record van 19 miljard dollar aan tech-investeringen. Dit komt naar voren uit het State of European Tech-rapport van venture-capitalonderneming Atomico in samenwerking met de Slush-technologieconferentie. De echte strijd in de techwereld gaat om talent en ook wat dat betreft scoort Europa goed, met twee keer zoveel promovendi in STEM-onderwerpen als in de VS en een toename van 17 procent in de pool van professionele ontwikkelaars.
Nieuwsbericht Emerce
Nieuwsbericht TechCrunch
Artikel VentureBeat
Artikel Tech.eu
State of European Tech 2017 – Atomico / Slush
Website Atomico
 
Vierde industriële revolutie zou maatschappelijke ongelijkheid kunnen verminderen
Nieuwe technologieën zoals kunstmatige intelligentie, zelfsturende voertuigen en het Internet of Things zouden kunnen worden gebruikt om de groeiende economische kloof die in moderne samenlevingen ontstaat, te verkleinen. Maar dan moeten overheden, bedrijven en het publiek daar wel voor kiezen. Niet alleen grote bedrijven, universiteiten en overheden moeten de nieuwe technologieën ontwikkelen, maar ook burgers moeten daarin betrokken worden. Daar hebben ze dan wel de juiste vaardigheden en kennis voor nodig.
Artikel Horizon Magazine
 
Inspiratie voor op ict gebaseerde sociale innovatie
Het Joint Research Centre (JRC) heeft, samen met het directoraat-generaal Werkgelegenheid, Sociale zaken en Inclusie van de Europese Commissie (EC), een onderzoek uitgevoerd naar ict-gefaciliteerde sociale innovatie. Het eindrapport is bedoeld om beleidsmakers en beroepsbeoefenaars te helpen bij het gebruik van op ict gebaseerde sociale innovatie voor bijvoorbeeld het moderniseren van socialezekerheidsstelsels, het aanbieden van betere en efficiëntere sociale diensten, en uiteindelijk het verbeteren van het welzijn en de levenskwaliteit van burgers.
Nieuwsbericht EC
Rapport JRC (pdf)
 
Regulering van de platformeconomie
De opkomst van de platformeconomie heeft beleidsmakers voor een reeks uitdagingen gesteld op het gebied van regelgeving, variërend van belastingen tot mededingingsbeleid en bescherming van werknemers. In het laatste nummer van Intereconomics staan vier artikelen die dieper op dit onderwerp ingaan.
Intereconomics Volume 52, November/December 2017
 
EU wil groot fonds voor bio-economie tot stand brengen
De Europese Commissie en de Europese Investeringsbank (EIB) maken plannen voor een nieuw fonds dat particuliere investeringen in de bio-economie moet stimuleren en Europese ‘bio-based’ bedrijven moet helpen bij het vinden van kapitaal. Het fonds kan ook ten goede komen aan andere sectoren van de bio-economie, zoals landbouw en voeding. Het streven naar het nieuwe fonds volgt op een in juni gepubliceerde analyse van de Europese Investeringsbank. Hierin werd vastgesteld dat in Europa weliswaar geld beschikbaar is voor de onderzoeks- en ontwikkelingsfase van bio-economieprojecten, maar dat het veel moeilijker is om financiering aan te trekken voor de latere demo‑ en commercialiseringsfasen.
Nieuwsbericht Science|Business
Rapport EIB (pdf)
 
We kunnen op verantwoorde wijze meer voedsel halen uit de oceanen
Het is mogelijk om meer voedsel en biomassa uit de oceanen te halen zonder dat toekomstige generaties daardoor worden gedupeerd. De High Level Group van het Scientific Advice Mechanism (SAM HLG) heeft hierover een advies uitgebracht aan de Europese Commissie (EC). Om de vrije visvangst en ontwikkeling van de maricultuur in stand te houden, beveelt de HLG een meer geïntegreerde, participatieve, systeemgebaseerde aanpak van beleid en planning aan. Het advies werd voorbereid door de Europese koepelorganisatie van wetenschapsacademies SAPEA, meldt de KNAW.
Nieuwsbericht EC
Nieuwsbericht KNAW
Advies SAM HLG (pdf)
 
Innovatie schone energie gaat goed maar kan beter
Een kernonderdeel van het energiebeleid van de Europese Unie is het Strategische Energie Technologie (SET) Plan. Tien jaar geleden presenteerde de Europese Commissie (EC) de eerste versie hiervan. Een publicatie van de EC kijkt terug op wat tot nu toe is bereikt. Een jaar geleden presenteerde de EC een plan voor het versnellen van innovatie op het gebied van schone energie. Een tweede EC-rapport informeert over de vooruitgang die is geboekt met de 20 in deze strategie beschreven beleidsmaatregelen. Uit beide rapporten komt naar voren dat innovatie op het gebied van schone energie goed verloopt, maar dat er ook nog veel verbeteringen en intensiveringen nodig zijn.
Rapport The Strategic Energy Technology (SET) Plan
Rapport Progress in Accelerating Clean Energy Innovation 2017 (pdf)
 
Overeenstemming over hoofdlijnen EU-regels voor drones, details moeten later volgen
EU-onderhandelaars hebben vorige week een voorlopig akkoord bereikt over nieuwe regels voor drones. Een aantal details moeten echter nog worden vastgesteld. Daarbij gaat het met name om de criteria waaraan burgers moeten voldoen om een certificaat te krijgen voor bepaalde vormen van dronegebruik die gevaar opleveren voor anderen of de privacy kunnen aantasten. Eenduidige regels voor het gebruik van drones worden van groot belang geacht voor de toekomst van de drone-industrie.
Nieuwsbericht EU Observer
 
Duitsland: Interpretatie van onderzoeken over glyfosaat zet formatie op scherp
De coalitieonderhandelingen tussen CDU/CSU en SPD staan onder spanning nog voor ze zijn begonnen, meldt Nieuwe Oogst. CDU-minister Christian Schmidt van landbouw stemde in Brussel voor het voorstel om nog 5 jaar het gebruik toe te staan van de omstreden onkruidverdelger glyfosaat. De SPD is daarop tegen. Volgens Sandra Phlippen, chef economie van het AD, is de wetenschap het erover eens dat glyfosaat niet schadelijk is voor mens en milieu. “De wetenschap wordt (in dit debat; red.) terzijde geschoven als ‘nog een mening in het debat’”. Dat zei ze in het tv-programma Buitenhof. De meerderheid van het Europees Parlement (EP) is het daar in ieder geval niet mee eens. Die wijst op de tegenstrijdige geluiden vanuit de wetenschap en de mogelijke onbetrouwbaarheid van een aantal studies, die gesponsord werden door de fabrikant van glyfosaat Monsanto. De SAM High Level Group gaf eerder een kort rapport uit waarin de verschillende onderzoeksresultaten over de carcinogeniteit van glyfosaat met elkaar worden vergeleken.
Nieuwsbericht Nieuwe Oogst
Fragment Buitenhof
Nieuwsbericht EP
Toelichting SAM HLG (pdf)
 
VK: Wat zijn industriële clusters?
In het industrie‑ en innovatiebeleid wordt steeds vaker gesproken over het ondersteunen van industriële clusters. Maar wat zijn dat eigenlijk en hoe kun je die ruimtelijk onderscheiden? Een rapport van het Britse Department for Business, Energy and Industrial Strategy heeft een methodologie ontwikkeld en presenteert de resultaten hiervan voor de 15 meest relevante sectoren in het VK.
Spreadsheet Clustering (xlsx)
Rapport Methodologie (pdf)
 
VK: Steden gaan drones testen
In het VK is een nieuw drone-initiatief van start gegaan dat samen met vijf steden zal onderzoeken of en hoe dronetechnologie kan worden gebruikt om in lokale behoeften te voorzien. De Flying High Challenge, die wordt geleid door innovatiestichting Nesta, zal samen met Innovate UK nagaan hoe drones steden kunnen helpen met hun nooddiensten, het onderhoud van gebouwen en verkeers-, milieu- en vervuilingsmonitoring.
Nieuwsbericht Cities Today

Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld


Verdere digitalisering van de industrie is mondiale noodzaak
Een artikel van OECD Ecoscope stelt dat alle OECD‑ (OESO-)landen hun inspanningen op het gebied van digitalisering fors moet intensiveren om te profiteren van de economische voordelen en niet achter te raken op andere landen, met name China. Op een bijeenkomst in Parijs zette secretaris-generaal Angel Gurria van de OESO uiteen hoe dat beleid eruit zou moeten zien. Een rapport van McKinsey vertelt hoe China aan de weg timmert als het gaat om industrialisering van zijn economie.
Artikel OECD Ecoscope
Toespraak Gurria
Rapport McKinsey
 
Robots zouden tegen 2030 wereldwijd 800 miljoen banen kunnen innemen
In de komende twaalf jaar kan automatisering ervoor zorgen dat tot een derde van alle werkenden in de rijke landen van baan moet veranderen. Dat voorspelt een studie van het McKinsey Global Institute. In armere landen, zoals India, gaat het om een kleine 10 procent van de werkenden. Mondiaal kunnen door automatisering en robotisering 800 miljoen banen verdwijnen. Tegelijkertijd zouden er 375 miljoen nieuwe banen kunnen ontstaan, maar daarvoor zijn wel technologisch onderrichte mensen nodig. Een artikel van The New York Times (NYT) bespreekt het rapport en vergelijkt de uitkomsten met die van andere studies. Alles is natuurlijk afhankelijk van hoe en hoe snel automatisering, en dan met name kunstmatige intelligentie, voortschrijdt in de wereld. Het 2017 AI Index Report van o.a. Stanford University en MIT geeft een goed beeld van de stand van zaken.
Artikel McKinsey
Rapport McKinsey (pdf)
Podcast McKinsey
Artikel NYT
2017 AI Index Report – Stanford / MIT e.a.
 
Waar heeft de webwereld het over?
Begin november vond in Lissabon de jaarlijkse Web Summit plaats, dit keer met bijna 60.000 bezoekers van over de hele wereld. Een blogpost op de website van de Conference Board noemt tien belangrijke bevindingen van de bijeenkomst. Denk aan het combineren van technologische en menselijke kennis, het verbeteren van hersenen, de totale heruitvinding van mobiliteit, en meer.
Blogpost Conference Board
 
Australië: Universiteiten moeten de reële impact van onderzoek bewijzen
Vanaf 2018 moeten Australische universiteiten bewijzen dat hun onderzoek concrete voordelen oplevert voor belastingbetalers en de overheid die het onderzoek financiert, meldt een artikel van The Conversation. Tot nu toe was de evaluatie van de onderzoeksprestaties vooral gericht op het aantal publicaties, citaten en gewonnen competitieve subsidies.
Nieuwsbericht The Conversation
 
Japan: Middelgrote technologiebedrijven moeten innovatietij keren
In de jaren zestig en zeventig waren enkele van de meest innovatieve bedrijven ter wereld Japans. Grote bedrijven als Honda, Sony en Seiko slaagden erin om complete industrieën volledig te transformeren. Inmiddels werkt dit innovatiemodel niet meer. Japan zet nu sterk in op start-ups om innovatie een nieuw leven in te blazen, stelt een artikel van Forbes, maar het zou veel sterker moeten inzetten op innovatie door middelgrote Japanse bedrijven. Die zijn voor de nabije toekomst veel belangrijker en innoveren momenteel veel te weinig.
Artikel Forbes
 
VS: Meer groei mogelijk door versterken ondernemerschap tech-based start-ups
Het ondernemerschap in de VS groeit nauwelijks, met één uitzondering: die van tech-based start-ups. Uit onderzoek van de denktank ITIF komt naar voren dat deze groep bedrijven tussen 2007 en 2016 met 47% is toegenomen. Het beleid zou meer kunnen doen om deze bedrijven uit te laten groeien tot grote bedrijven, meent ITIF. Ze doet hiertoe aanbevelingen op het gebied van belastingen, regelgeving, bèta/technische vaardigheden en technologieoverdracht. Een rapport van het Britse Enterprise Research Centre (ERC) wijst erop dat er twee verschillende soorten snelle groeiers zijn: bedrijven die hun productiviteit en bedrijven die hun aantallen medewerkers snel vergroten. Het beleid moet daar scherp onderscheid in maken.
Nieuwsbericht ITIF
Artikel Forbes
Rapport ITIF (pdf)
Nieuwsbericht ERC
Rapport ERC (pdf)
Beleidsbrief ERC (pdf)
 
VS: Bedrijven en overheid kunnen maakindustrie nieuw leven inblazen
De achteruitgang van de Amerikaanse maakindustrie is geen uitgemaakte zaak. De komende tien jaar – met de toenemende vraag, nieuwe technologieën en de optimalisatie van waardeketens – geeft de sector een kans om de weg omhoog opnieuw te vinden. Een artikel van McKinsey vertelt wat bedrijven en de overheid hieraan kunnen doen.
Artikel McKinsey
 
VS: Ongelijke kansen voor kinderen zorgen ook voor veel minder innovatie
Veel getalenteerde arme, vrouwelijke, zwarte en Latijns-Amerikaanse kinderen hebben onvoldoende mogelijkheden zich individueel te ontwikkelen. Dat is niet alleen triest voor henzelf, maar brengt ook potentieel enorme verliezen voor de samenleving als geheel met zich mee. Dat is de conclusie van, wat een artikel van Vox omschrijft als “een baanbrekend empirisch onderzoek” van economen in het Amerikaanse Equality of Opportunity Project. “Het slechten van de barrières voor ondervertegenwoordigde kinderen zou de Amerikaanse pool van uitvinders kunnen verviervoudigen.” De OESO heeft een rapport uitgegeven over hoe je ‘Onderwijs voor iedereen’ opzet, dat ongelijkheid in alle fasen van een mensenleven tegengaat.
Artikel Vox
Rapport OESO

Colofon